Bài tập giá bán trị tuyệt đối - Toán lớp 7

Nhằm giúp những em học sinh lớp 7 học tốt môn Toán, từ bỏ luyện tập nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong những bài thi, orsini-gotha.com xin reviews tài liệu "Chuyên đề - cực hiếm tuyệt đối". Tài liệu để học giỏi Toán 7 này tổng hợp kiến thức và kỹ năng và các dạng bài bác tập chứa dấu giá trị tuyệt vời nhất từ cơ phiên bản đến nâng cao, tương thích cho các bạn tự luyện tập, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.Bạn sẽ xem: các bài toán về giá bán trị tuyệt đối lớp 7 bao gồm đáp án

* Định nghĩa: khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số a (a là số thực)

Tổng quát: trường hợp a ≥ 0 → |a| = a

Nếu a a = 0

|a| ≠0 a ≠0

nhị số đều bằng nhau hoặc đối nhau thì có mức giá trị tuyệt đối bằng nhau và ngược lại hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì bọn chúng là nhị số đều nhau hoặc đối nhau.

Tổng quát: |a| = |b| ↔ a = b hoặc a = -b

mọi số đều lớn hơn hoặc bởi đối của giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của nó cùng đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị hoàn hảo của nó.

Tổng quát: -|a| ≤ a ≤ |a| cùng -|a| = a ↔ a ≤ 0; a = |a| ↔ a ≥ 0

Trong nhì số âm số nào bé dại hơn thì có mức giá trị hoàn hảo nhất lớn rộng

Tổng quát: nếu a |b|

Trong nhì số dương số nào bé dại hơn thì có mức giá trị hay đối bé dại hơn

Tổng quát: giả dụ 0 giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một tích bằng tích những giá trị xuất xắc đối. Tổng quát: |a.b| = |a|.|b|

giá chỉ trị hoàn hảo của một thương bởi thương hai giá trị tuyệt đối.

Tổng quát: |a/b| = |a|/|b|

Bình phương của giá chỉ trị tuyệt đối của một số bằng bình phương số đó.

Tổng quát: |a|2 = a2

Tổng hai giá bán trị tuyệt vời nhất của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị hoàn hảo nhất của nhị số, dấu bằng xẩy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.

Tổng quát: |a| + |b| ≥ |a + b| với |a| + |b| = |a + b| ↔ ab ≥ 0

II. Những dạng toán:

A.


Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối lớp 7


Xem thêm: Bài Tập Bất Phương Trình Mũ Và Logarit Violet, Cách Giải Bất Phương Trình Mũ Và Logarit

Tìm giá trị của x chấp nhận đẳng thức bao gồm chứa dấu giá trị tuyệt đối:

1. Dạng 1: |A(x)| = k (Trong kia A(x) là biểu thức cất x, k là một trong những cho trước)

* phương pháp giải:

- nếu k 0 thì ta có: |A(x)| = k → A(x) = k hoặc A(x) = -k

Bài 1.1: kiếm tìm x, biết:

a) |2x - 5| = 4  b) 1/3 - |5/4 - 2x| = 1/4 c) 1/2 - |x + 1/5| = 1/3  d) ba phần tư - |2x + 1| = 7/8

Bài 1.2: tìm kiếm x, biết:

a) 2|2x -3| = 1/2 b) 7,5 - 3|5 - 2x| = -4,5 c) |x + 4/15| - |-3,75| = -|-2,15|

Bài 1.3: tìm x, biết:

a) 2|3x - 1| + 1 = 5  b) |x/2 - 1| = 3 
c) |-x + 2/5| + một nửa = 3,5  d) |x - 1/3| =

Lịch thi đấu World Cup