- Chọn bài -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ với phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải toán 12 bài 3: Lôgarit khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 61: tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải toán 12 bài logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay là không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không có số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 do 3x > 0,2y > 0 với đa số x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy chứng minh các đặc điểm trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ tư tưởng ta có aα = b đề xuất aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo quan niệm aα = ab đề nghị α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63: mang lại b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh những kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 64: mang đến b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 với so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Tuyển Tập 80 Bài Toán Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải, 80 Bài Tập Hình Học Lớp 9 (Có Đáp Án)

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) đến a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.