Hướng dẫn giải bài 9. Amin sgk hóa học 12. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 44 sgk hóa học 12 bao hàm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài bác tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… tất cả trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa bài 1 lớp 12

LÍ THUYẾT

1. Khái niệm

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay các gốc hiđrocacbon ta được amin.

VD: CH3NH2 ; CH3NHCH3 ; CH2=CHCH2NH2 ; C6H5NH2

2. Phân loại

Amin được phân một số loại theo quánh điểm cấu trúc của cội hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba).

Lưu ý: Bậc của amin được xem bằng số gốc hidrocacbon link trực tiếp cùng với nguyên tử N.

VD: CH3CH2CH2NH2 amin bậc 1.

CH3CH2NHCH3 amin bậc 2.

(CH3)3N amin bậc 3.

3. Danh pháp

Danh pháp cội – chức: tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin.

VD: CH3-NH2: Metyl amin.

4. Tính chất vật lí

-Metyl-; -đimetyl-; trimetyl- với etylamin là đông đảo chất khí hương thơm khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước.

Các chất đồng đẳng cao hơn là đầy đủ chất lỏng hoặc rắn, độ tung trong nước giảm dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Anilin là chất lỏng, ko màu, hết sức độc, không nhiều tan vào nước, tan trong etanol, benzen.

5. Tính chất hóa học

a) Tính bazơ

Amin tan nhiều trong nước có khả năng làm xanh giấy quỳ hoặc làm cho hồng phenolphtalein, tính bazo mạnh bạo hơn amoniac. Anilin bao gồm tính bazo dẫu vậy không làm thay đổi màu quỳ tím cũng không có tác dụng hồng phenolphtalein do tính bazo của chính nó yếu hơn amoniac.

TQ: Amin thơm 2 + HCl → RNH3Cl

– tính năng với một vài dung dịch muối có môi trường xung quanh axit

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

b) bội phản ứng cùng với axit nitro

Amin bậc một tính năng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường mang đến ancol hoặc phenol với giải phóng nitơ.

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 ­ + H2O

Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thấp (0 – 5oC) đến muối điazoni :

C6H5NH2 + HONO+HCl (xrightarrow0-5^oC) C6H5N2+Cl– + 2H2O

c) phản nghịch ứng ankyl hóa

Ta gồm phương trình tổng quát:

RNH2 + R’I → RNHR’ + HI

d) bội phản ứng vắt brom vào nhân thơm của anilin:

*

Sản phẩm tạo thành kết tủa trắng nên đây là phản ứng quánh trưng dùng làm nhận biết anilin với các amin khác

6. Ứng dụng

Các ankylamin được sử dụng trong tổng đúng theo hữu cơ, nhất là các điamin được dùng làm tổng hòa hợp polime.

Anilin là nguyên liệu đặc trưng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,…), polime (nhựa anilin – fomanđehit,…), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,…)

BÀI TẬP

Dưới đó là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 44 sgk chất hóa học 12 không hề thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 44 hóa 12

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin cùng amoniac. Vật dụng tự tăng nhiều lực bazơ được xếp theo dãy

A. Amoniac

2. Giải bài 2 trang 44 hóa 12

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng phương pháp nào trong số cách sau?

A. Phân biệt bằng mùi;

B. Thêm vài giọt hỗn hợp H2SO4;

C. Thêm vài ba giọt hỗn hợp Na2CO3;

D. Đưa đũa chất liệu thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm quánh lên phía bên trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc.

Bài giải:

Khi cho (CH_3NH_2) tính năng với dung dịch $HCl$ đặc ta thấy xung quanh xuất hiện khói trắng. Phụ thuộc vào đó nhận ra được (CH_3NH_2).

Phương trình hóa học:

(CH_3NH_2 + HCl o CH_3NH_3Cl) (khói trắng)

⇒ Đáp án: D.

3. Giải bài 3 trang 44 hóa 12

Viết công thức cấu tạo, hotline tên và chứng thật bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N;

b) C7H9N (chứa vòng benzen).

Bài giải:

a) công thức cấu tạo, hotline tên và bậc amin đồng phân có công thức phân tử $C_3H_9N$:

Công thức cấu tạoTên gọiBậc amin
$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$PropylaminAmin bậc 1
$eginmatrix CH_3 – CH – NH_2 \ ^| \ CH_3 endmatrix$IsopropylaminAmin bậc 1
$CH_3-CH_2-NH-CH_3$EtylmetylaminAmin bậc 2
$eginmatrix CH_3 – N – CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix$TrimetylaminAmin bậc 3

b) cách làm cấu tạo, call tên và bậc amin đồng phân bao gồm công thức phân tử $C_7H_9N$:

Công thức cấu tạoTên gọiBậc amin
*
BenzylaminAmin bậc 1
*
O-metylanilinAmin bậc 1
*
M-metylanilinAmin bậc 1
*
P-metylanilinAmin bậc 1
*
MetylphenylaminAmin bậc 2

4. Giải bài bác 4 trang 44 hóa 12

Trình bày cách thức hóa học tập để tách riêng từng chất trong những hỗn vừa lòng sau đây:

a) các thành phần hỗn hợp khí: CH4 với CH3NH2;

b) các thành phần hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

Bài giải:

a) bóc tách hỗn vừa lòng khí (CH_4) cùng (CH_3NH_2)

Cho lếu hợp đi qua dung dịch $HCl$ ta được (CH_3NH_2) phản nghịch ứng cùng với $HCl$ bị giữ lại trong dung dịch, khí thoát ra ngoài là (CH_4) tinh khiết.

Phương trình hóa học:

(CH_3NH_2 + HCl o CH_3NH_3Cl)

Cho $NaOH$ vào (CH_3NH_3Cl) thu lại được (CH_3NH_2)

Phương trình hóa học:

(CH_3NH_3Cl + NaOH o CH_3NH_2 + NaCl + H_2O)

b) tách hỗn vừa lòng lỏng: (C_6H_6, C_6H_5OH) và (C_6H_5NH_2)

Cho hỗn hợp $NaOH$ vào tất cả hổn hợp lỏng trên nhận được dung dịch có hai phần: phần 1 tan là (C_6H_5OH) sản xuất thành (C_6H_5ONa) với phần 2 láo hợp còn sót lại là (C_6H_5NH_2) với (C_6H_6).

Phương trình hóa học:

(C_6H_5OH + NaOH o C_6H_5ONa + H_2O)

– Sục khí (CO_2) vào phần hỗn hợp tan ta thu lại được (C_6H_5OH) kết tủa.

Phương trình hóa học:

(C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O o C_6H_5OH + NaHCO_3)

– Với các thành phần hỗn hợp (C_6H_5NH_2) cùng (C_6H_6): cho chức năng dung dịch $HCl$, chiếm được dung dịch gồm hai phần: phần rã là (C_6H_5NH_3Cl), phần không tan là (C_6H_6). Lọc phần ko tan ⇒ bóc được (C_6H_6).

Phương trình hóa học:

(C_6H_5NH_2 + HCl o C_6H_5NH_3Cl)

Cho hỗn hợp NaOH vào phần dung dịch, ta thu lại được (C_6H_5NH_2) kết tủa.

Phương trình hóa học:

(C_6H_5NH_3Cl + NaOH o C_6H_5NH_2 + NaCl + H_2O)

5. Giải bài xích 5 trang 44 hóa 12

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết và xử lý hai vụ việc sau:

a) rửa lọ vẫn đựng anilin.

b) làm giảm bớt mùi tanh của cá sau khoản thời gian mổ để nấu. Hiểu được mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là vì hỗn hợp một vài amin (nhiều độc nhất là trimetylamin) và một trong những chất khác gây nên.

Bài giải:

a) rửa lọ đã đựng anilin.

Cho vào lọ đựng anilin hỗn hợp HCl sau tráng bởi nước cất.

Phương trình hóa học:

(C_6H_5NH_2 + HCl o C_6H_5NH_3Cl)

b) đánh tan mùi tanh của cá, ta cho vào một ít dấm (CH_3COOH) các amin sẽ tạo nên muối với (CH_3COOH) nên không hề tanh nữa.

Phương trình hóa học:

((CH_3)_3N + CH_3COOH o CH_3COONH(CH_3)_3)

6. Giải bài 6 trang 44 hóa 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng làm điều chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính khối lượng anilin bao gồm trong hỗn hợp A. Biết khi đến A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Giả thiết rằng công suất phản ứng của tất cả hai trường hợp trên là 100%.

Bài giải:

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để làm điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Phương trình hóa học:

$C_6H_5NH_2 + 3Br_2 → C_6H_2Br_3NH_2↓ + 3HBr$ (1)

$480 → 330 gam$

$x ← 4,4 gam$

$⇒ x = dfrac4,4.480330 = 6,4 gam$

$⇒m_dd Br_2 3\% = dfrac6,4.1003 = 213,33 gam$

$V_dd Br_2 3\% = dfracm_dd Br_2 3\%D = dfrac213,331,3 = 164,1 (ml)$.

Vậy phải $164,1 (ml)$ nước brom $3\% (D = 1,3 g/ml)$ để điều chế $4,4 gam$ tribromanilin.

b) Tính cân nặng anilin có trong dung dịch A.

Xem thêm: De Kiểm Tra Lý 10 Học Kì 1 Tự Luận Vật Lý 10 Học Kỳ I, Top 10 Bài Tập Tự Luận Vật Lý 10 Học Kì 1 2022

Phương trình hóa học:

$C_6H_5NH_2 + 3Br_2 → C_6H_2Br_3NH_2↓ + 3HBr$ (2)

$93 → 330 gam$

$y ← 6,6 gam$

$⇒ y = dfrac6,6.93330 = 1,86 gam$

Vậy có $1,86 gam$ anilin bao gồm trong dung dịch $A$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 44 sgk hóa học 12 đầy đủ, gọn gàng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học 12 tốt nhất!