• bài 1: chuyển động cơ • bài 2: gia tốc trong chuyển động thẳng. Vận động thẳng phần nhiều • bài 3: điều tra thực nghiệm chuyển động thẳng • bài bác 4: hoạt động thẳng đổi khác đều • bài bác 5: Phương trình vận động thẳng biến hóa đều • bài 6: Sự rơi tự do • bài bác 7: bài xích tập về vận động thẳng thay đổi đều • bài 8: vận động tròn đều. Vận tốc dài và tốc độ góc • bài 9: gia tốc trong hoạt động tròn phần đông • bài xích 10: Tính tương đối của gửi động. Cách làm cộng tốc độ • bài xích 11: không nên số trong thí nghiệm thực hành

Chương 2: Động lực học chất điểm
Bạn đang xem: Giải bài tập lý 10 nâng cao sgk

• bài bác 13: Lực. Tổng hợp với phân tích lực • bài 14: Định cơ chế I Niu-tơn • bài 15: Định biện pháp II Niu-tơn • bài 16: Định qui định III Niu-tơn • bài 17: Lực cuốn hút • bài 18: vận động của thứ bị ném • bài bác 19: Lực lũ hồi • bài bác 20: Lực ma gần kề • bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính • bài xích 22: Lực hướng trọng tâm và lực cửa hàng tính li tâm. Hiện tượng lạ tăng, giảm, mất trọng lượng • bài 23: bài xích tập về đụng lực học • bài bác 24: chuyển động của hệ đồ dùng

Chương 3: Tĩnh học đồ dùng rắn


• bài bác 26: cân đối của đồ vật rắn dưới tính năng của nhì lực. Giữa trung tâm • bài bác 27: cân đối của vật rắn dưới công dụng của ba lực không tuy vậy song • bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một thứ rắn dưới chức năng của ba lực tuy vậy song • bài bác 29: Momen của lực. Điều kiện cân đối của một đồ gia dụng rắn tất cả trục quay thắt chặt và cố định

Chương 4: những định pháp luật bảo toàn


• bài 31: Định luật bảo toàn đụng lượng • bài 32: vận động bằng phản nghịch lực. Bài tập về định khí cụ bảo toàn hễ lượng • bài xích 33: Công và công suất • bài 34: Động năng. Định lí cồn năng • bài bác 35: cụ năng. Gắng năng trọng trường • bài 36: cố kỉnh năng bầy hồi • bài 37: Định giải pháp bảo toàn cơ năng • bài bác 38: Va chạm đàn hồi cùng không bầy hồi • bài 40: những định dụng cụ Kê-ple. Hoạt động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học hóa học lưu


• bài xích 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan • bài bác 42: Sự tung thành loại của hóa học lỏng và hóa học khí. Định mức sử dụng Béc-nu-li • bài xích 43: Ứng dụng của định mức sử dụng Béc-nu-li

Chương 6: hóa học khí


• bài bác 44: Thuyết đụng học phân tử hóa học khí. Kết cấu chất • bài bác 45: Định cách thức Bôi-lơ-Ma-ri-ốt • bài 46: Định mức sử dụng Sác-lơ. Nhiệt độ độ tuyệt đối • bài 47: Phương trình tinh thần của khí lí tưởng. Định mức sử dụng Gay Luy-xác • bài bác 48: Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép

Chương 7: chất rắn và chất lỏng. Sự gửi thể


• bài bác 50: chất rắn • bài xích 51: biến dạng cơ của trang bị rắn • bài 52: Sự nở vày nhiệt của vật rắn • bài bác 53: hóa học lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của hóa học lỏng • bài bác 54: hiện tượng kỳ lạ dính ướt cùng không bám ướt. Hiện tượng lạ mao dẫn • bài xích 55: Sự đưa thể. Sự nóng chảy với đông quánh • bài xích 56: Sự hóa hơi cùng sự dừng tụ

Chương 8: cơ sở của nhiệt rượu cồn lực học


• bài 58: Nguyên lí 1 nhiệt đụng lực học • bài bác 59: Áp dụng nguyên lí 1 nhiệt đụng lực học mang đến khí lí tưởng • bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt với máy lạnh. Nguyên lí 2 nhiệt cồn lực học tập


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 10 Chương 1 Violet, Kiểm Tra 15 Phút Hóa 10 Chương 1 Violet

Mục lục Giải bài bác tập SGK đồ lý 10 nâng cấp theo chương •Chương 1: Động học chất điểm •Chương 2: Động lực học chất điểm •Chương 3: Tĩnh học thiết bị rắn •Chương 4: các định luật bảo toàn •Chương 5: Cơ học chất lưu •Chương 6: chất khí •Chương 7: chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể •Chương 8: đại lý của nhiệt động lực học