- Chọn bài xích -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ cùng muốiBài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: bội phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Làm phản ứng điều đình ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập hóa học 11 – bài xích 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơ góp HS giải bài xích tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu ngơi nghỉ 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của độ đậm đặc H+ cùng nồng độ OH– ( ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất không giống nhau. Ở 25oC bởi thực nghiệm, fan ta khẳng định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): tuyên bố định nghĩa môi trường thiên nhiên axit, trung tính cùng kiềm theo mật độ H+ cùng pH?

Lời giải:

– môi trường thiên nhiên axit là môi trường trong đó > xuất xắc > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường kiềm là môi trường trong đó –> tuyệt -7 mm hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ tím cùng phenolphtalein trong những khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là chất có màu đổi khác phụ thuộc vào quý giá pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong những khoảng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH không giống nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường xung quanh của dung dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không khẳng định được

Lời giải:

– Đáp án C

– trường đoản cú = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường thiên nhiên của hỗn hợp là kiềm.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 2 Cách Ghi Số Tự Nhiên, Giải Bài 2 Cách Ghi Số Tự Nhiên

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính mật độ H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10M cùng dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): hỗn hợp HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không xác định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– vày tích số ion của nước là hằng số vào nước và cả trong số dung dịch loãng của các chất khác nhau.