§3. LOGARIT A. KIẾN THỨC CĂN BẢNĐịnh nghĩa: đến hai số dương a, b với a * 1. Số a thỏa mãn đẳng thức au = b được điện thoại tư vấn là lôgarit cơ sổ a của b với kí hiệu là logab.a = logab aa = bTính chấtloga1 = 0; logaa = 1 a"°9a b _ b; Ioga 3« = aCác luật lệ tính lôgaritCho a, b,, b2 dương với a * 1, ta có:loga(b1b2) = logabì + logab2loga^í = logab, - logab2.b2Đặc biệt: loga^ = -logablogab“ = alogabĐặc biệt: loga7b = ^-logab nĐổi cơ sốlog- ba, b, c dương với a , c * 1 ta có: logab =logcaĐặc biệt: loga b = -—-— (b * 1) l°9b alog b = -logab (a*0). A aLôgarit thập phân, lôgarit từ bỏ nhiênlog10x = Igx hoặc log10x = logx logex = InxB. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬPKhông sử dụng máy tính, hãy tính:a) log2ỉb) logj 28ìỐịlảlÁp dụng: log a1’ = — aaloể2 I = loể2 2 3 = -3oc) logsVã = log3 (34 ) = ị 4log! 2 = log2_2 2 = - I4d) logo,50,125 = logo.5(0,5)3 = 3.9,og°g2 3 _221og2 3 __ gb)271oS9 2_ g31og32 2 _ 3log3(22) _ 22 -2^29^73 2 :2 log 1 2c)_ 332_ 341og32 _ glog3 2_ 2So sánh những cặp số sau: a) log35 với log-4; -d)4logs 27 .= 221og23 33 = 21o*2 32 _ 32 _ 93. Rút gọn gàng biểu thức: a) Iog36.1ogs9.1og62b) logab2 + log sb4 .Ốịiảílog36.1og89.1og62= log23 32.log3 6.1og6 22 -_ , 2 2= I log23.1og36.1og62 = log22 =O00logab2 + log 2 b4 = logab2 + logab2 = 21ogab2 = 4loga|b|logo.32 và log53; c) Iog2l0 với logõ30.Ốjiảilog35 > log33 = 1; log74 log74. .logo,32 loggl = 0.Vậy logo,32 log28 = log223 = 3; log530 log530.a) mang lại a = log3o3, b = log305. Hãy tính Iog3ol350 theo a, b. B) cho c = logi53. Hãy tính log2sl5 theo c.tfiaiTa CÓ 1350 = 32.5.30Do đó log3()1350 = 21og303 + log305 + log303 0 = 2a + b + 1.Áp dụng phương pháp đổi cơ số, ta có:logọrlõ = log315 = lQg3(3-5) = 1 + 1°g35 25 log325 log352 21og35Do đó, ta đề xuất tìm log35.Theo đề bài: c = logi53 = . Logọ* = —-1— . Suy ra: log35 = - - 1 •Tog315 l + log35cVậy, log2515 =2| --12(1 - c)c. BÀI TẬP LÀM THÊM1. Tính/, VMog227 a) I-"3b) 102-log3c)log2 4 + log2 VlO log2 20 + 31og2 2Cho a = log315, b = log310. Tính logựg 50 theo a và b.So sánh những cặp số sau:b) log1 e cùng log3a) log2 J với log2 I;


Bạn đang xem: Giải toán logarit

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Các Quy Tắc Tính Đạo Hàm - Giải Toán 11 Bài 2: Quy Tắc Tính Đạo Hàm

Giải bài bác Tập Toán 12 Giải Tích

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐChươmg II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

orsini-gotha.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và gia sư tham khảo, giúp những em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, đồ dùng lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.