- Chọn bài -Bài 17: làm phản ứng thoái hóa khửBài 18: Phân các loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: phản ứng lão hóa - khửBài 20: Bài thực hành thực tế số 1: bội nghịch ứng thoái hóa khử

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài xích 18: Phân một số loại phản ứng trong hóa học vô cơ góp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 10): mang lại phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Bạn đang xem: Giải bt hóa 10 bài 18

Trong phản bội ứng này, nguyên tử natri.

A. Bị oxi hóa.

B. Bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, không bị khử.

Chọn giải đáp đúng

Lời giải:

A đúng.

Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 10): đến phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

Trong phản bội ứng này, 1 mol ion Cu2+;

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận được 2 mol electron.

C. đã nhường 1 mol electron.

D. Vẫn nhường 2 mol electron.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

B đúng

Cu2+ + 2e → Cu

⇒ 1 mol Cu2+ đã nhận được 2mol electron

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 10): cho các phản ứng sau:

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2


C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào chưa phải phản ứng thoái hóa – khử?

Lời giải:

A đúng.

Vì không có sự biến đổi số oxi hóa của những nguyên tố trước và sau phản bội ứng

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 10): dấu hiện để nhận ra một phản bội ứng oxi hóa – khử:

A. Tạo thành chất kết tủa.

B. Tạo nên chất khí.

C. Gồm sự chuyển đổi màu sắc của các chất.

D. Gồm sự thay đổi số oxi hóa của một hay 1 số nguyên tố.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

D đúng.

Bài 5 (trang 87 SGK Hóa 10): trong số những phản ứng sau đây, bội nghịch ứng nào là bội nghịch ứng thoái hóa – khử? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) C + H2O → co + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

e) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

f) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Lời giải:

Trong phần đa phản ứng bên trên chỉ tất cả phản ứng c), e), f) là rất nhiều phản ứng thoái hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

*

Bài 6 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy cha thí dụ phản ứng hóa phù hợp thuộc các loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng hóa đúng theo không là các loại phản ứng thoái hóa – khử.

Lời giải:

– cha thí dụ phản nghịch ứng hóa hòa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử :

*

– bố thí dụ phản bội ứng hóa phù hợp không thuộc một số loại phản ứng thoái hóa – khử :

*

Bài 7 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy bố thí dụ bội nghịch ứng phân bỏ là nhiều loại phản ứng lão hóa – khử và ba thí dụ bội nghịch ứng phân bỏ không là các loại phản ứng thoái hóa – khử.

Xem thêm: Logarit Tự Nhiên - Preparation Of Nepe Polymeric Missiles

Lời giải:

– tía thí dụ phản bội ứng phân diệt là làm phản ứng oxi hóa – khử:


*

– tía thí dụ phản ứng phân hủy chưa phải là bội nghịch ứng thoái hóa – khử:

*

Bài 8 (trang 87 SGK Hóa 10): vì sao phản nghịch ứng thế luôn luôn là nhiều loại phản ứng lão hóa – khử?

Lời giải:

Sỡ dĩ phản ứng thế luôn luôn là các loại phản ứng thoái hóa – khử vì chưng trong phản bội ứng thế, lúc nào cũng gồm sự đổi khác số oxi hóa của các nguyên tố.

Bài 9 (trang 87 SGK Hóa 10): Viết phương trình hóa học của những phản ứng màn trình diễn các biến đổi sau:

*

Trong những phản ứng trên, bội nghịch ứng như thế nào là làm phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

a)


*

Phản ứng thoái hóa – khử là (1) cùng (2).

b)

*

Phản ứng lão hóa – khử là: (1), (2), (3)