Giải toán lớp 8 trang 35, 36 SGK tập 1: Phân thức đại số đầy đủ cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và hiểu rõ phương thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa
Nội dung bài viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35Giải bài tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Giải bài bác tập Sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1: Phân thức đại số cùng với các lời giải chi tiết, ví dụ đã được tổng thích hợp và chọn lọc theo form chương trình huấn luyện môn Toán lớp 8. Hy vọng những tài liệu bổ ích này để giúp đỡ quý thầy cô và những em học sinh ôn luyện với củng cố kỹ năng và kiến thức về môn Toán. 

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35

Mời các em học viên cùng tham khảo một số trong những lời giải cụ thể dưới đây:

Trả lời thắc mắc 1 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35: 

Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc 2 SGK Tập 1 trang 35 Toán lớp 8 

Một số thực a bất kỳ có phải là 1 phân thức không? vày sao?

Lời giải

Một số thực a bất cứ có là 1 phân thức vày nó viết được bên dưới dạng A/B trong số ấy A, B là hầu như đa thức và B khác nhiều thức 0

Ví dụ:

*

Trả lời thắc mắc 3 SGK trang 35 Toán lớp 8 Tập 1

Có thể kết luận

*

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3

*
frac3x^2y6xy^3=fracx2y^2"/>

Trả lời câu hỏi 4 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35

Xét xem nhì phân thức

*
fracx3 & fracx^2+2x3x+6"/>

có bằng nhau không?

Lời giải

Trả lời thắc mắc 5 Toán lớp 8 Tập 1 SGK trang 35

Bạn quang quẻ nói rằng:

*

Còn bạn Vân thì nói:

*

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠3x + 3 ⇒ chúng ta Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ bạn Vân nói đúng

Giải bài tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Mời những em học sinh tham khảo lời giải cụ thể của các bài tập trong sách giáo khoa dưới đây:

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán tập 1 lớp 8

Dùng có mang hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Lời giải:

Áp dụng định nghĩa hai phân thức bởi nhau: AB=CDAB=CD nếu AD=BCAD=BC.

Lời giải bỏ ra tiết:

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Giải bài 2 SGK Toán lớp 8 trang 36 tập 1

Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài 3 trang 36 tập 1 SGK Toán lớp 8

Cho cha đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức phù hợp trong bố đa thức đó rồi điền vào địa điểm trống vào đẳng thức bên dưới đây:

*

Lời giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy bắt buộc điền vào nơi trống đa thức: x2 + 4x

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để tải về bài giải cụ thể Sách giáo khoa toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1 tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí