Bài viết này đang hướng dẫn các bạn cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình trong chương trình Toán lớp 9. Quanh đó ra, tôi đang hướng dẫn các bạn giải theo dạng các bài toán bằng cách lập phương trình về gửi động, hình học, năng suất, tính tuổi, thêm bớt số.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0)" alt="dpi100 x (xinmathbbN,x>0)" align="absmiddle" />.