Hướng dẫn giải bài 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân 1-1 thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân với phép chia các đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 bài 1

A. Một vài kiến thức cơ bản

Muốn nhân một đối chọi thức với một nhiều thức ta nhân 1-1 thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài tập SGK nhân 1-1 thức với nhiều thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = -6 và y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy mang tuổi của mình:

– cộng thêm 5;

– Được bao nhiêu đem nhân với 2;

– Lấy kết quả trên cộng với 10;

– Nhân kết quả vừa kiếm được với 5;

– Đọc công dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu gọi số tuổi là x thì ta có tác dụng cuối thuộc là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất hiệu quả cuối cùng được đọc lên chính là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, khi đọc hiệu quả cuối cùng, thì tôi chỉ bài toán bỏ đi một chữ số 0 nghỉ ngơi tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 140 thì tuổi của bạn là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn gàng biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh dấu x vào ô mà lại em cho là câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 cùng y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy lưu lại x vào ô trống tương xứng với 2a.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Tính Từ Trong Tiếng Anh, Mẹo Nhớ Vị Trí Của Tính Từ Trong Tiếng Anh

———

Một số kỹ năng cơ bạn dạng các em nên nhớ khi làm bài tập

1. Luật lệ nhân solo thức với đa thức:

Muốn nhân một solo thức cùng với một nhiều thức ta nhân solo thức với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là những đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Kể lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N