Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh 4cm. Trên các cạnh của hình vuông lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn điểm này để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Bài 119 : luyện tập chung

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là các tam giác vuông có diện tích bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bằng tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông phân chia cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích s các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- tra cứu tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân chia cho diện tích hình vuông vắn ABCD.

Lời giải đưa ra tiết:

Vì M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD với AD đề nghị ta tất cả :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


Bài 2

Cho hình bên tất cả hình chữ nhật ABCD có AD = 2dm cùng một nửa hình trụ tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích s phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- tra cứu chiều dài hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích s hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần sơn đậm = diện tích hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần vẫn tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) gồm AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhì hình tam giác là ABC cùng ADC. Tính :

a) diện tích mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABC cùng hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình thang ABCD = (đáy béo + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích s tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích tam giác ABC = diện tích hình thang ABCD – diện tích tam giác ADC.

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh (Trang 24)

- Để tìm kiếm tỉ số xác suất của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC ta search thương của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC, tiếp nối nhân thương tìm kiếm được với 100 và thêm kí hiệu % vào bên phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích s hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))