Giải bài xích tập trang 23 bài xích 5 số sát đúng. Không nên số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết giao động theo phép tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và mong lượng không nên số tốt đối...

Bạn đang xem: Giải toán đại 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo cơ chế làm tròn cùng với hai, ba, tư chữ số thập phân và cầu lượng không nên số tuyệt đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với không nên số mắc phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không nên số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với sai số phạm phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một chiếc cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số sấp xỉ (1745,25).

Giải:

Độ đúng chuẩn của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) sống hàng tỷ lệ nên không đáng tin ta nên bỏ cùng theo quy tắc có tác dụng tròn. Cộng thêm (1) đơn vị vào hàng tiếp nối ((2+1=3)).

Tóm lại các chữ số đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) cùng chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn chỉnh là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) mang đến giá trị sấp xỉ của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) cho (b = 3,14) cùng (c = 3,1416) là những giá trị gần đúng của (π). Hãy ước lượng sai số tuyệt vời nhất của (b) cùng (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) với 10 chữ số chắc chắn rằng (3,141592654) với không đúng số hoàn hảo và tuyệt vời nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta phạm phải sai số tuyệt đối hoàn hảo không thừa (0,002). Trong cách viết này còn có (3) chữ số xứng đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta phạm phải sai số hoàn hảo nhất không thừa (10^-4). Viết bởi vậy thì số (π) này có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy tính xách tay bỏ túi (trong công dụng lấy (4) chữ số ở trong phần thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Trường hợp dùng máy tính xách tay CASIO fx-500 MS ta có tác dụng như sau

Ấn 

*

Ấn thường xuyên phím 

*
 cho mang đến khi screen hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để rước (4) chữ số phần thập phân. Hiệu quả hiện ra trên màn hình là (8183.0047).

Xem thêm: Chán Nâu Khói, Ngán Tóc Đen, Sao Không Thử Với Nhuộm Màu Đen Khói Vạn Người Mê

b) 

*

Kết quả (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với hiệu quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với công dụng có (7) chữ số thập phân;