Giải bài xích tập trang 9 bài xích 1 yếu tắc nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: những hạt cấu tạo nên phân tử nhân của phần nhiều các nguyên tử là...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 trang 9


Bài 1 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt kết cấu nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là...

A. Electron cùng proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electron.

D. Electron, proton cùng nơtron.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

Đáp sô" đúng là câu B : Proton yà nơtron.

Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên phần đông các nguyên tử là

A. Proton với electron.

B. Nơtron cùng electron, 

C. Nơtron với proton.

D. Nơtron, proton với electron.

Chọn lời giải đúng.

Chọn D.

Bài 3 trang 9 sgk hoá học 10

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10 000 lần đường kính hạt nhân. Trường hợp ta thổi phồng hạt nhân lên thành một trái bóng có 2 lần bán kính 6 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử đang là

A. 200 m.

B. 300 m.

C. 600 m.

D. 1200 m.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

Chọn C

Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron đối với proton, đối với nơtron.

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron đối với proton

( frac9,1095.10^-311,6726.10^-27=frac11836)

Tỉ số về cân nặng của electron cùng với nơtron

( frac9,1095.10^-311,6748.10^-27=frac11839)

Bài 5 trang 9 sgk hoá học 10

 Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm với có cân nặng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế phần đông toàn bộ cân nặng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= ( frac43).πr3.

Lời giải:

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 centimet (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = ( frac43).π.r3 = ( frac43).π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Xem thêm: 5 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Bài Sóng Của Xuân Quỳnh, Sơ Đồ Tư Duy Sóng Chi Tiết Nhất

Dnguyên tử Zn = ( fracmV= frac107,9.10^-2410,3.10^-24) = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

V phân tử nhân nguyên tử Zn = ( frac43).π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac107,9.10^-2433,49.10^-39) = 3,22.1015 g/cm3