Toán 10 – Giải hệ phương trình số 1 hai ẩn bằng phương pháp tính định thức Cramer Nguồn bài giảng:Bài 3: Phương trình và hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩn

|

HỌC ONLINE


Bạn vẫn xem: Toán 10-Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn bằng phương pháp tính định thức Cramer

Bạn vẫn xem video Toán 10 – Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn bằng phương thức tính định thức Cramer được dạy bởi giáo viên online danh tiếng

3 cách HACK điểm cao cách 1: nhấn miễn phí khóa huấn luyện Chiến lược học tốt (lớp 12) | các lớp khác cách 2: Xem bài giảng trên Baigiang365.vn cách 3: Làm bài tập với thi online tại Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Toán 10 – Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương thức tính định thức Cramer các bạn hãy triệu tập và dừng clip để làm bài xích tập minh họa nhé. Chúc các bạn học giỏi tại Baigiang365.vn


Định $k$ để phương trình: $x^2 + dfrac4x^2 – 4left( x – dfrac2x right) + k – 1 = 0$ tất cả đúng nhì nghiệm to hơn $1$.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng định thức


Cho phương trình(ax^4 + bx^2 + c = 0;;left( 1 right);;left( a ne 0 right)). Đặt:(Delta = b^2 – 4ac), (S = dfrac – ba), (P = dfracca). Ta bao gồm (left( 1 right)) vô nghiệm khi và chỉ khi :


a. (Delta b. (Delta 0endarray right.).c. (left{ beginarraylDelta > 0S d. (left{ beginarraylDelta > 0P > 0endarray right.).


Phương pháp giải

– Đặt (t = x – dfrac2x) với chú ý với mỗi cực hiếm của (t) ta đều tìm kiếm được hai nghiệm (x) trái dấu.

– tìm nghiệm (t_1,t_2) của phương trình ẩn (t) rồi cầm lần lượt (t_1,t_2) vào phương trình (t = x – dfrac2x) và tìm đk để mỗi phương trình này còn có (1) nghiệm (x > 1)


Đáp án đưa ra tiết:

Ta có: $x^2 + dfrac4x^2 – 4left( x – dfrac2x right) + k – 1 = 0$( Leftrightarrow left( x – dfrac2x right)^2 – 4left( x – dfrac2x right) + k + 3 = 0rm left( 1 right))

Đặt (t = x – dfrac2x) tuyệt (x^2 – tx – 2 = 0), phương trình biến hóa (t^2 – 4t + k + 3 = 0rm left( 2 right))

Nhận xét: với từng nghiệm (t) của phương trình (left( 2 right)) cho ta nhị nghiệm trái vết của phương trình (left( 1 right))

Ta có :

(Delta ‘ = 4 – left( k + 3 right) = 1 – k Rightarrow ) phương trình (left( 2 right)) có hai nghiệm riêng biệt (t_1 = 2 – sqrt 1 – k ,t_2 = 2 + sqrt 1 – k ) với (k 1) ( Leftrightarrow afleft( 1 right) – 8)

+) với (t_2 = 2 + sqrt 1 – k ) thì phương trình (x^2 – left( 2 + sqrt 1 – k right)x – 2 = 0) bao gồm (1) nghiệm (x > 1) ( Leftrightarrow afleft( 1 right) b


Đáp án câu 2

b


Phương pháp giải

+ Phương trình có dạng: $sqrt f(x) = g(x)$, điều kiện là $g(x) ge 0$.

+ khi đó: $f(x) = g^2(x)$, giải phương trình ta tìm được x.


Đáp án chi tiết:

Điều kiện: $1 – x ge 0 Leftrightarrow x le 1$

Ta có:

$beginarraylsqrt x^4 – 2rmx^2 + 1 = 1 – x Leftrightarrow sqrt left( rmx^2 – 1 right)^2 = 1 – x Leftrightarrow left( x^2 – 1 right)^2 = left( 1 – x right)^2 Leftrightarrow left( x – 1 right)^2.left( x + 1 right)^2 = left( 1 – x right)^2 Leftrightarrow left( x – 1 right)^2left( x^2 + 2rmx + 1 – 1 right) = 0 Leftrightarrow left< beginarraylx – 1 = 0x^2 + 2rmx = 0endarray right. Leftrightarrow left< beginarraylx = 1,,,,,,,left( tm right)x = 0,,,,,,,left( tm right)x = – 2,,,,left( tm right)endarray right.endarray$

Vậy phương trình gồm $3$ nghiệm

Đáp án bắt buộc chọn là: b


Đáp án câu 3

b


Phương pháp giải

– Đặt (t = x^2;;left( t ge 0 right)) đưa phương trình bậc tứ về phương trình bậc nhì ẩn (t)

– tìm mối contact nghiệm giữa phương trình bậc bốn và phương trình bậc hai tương ứng rồi kết luận.

Xem thêm: Biện Luận Theo M Số Nghiệm Của Phương Trình Lớp 10, Giải Và Biện Luận Phương Trình Theo Tham Số M


Đáp án đưa ra tiết:

Đặt (t = x^2;;left( t ge 0 right))

Phương trình (left( 1 right)) thành (at^2 + bt + c = 0,,,left( 2 right))

Phương trình (left( 1 right)) vô nghiệm

( Leftrightarrow ) phương trình (left( 2 right)) vô nghiệm hoặc phương trình (left( 2 right)) có 2 nghiệm thuộc âm

( Leftrightarrow Delta 0endarray right.).

Đáp án buộc phải chọn là: b


Chúc mừng các bạn đã dứt bài học: Toán 10 – Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách thức tính định thức Cramer