Trung trung khu luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: 4 3 bài toán este của phenol


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Este-phenol + NaOH → muối + phenol

Phenol + NaOHdư → muối + H2O

Tổng quát:

Este-phenol + 2NaOH → tất cả hổn hợp muối + H2O

→ nNaOH = 2nestste-phenol

Ví dụ: cho 0,1 mol phenyl axetat chức năng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Xong xuôi phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan chiếm được là

A. 16,2 gam.

B. 22,0 gam.

C. 19,8 gam.

D. 23,8 gam.

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,3 mol

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

0,1 0,2 0,1 0,1

→ mrắn = mCH3COONa + mC6H5ONa + mNaOH dư

= 0,1.82 + 116.0,1 + 40.0,1 = 23,8g

* lưu ý:Nếu trong tất cả hổn hợp este solo chức mà

- n-COO- NaOH

- n-OH của ancol tạo nên NaOH

- có tạo nên nước

→ trong các thành phần hỗn hợp đó bao gồm este của phenol.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

x x x x

R-COO-C6H4R’’+ 2NaOH → R-COONa + R’’C6H4ONa + H2O

y 2y y y y

ta có: neste = x + y (1)

nNaOH = x + 2y (2)

lấy (2) – (1) = y = neste-phenol = nNaOH – n-COO-

= nH2O

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Tất cả hổn hợp E có bốn este đều có công thức C8H8O2và bao gồm vòng benzen. Mang lại 16,32gam E tác dụng tối nhiều với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol với 18,78 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cho toàn cục X vào trong bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc cân nặng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam đối với ban đầu. Giá trị của V là

A. 120.

B. 240.

C. 190.

D. 100.

Hướng dẫn giải

nE = 0,12 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

x x x x

R-COO-C6H4R’’+ 2NaOH → R-COONa + R’’C6H4ONa + H2O

y 2y y y y

nE = x + y = 0,12 (1)

mancol = (3,83 + x)

theo ĐLBTKL: meste + mNaOH = mmuối + mR’OH + mH2O

16,32 + 40(x + 2y) = 18,78 + (3,83 + x) + 18y (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,05 mol với y = 0,07 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,19 mol

→ V = 0,19 lit = 190 ml

Làm giống như bài 2 và 3

2. Tất cả hổn hợp E gồm bốn este đều phải sở hữu công thức C8H8O2và bao gồm vòng benzen. đến m gam E tính năng tối nhiều với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm những ancol với 20,5 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cho tổng thể X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khoản thời gian phản ứng kết thúc cân nặng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Cực hiếm của m là

A. 13,60.

B. 8,16.

C. 16,32.

D. 20,40.

3. Tất cả hổn hợp X gồm một trong những este đơn chức, trong phân tử đông đảo chứa vòng benzen. Thủy phân hoàn toàn 60g các thành phần hỗn hợp X buộc phải dùng 400 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau phản nghịch ứng nhận được 15g hỗn hợp Y gồm các ancol cùng mg các thành phần hỗn hợp Z gồm các muối. Cho tổng thể Y chức năng với mãng cầu dư, sau làm phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lit H2 (đktc). Giá trị m là

A. 61,8.

B. 65,4.

C. 64,5.

D. 66,3.

4. Tất cả hổn hợp X bao gồm metyl fomat, đỉmetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân trọn vẹn 47,3 g X trong dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được mg các thành phần hỗn hợp muối với 15,6g các thành phần hỗn hợp Y gồm những ancol. Mang lại Y chức năng với mãng cầu dư chiếm được 5,6 lit khí H2 (đktc)

Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3g X bởi oxi thu được 92,4 g CO2 với 26,1g H2O. Quý hiếm của m là

A. 54,3.

B. 58,2.

C. 57,9.

D. 52,5.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 2,1 mol và nH2O = 1,45 mol

theo ĐLBT nhân tố O:

→ n-COO- = (mX – mC – mH)/32 = 0,6 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

x x x x

R-COO-C6H5+ 2NaOH → R-COONa + C6H5ONa + H2O

y 2y y y y

nancol = x = 2nH2 = 0,25.2 = 0,5 mol

nX = n-COO- = x + y = 0,6 mol

→ y = 0,1 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,7 mol

Theo ĐLBTKL: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

→ mmuối = 47,3 + 0,7.40 – 15,6 – 0,1.18 = 57,9g

5.

Xem thêm: Top 10 Trường Đại Học Đánh Giá Nhất Thủ Đô, Top 30 Trường Đại Học Đáng Học Nhất Ở Miền Bắc

tất cả hổn hợp X có 2 este đối kháng chức (không đựng nhóm chức như thế nào khác). Mang lại 0,08 mol các thành phần hỗn hợp X chức năng vừa đủ với dung dịch cất 0,1 mol NaOH chiếm được ancol etylic nguyên chất và 8,32 gam các thành phần hỗn hợp chứa 2 muối bột trong đó có 1 muối tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm cân nặng của este bao gồm phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 30,96%.

B. 42,37%.

C. 33,33%

D. 40,32%.

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Muối thâm nhập phản ứng tráng bạc bẽo là HCOONa

nNaOH > n­este đơn chức → tất cả HCOOC2H5 x mol và HCOOC6H4R’y mol

Hh X (HCOOC2H5 x mol với HCOOC6H4R’y mol) + NaOH (x + 2y mol) →8,32g hh muối (HCOONa (x + y mol) + NaOC6H4R’ (y mol)) + C2H5OH (x mol) + H2O (y mol)

Ta có: nX = x + y = 0,08 (1)

nNaOH = x + 2y = 0,1 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) → x = 0,06 mol cùng y = 0,02 mol

→ mmuối = 68. (x + y) + (115 + MR’) = 8,32

→ MR’ = 29 (-C2H5)

%kleste to hơn = 150.0,02.100/(74.0,06 + 150.0,02) = 40,32%

→ Đáp án D

Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC