Giải bài bác 3: Đường thẳng tuy vậy song và mặt đường thẳng cắt nhau - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 45. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài xích học. Giải pháp làm chi tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Thực hiện nay lần lượt các vận động sau

Vẽ thiết bị thị của hai hàm số y = -0,5x + 3 cùng y = -0,5x -2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ (h.10)

- Nêu nhấn xét về vị trí tương đối giữa hai tuyến phố thẳng vừa vẽ.

Bạn đang xem: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

- so sánh hệ số góc của hai tuyến phố thẳng.

- Hãy cho thấy thêm quan hệ thân vị trí trên mặt phẳng tọa độ của hai tuyến phố thẳng và những hệ số góc của chúng.

Trả lời:

*

- hai tuyến phố thẳng tuy vậy song cùng với nhau

- hệ số góc của hai đường thẳng y = -0,5x + 3 và y = -0,5x -2 đều bằng nhau và bằng -0,5

- hai tuyến phố thằng y = ax + b (a $ eq $ 0) cùng y = a"x + b" (a" $ eq $ 0) song song với nhau khi còn chỉ khi a = a", b $ eq $ b"

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Đọc kĩ ngôn từ sau

Hai đường thẳng y = ax + b (a $ eq $ 0) với y = a"x + b" (a" $ eq $ 0) tuy vậy song với nhau khi và chỉ còn khi a = a", b $ eq $ b"Hai đường thẳng y = ax + b (a $ eq $ 0) với y = y = a"x + b" (a" $ eq $ 0) trùng nhau lúc a = a", b = b".

Chú ý: Khi a = a" và b = b" hai đường thẳng đó trùng nhau, vi thực tế chúng chỉ với một.

2.a) triển khai lần lượt các vận động sau

Vẽ đồ dùng thị của hai hàm số y = -x + 2 và y = 0,5x -1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ (h.11)

- Nêu nhấn xét về vị trí kha khá giữa hai tuyến đường thẳng vừa vẽ.

- so sánh hệ số góc của hai tuyến đường thẳng (là hai số không giống nhau hay bởi nhau?)

Trả lời:

*

- hai tuyến phố thẳng y = -x + 2 cùng y = 0,5x -1 cắt nhau

- hệ số góc của con đường thẳng y = -x + 2 là -1

thông số góc của con đường thẳng y = 0,5x -1 là 0,5

Vậy thông số góc của hai đường thẳng y = -x + 2 với y = 0,5x -1 không giống nhau.

Xem thêm: Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất, Diff2D(Sin(X)) With Mathhandbook

b) Đọc kĩ văn bản sau

Hai đường thẳng y = ax + b (a $ eq $ 0) với y = a"x + b" (a" $ eq $ 0) cắt nhau khi a $ eq $ a"

Chú ý: Khi a $ eq $ a" với b = b" thì hai tuyến đường thẳng bao gồm cùng tung độ gốc, vì vậy chúng cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung bao gồm tung độ là b.