câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học tập 10: xác minh độ lâu năm và hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Giải toán hình 10 bài 3

Xem lời giải


câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học 10. Tra cứu vectơ đối của những vectơ...

Xem lời giải


câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học 10. Hãy sử dụng mục 5 của bài xích 2 để minh chứng các xác định trên...

Xem giải thuật


bài 1 trang 17 sgk toán hình học tập lớp 10

Giải bài xích 1 trang 17 SGK Hình học 10. Mang lại hình bình hành ABCD. Bệnh mỉnh rằng

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học 10. Cho AK với BM là nhị trung tuyến đường của tam giác ABC

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên phố thẳng đựng cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Hình học tập 10. điện thoại tư vấn AM là trung con đường của tam giác ABC cùng D là trung điểm của đạn AM. Chứng tỏ rằng:

Xem giải mã


bài xích 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 5 trang 17 SGK Hình học tập 10. Call M với N theo lần lượt là trung điểm những cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài xích 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 6 trang 17 SGK Hình học 10. Cho hai điểm phân minh A và B. Tra cứu điểm K sao cho

Xem giải mã


bài xích 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 7 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang lại tam giác ABC. Tìm kiếm điểm m sao cho

Xem giải thuật


bài 8 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 8 trang 17 SGK Hình học tập 10. Cho lục giác ABCDEF. điện thoại tư vấn M, N, P, Q, R, S theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Minh chứng rằng nhì tam giác MPR cùng NQS bao gồm cùng trọng tâm.

Xem giải thuật


bài 9 trang 17 SGK Hình học 10

Cho tam giác mọi ABC có trung tâm O với M là một trong những điểm tùy ý trong tam giác. điện thoại tư vấn D,E,F theo lần lượt là chân đường vuông góc hạ tự M mang đến BC, AC, AB.

Xem thêm: Tãn Cotx +Cosx))=Tan(X)Sec(X), What Is The Differentiation Of Tanx * Cotx

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.