Giải bài tập trang 49, 50 bài 10 photpho Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Trong điều kiện nào p trắng gửi thành p. đỏ và ngược lại ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 bài 1


Bài 1 trang 49 sgk chất hóa học 11

Nêu đông đảo điểm không giống nhau về đặc thù vật lí giữa phường trắng và p đỏ. Trong đk nào p trắng đưa thành phường đỏ và trái lại ?

Bài giải:

P trắng:

Chất rắn màu trắng hoặc tương đối vàng

Dễ rét chảy, siêu độc

Tan trong một số dung môi hữu cơ

Phát quang đãng trong trơn tối

Bốc cháy trong bầu không khí ở t° > 40°c

P đỏ:


Chất bột màu đỏ

Khó nóng chảy, không độc không tan trong những dung môi thông thường

Không vạc quang trong trơn tối

Bốc cháy trong không gian ở t° > 250°c

*


Bài 2 trang 49 sgk chất hóa học 11

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, p có tính khử tuyệt tính oxi hóa:

P + O2 → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl

Hướng dẫn giải bài xích 2:

4P + 5O2 → 2P2O5

2P + 3Cl2 → 3PCl3

2P + 3S → P2S3

2P + 5S → P2S5

2P + 3Mg → Mg3P2

6P + 5KClO3 →3 P2O5 +5 KCl

(5): p. Thể hiện tính oxi hóa

(1) (2) (3) (4) (6): p. Thể hiện tại tính khử 3

Bài 3 trang 49 sgk hóa học 11

Thí nghiệm sinh hoạt hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác biệt của phường trắng và phường đỏ. Hãy quan sát, miêu tả và lý giải hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của bội phản ứng xảy ra.

*

Bài giải:

Hiện tượng: phường trắng bốc cháy, còn phường đỏ không bốc cháy (hình 2.13, SGK).

Giải thích: p trắng vận động hóa học mạnh bạo hơn p đỏ. Phường trắng chức năng với oxi ko khí dễ dãi hơn, chế tạo thành P2O5.

HS tự viết phương trình hóa học.

Bài 4 trang 50 sgk chất hóa học 11

 Nêu những ứng dụng của photpho. Những áp dụng đó phát xuất từ tính chất gì của photpho ?

Bài giải:

Những vận dụng của photpho như SGK. Mỗi vận dụng đó khởi đầu từ tính khử hoặc tính lão hóa của photpho.

Xem thêm: Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 11, Quy Tắc Bàn Tay Phải, Quy Tắc Bàn Tay Trái

Bài 5 trang 50 sgk hóa học 11

Đốt cháy trọn vẹn 6,2 g photpho vào oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH 32% tạo thành muối Na2HPO4.