- Chọn bài bác -Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânLuyện tập (trang 75)Bài 4: Đường vừa phải của tam giác, của hình thangLuyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bằng thước với compa. Dựng hình thangLuyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trụcLuyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hànhLuyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâmLuyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhậtLuyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng tuy nhiên song cùng với một mặt đường thẳng cho trướcLuyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngLuyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: Đường vừa phải của tam giác, của hình thang giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 76: Vẽ tam giác ABC bất kể rồi rước trung điểm D của AB. Qua D vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song với BC, con đường thẳng này cắt AC ngơi nghỉ E. Bằng quan sát, hãy nêu dự đoán về địa chỉ của điểm E bên trên cạnh AC.

Bạn đang xem: Đường trung bình của hình thang bài tập

Lời giải

*

Dự đoán: E là trung điểm cạnh AC

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 77: Vẽ tam giác ABC bất kể rồi lấy trung điểm D của AB, trung điểm E của AC. Sử dụng thước đo góc và thước chia khoảng để chất vấn rằng ∠(ADE) = ∠B và DE =
*
BC.

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 78: Tính độ dài đoạn BC trên hình 33.


*

Lời giải

BC = 2 DE

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 78: mang lại hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ con đường thẳng song song với nhị đáy, đường thẳng này cắt AC sống I, giảm BC sinh hoạt F (h.37). Có nhận xét gì về vị trí của điểm I trên AC, điểm F bên trên BC ?

*

Lời giải

Áp dụng định lí 1 đường trung bình của tam giác

ΔADC tất cả E là trung điểm AD và EI song song với cạnh DC

⇒ Điểm I là trung điểm AC

ΔABC có I là trung điểm AC và FI tuy vậy song cùng với cạnh AB

⇒ điểm F là trung điểm BC

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 79: Tính x bên trên hình 40.

*

Lời giải

Áp dụng định lí đường trung bình của hình thang, ta có:


*

⇒ 24 + x = 32.2 = 64

⇒ x = 64 – 24 = 40 (cm)

Bài 20 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 1): Tính x bên trên hình 41.

*

Lời giải:

+ K̂ = Ĉ (= 50º)

⇒ IK // BC (Vì tất cả hai góc đồng vị bằng nhau)


+ KA = KC (= 8cm) bắt buộc K là trung điểm AC

Đường trực tiếp IK đi qua trung điểm cạnh AC và tuy vậy song cùng với cạnh BC nên trải qua trung điểm cạnh AB

⇒ I là trung điểm AB

⇒ IA = IB tốt x = 10cm.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 21 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 1): Tính khoảng cách AB thân hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB cùng CD = 3cm.

*

Lời giải:

Ta có: teo = CA (gt)

DO = DB (gt)

⇒ CD là mặt đường trung bình của ΔOAB

⇒ AB = 2CD = 2.3 = 6cm.

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 22 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại hình 43. Chứng tỏ rằng AI = IM.


*

Lời giải:

ΔBDC có BE = ED và BM = MC

⇒ EM là đường trung bình của ΔBDC

⇒ EM // DC hay EM // DI.

ΔAEM tất cả DI // EM (cmt) với AD = DE (gt)

⇒ IA = im (Theo định lý 1)

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 23 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x bên trên hình 44.

*

Hình 44

Lời giải:

Ta bao gồm IM = IN, IK // MP // NQ

⇒ đại chiến = KQ

⇒ x = 5dm

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 24 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): nhì điểm A với B thuộc và một nửa mặt phẳng tất cả bờ là mặt đường thẳng xy. Khoảng cách từ điểm A cho xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B mang lại xy bởi 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Lời giải:

*

Gọi P, Q, K lần lượt là chân con đường vuông góc hạ trường đoản cú A, B, C xuống xy.

+ AP ⊥ xy với BQ ⊥ xy ⇒ AP // BQ

⇒ Tứ giác ABQP là hình thang.

+ ông chồng ⊥ xy ⇒ ông chồng // AP//BQ

+ Hình thang ABQP gồm AC = CB (gt) và ông xã // AP // BQ

⇒ đánh nhau = KQ

⇒ chồng là mặt đường trung bình của hình thang

⇒ ông chồng = (AP + BQ)/2.

Mà AP = 12cm, BQ = 20cm ⇒ chồng = 16cm.

Vậy khoảng cách từ trung điểm C của AB mang lại xy bằng 16cm.

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 25 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD bao gồm đáy AB, CD. điện thoại tư vấn E, F, K theo đồ vật tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Lời giải:


*

+ ΔABD có DE = EA cùng DK = KB

⇒ EK là con đường trung bình của ΔDAB

⇒ EK // AB

+ Hình thang ABCD có: AE = ED cùng BF = FC

⇒ EF là con đường trung bình của hình thang ABCD

⇒ EF // AB// CD

+ Qua điểm E ta gồm EK // AB và EF // AB buộc phải theo định đề Ơclit ta bao gồm E, K, F thẳng hàng.

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 26 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): Tính x, y trên hình 45 trong số ấy AB // CD // EF // GH.

*

Hình 45

Lời giải:

+ Tính x :

AB // EF yêu cầu tứ giác ABFE là hình thang

Hình thang ABFE có: CA = CE và DB = DF

⇒ CD là con đường trung bình của hình thang ABFE


⇒ CD = (AB + EF)/2

hay x = (8 + 16)/2 = 12(cm)

+ Tính y:

CD // GH bắt buộc tứ giác CDHG là hình thang

Hình thang CDHG gồm : EC = EG, FD = FH

⇒ EF là con đường trung bình của hình thang CDHG

⇒ EF = (CD + GH)/2

hay (x + y)/2 = 16cm ⇒ x + y = 32cm

Mà x = 12cm ⇒ y = 20cm.

Vậy x = 12cm và y = 20cm.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 27 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F, K theo sản phẩm tự là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh những độ dài EK với CD, KF với AB

b) chứng minh rằng

*

Lời giải:


*

a) + ΔADC có: AE = ED (gt) và AK = KC (gt)

⇒ EK là con đường trung bình của ΔADC

⇒ EK = CD/2

+ ΔABC tất cả AK = KC (gt) với BF = FC (gt)

⇒ KF là con đường trung bình của ΔABC

⇒ KF = AB/2.

b) Ta có: EF ≤ EK + KF =

*

(Bổ sung:

*
⇔ EF = EK + KF ⇔ E, F, K thẳng mặt hàng ⇔ AB // CD)

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 28 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường trực tiếp EF giảm BD trên I, cắt AC sống K.

Xem thêm: Collocation Là Gì ? Cách Học Collocations Hiệu Quả Nhất 2022

a) minh chứng rằng AK = KC, BI = ID.