- Chọn bài -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: lưu giữ huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. đặc điểm của oxi, lưu giữ huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - diêm sinh đioxit - sulfur trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp hóa học của giữ huỳnh

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài xích 34: Luyện tập: Oxi với lưu huỳnh giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 146 SGK Hóa 10): cho thấy thêm phương trình hóa học:

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

Câu nào miêu tả không đúng đặc điểm các chất?

A. H2SO4 là hóa học oxi hóa, HI là hóa học khử

B. HI bị oxi biến thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 34

C. H2SO4 lão hóa hóa HI thành I2 cùng nó bị khử thành H2S.

D. I2 lão hóa H2S thành H2SO4 cùng nó bị khử thành HI.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 146 SGK Hóa 10): cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

– SO2 là chất oxi hóa trong những phản ứng chất hóa học sau:

A. A, d, e.

B. B, c.

C. D.

– SO2 là chất khử trong những phản ứng hóa học sau:

A. B, d, c, e.


B. A, c, e.

C. A, d, e.

Lời giải:

Câu trả lời đúng: C với B

– SO2 là chất oxi hóa trong phản bội ứng: (d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O ( S+4 → S0)

– SO2 là hóa học khử trong số phản ứng:

(a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 (S+4 → S+6)

(c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (S+4 → S+6)

(e) 2SO2 + O2 → 2SO3 (S+4 → S+6)

Bài 3 (trang 146 SGK Hóa 10): lúc khí H2S cùng axit H2SO4 tham gia những phản ứng lão hóa – khử, fan ta gồm nhận xét:

– Hidro sunfua chỉ biểu đạt tính khử.

– Axit sunfuric chỉ diễn đạt tính oxi hóa.

a) Hãy phân tích và lý giải điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, hãy chỉ ra một phản bội ứng hóa học nhằm minh họa.

Lời giải:

a) Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia những phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ trình bày tính khử và H2SO4 quánh chỉ thể hiện tính oxi hóa. Vì chưng trong H2S số lão hóa của S chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa S chỉ rất có thể giảm.

Vì vào H2S số oxi hóa của S là -2 (là số thoái hóa thấp duy nhất của S) cần chỉ hoàn toàn có thể tăng (chỉ diễn đạt tính khử), trong H2SO4 số lão hóa của S là +6 (là số oxi hóa tối đa của S) bắt buộc chỉ hoàn toàn có thể giảm (chỉ biểu thị tính oxi hóa).

b) Phương trình phản ứng hóa học:

*

Bài 4 (trang 146 SGK Hóa 10): bao gồm chất sau: Sắt, lưu lại huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình diễn hai cách thức điều chế hidro sunfua từ các chất đã cho.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và cho thấy thêm vai trò của lưu lại huỳnh trong những phản ứng

Lời giải:

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ phần lớn chất trên

Fe + S → FeS(1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) sứ mệnh của S trong phản ứng (1), (4) : S là chất oxi hóa.

Bài 5 (trang 147 SGK Hóa 10): có 3 bình, mỗi bình đựng một hóa học khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương thức hóa học nhận biết chất khí đựng trong mỗi bình với điều kiện không dùng thêm thuốc thử.

Lời giải:

Dùng que đóm còn than hồng để nhận ra O2. Còn lại hai bình là H2S và SO2 với đốt, khí nào cháy được là H2S khí ko cháy là SO2

2H2S + 3O2 → 3H2O + 2SO2

Bài 6 (trang 147 SGK Hóa 10): gồm 3 bình, mỗi bình đựng một hỗn hợp sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Hoàn toàn có thể nhận biết hỗn hợp đựng trong mỗi bình bằng cách thức hóa học với một dung dịch thử nào sau đây:

a) Qùy tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi lựa chọn thuốc thử.

Lời giải:

Chọn thuốc test Ba(OH)2

Lấy mỗi dung dịch axit một ít bỏ vô ống nghiệm.

– cho từng giọt dung dịch Ba(OH)2 và các ống nghiệm chứa các axit đó:


Có kết tủa trắng là ống đựng H2SO3 và H2SO4, sẽ là kết tủa BaSO3 và BaSO4

⇒ nhận ra được ống cất HCl (không có hiện tượng kỳ lạ gì)

– lấy dung dịch HCl vừa nhận ra được mang đến vào những kết tủa:

Kết tủa rã được và gồm khí cất cánh ra BaSO3, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm ban đầu là H2SO3

Kết tủa ko tan trong axit là BaSO4, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm lúc đầu là H2SO4.

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3 ↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O

Bài 7 (trang 147 SGK Hóa 10): hoàn toàn có thể tồn tại đồng thời gần như chất sau trong một bình cất được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu hoàng đioxit SO2

b) Khí oxi O2 và khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl2

Giải thích với viết phương trình bội phản ứng.

Lời giải:

a) Khí hiđro sunfua H2S cùng khí SO2 không thuộc tồn trên trong một bình chứa bởi vì H2S chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

b) Khí oxi và khí clo có thể tồn tại trong một bình bởi vì O2 không công dụng trực tiếp cùng với Cl2

c) Khí HI và Cl2 ko tồn tại trong một bình vì Cl2 là hóa học oxi hóa khỏe mạnh và HI là chất khử mạnh bạo

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Bài 8 (trang 147 SGK Hóa 10): Nung nóng 3,72g các thành phần hỗn hợp bột những kim các loại Zn và Fe vào bột S dư. Chất rắn chiếm được sau bội phản ứng được hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận ra có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

Xem thêm: Nên Ăn Táo Mỗi Ngày ? Ăn Táo Có Tác Dụng Gì

a) Viết những phương trình làm phản ứng xảy ra.