Giải bài tập SGK Toán 7 bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số đều nhau trang 30,31 được orsini-gotha.com tổng hợp chi tiết, bao gồm xác, khá đầy đủ nội dung công tác sách giáo khoa Toán 7. Với tài liệu này sẽ giúp chúng ta lớp 7 tất cả thêm nhiều bốn liệu tham khảo, ôn luyện và nắm rõ hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 7


Giải bài xích tập Toán 7 chương 1 bài bác 8: tính chất của hàng tỉ số bằng nhau

Giải bài bác tập Toán 7 trang 30 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 31: Luyện tập

Giải bài xích tập Toán 7 trang 30 tập 1

Bài 54 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm 2 số x, y biết

*
với x + y = 16.


Ta có:

*
với x + y = 16.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*


Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy

*


Bài 56 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bởi

*
cùng chu vi bởi 28m.


Gọi x(m) và y (m) là các cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài xích ta có:

*
và 2 ( x + y ) = 28

Suy ra

*
với x + y = 14

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy

*

*

Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (m2)


Bài 57 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Số viên bi của tía bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với những số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn bao gồm 44 viên bi.


Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)

Theo đề bài ta có:

*
và x + y + z = 44

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*

*

Vậy số viên bi của Minh hùng dũng lần lượt là 8, 16, trăng tròn viên.


Bài 58 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Hai lớp 7A với 7B đi lao rượu cồn trồng cây. Hiểu được tỉ số giữa số cây cỏ được của lớp 7A là 0,8 với lớp 7B trồng nhiều hơn nữa 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đang trồng.


Gọi x, y thứu tự là số cây cỏ được của lớp 7A, 7B (0 2,04:(−3,12);">2, 04 : (−3,12);

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*
*

2,04:(−3,12);">d)

*


2,04:(−3,12);">a)

*

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*

2,04:(−3,12);">d)

*


Bài 60 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x trong những tỉ lệ thức sau:

a)

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x)

c)

*

d)

*


a)

*

*

*

*

Vậy x =

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . X)

*

*

*

Vậy x = 1,5

c)

*

*

*

*

Vậy x = 0,32

d)

*

*

*

*

*

Vậy x =

*


*
và x + y - z = 10.

Xem thêm: So Sánh Ưu Nhược Điểm Của Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang, So Sánh Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang


Ta có:

*

*

Từ (1) cùng (2) suy ra

*

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra x = 2 . 8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30


Bài 62 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm nhì số x và y, biết rằng:

*
và x . Y = 10.