-Bước đầu vận dụng được phương thức quy nạp toán học tập vào giải những bài toán vào SGK

 3.Về bốn duy thái độ:

 - Biết toán học tập có ứng dụng trong thực tiễn

 - Rèn luyện tứ duy lôgíc.

Bạn đang xem: Giáo án bài phương pháp quy nạp toán học

II- chuẩn bị của GV với HS

1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để gia công tại lớp

2.HS: Đọc trước bài bác mới sống nhà.

III-Phương pháp giảng dạy:

- Sử dụng cách thức : Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở .

Xem thêm: K98 Là Gì - Xáo Xới Và Lu Lèn Đất K98, K95

IV-Tiến trình bài xích dạy:

 


*
3 trang
*
ngohau89
*
*
1508
*
2Download
Bạn đang xem tư liệu "Giáo án môn Đại số 11 - huyết 37: cách thức quy hấp thụ toán học", để tải tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Ngày soạn: ..Tiết: 37 Chương III : hàng số . Cung cấp số cộng và cấp cho số nhân Đ1: cách thức quy nạp toán họcI- Mục tiêu:1.Về kiến thức:- HS gắng được cách thức quy hấp thụ toán học.2. Về kĩ năng:-Bước đầu vận dụng được cách thức quy hấp thụ toán học vào giải những bài toán vào SGK3.Về tư duy thái độ:- Biết toán học có vận dụng trong thực tiễn- Rèn luyện tư duy lôgíc.II- sẵn sàng của GV cùng HS1.GV: sẵn sàng 1 số ví dụ để làm tại lớp2.HS: Đọc trước bài xích mới nghỉ ngơi nhà.III-Phương pháp giảng dạy:Sử dụng phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp - mở ra .IV-Tiến trình bài bác dạy:1.ổn định tổ chức lớp2. Bài bác mới:Hoạt rượu cồn của GV cùng HSNội dungHĐ1:-GV: Xét 2 mệnh đề chứa phát triển thành P(n): “3n n” với n ẻN*a,Với n = 1, 2, 3, 4, 5 thì P(n) cùng Q(n) đúng tốt sai?b, với mọi n ẻN* thì P(n) cùng Q(n) đúng tốt sai?-HS: để ý đến và trả lời-GV: Để chứng minh những mệnh để tương quan đến số tự nhiên và thoải mái n ẻN* là đúng với mọi n ta làm cầm nào?-HS: phối hợp xem SKG trả lời.-GV: Nêu VD1-HS: vận dụng làm-GV: cùng với n = 1, VT = ?, VP = ?-GV: Nêu đưa thiết quy nạp?-GV: cần sử dụng giả thiết quy nạp-GV: Nêu HĐ2-HS: vận dụng làm-GV: cùng với n = 1, VT = ?, VP = ?-GV: Nêu mang thiết quy nạp?-GV: cần sử dụng giả thiết quy nạp-GV: Nêu VD2-HS: áp dụng làm-GV: cùng với n = 1, VT = ?, VP = ?-GV: Nêu đưa thiết quy nạp?-GV: cần sử dụng giả thiết quy nạp-GV: giả dụ phải chứng tỏ mệnh đề là đúng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n ³ p ta làm cụ nào?-HS: Trả lờiI, phương thức quy nạp toán họcHĐ1:a, cùng với n = 1, 2, 3, 4, 5 thì P(n) sai, Q(n) đúng.b, với tất cả n ẻN* thì P(n) sai, Q(n) đúng.*Để minh chứng những mệnh để tương quan đến số tự nhiên n ẻN* là đúng với mọi n ta rất có thể làm như sau:Bước 1: chất vấn rằng mệnh đề đúng với n = 1.Bước 2: mang thiết mệnh đề đúng với một trong những tự nhiên bất cứ n = k ³ 1(gọi là đưa thiết quy nạp), chứng minh rằng nó cũng giống với n = k + 1.Đó là cách thức quy nạp toán học, hay hotline tắt là phương pháp quy nạp.II, lấy một ví dụ áp dụngVD1: CMR: cùng với n ẻN* thì 1 + 3 + 5 +...+ 2n - 1 = n2 (1)Giải:-Bước 1: cùng với n = 1, VT = 1, VP = 1 =>(1) đúng.-Bước 2: mang sử (1) đúng với n = k ³ 1, tức là: 1 + 3 + 5 +...+ 2k - 1 = k2 (giả thiết quy nạp). Ta nên CM (1) cũng như với n = k + 1, tức là: 1 + 3 + 5 +...+ 2k +1 +<2(k+1)-1> = (k+1)2Thật vậy, theo đưa thiết quy hấp thụ ta có:1 + 3 + 5 +...+ 2k -1 +<2(k+1)-1> = k2 + <2(k+1)-1> = k2 + 2k + 1 = (k+1)2 (đpcm)Vậy: (1) đúng với n ẻN*.HĐ2: CMR: cùng với n ẻN* thì 1 + 2 + 3 +...+ n = (2) Giải:-Bước 1: với n = 1, VT = 1, VP = 1 =>(2) đúng.-Bước 2: giả sử (2) đúng với n = k ³ 1, tức là: 1 + 2 + 3 +...+ k = (giả thiết quy nạp). Ta bắt buộc CM (2) cũng giống với n = k + 1, tức là: 1 + 2 + 3 ++ k + (k + 1) = thiệt vậy, theo đưa thiết quy nạp ta có: 1 + 2 + 3 +...+ k + (k + 1) = + (k + 1) = =(đpcm)Vậy: (2) đúng cùng với n ẻN*.VD2: CMR: cùng với n ẻN* thì n3 – n phân tách hết đến 3 (3)Giải:-Bước 1: cùng với n = 1=>03 – 0 = 0 3 (đúng)-Bước 2: mang sử (3) đúng với n = k ³ 1, tức là: k3 - k 3. Ta phải CM (3) cũng như với n = k + 1, tức là: (k+1)3 - (k+1) 3Thật vậy, ta có: (k+1)3 - (k+1) = k3 + 3k2 + 3k + 1 - k -1 =k3 - k + 3k2 + 3k = (k3 - k) + 3(k2 + k) 3Theo trả thiết quy hấp thụ k3 - k 3; hơn nữa: 3(k2 + k) 3Vậy n3 - n phân chia hết mang đến 3 với n ẻN* *Chú ý: giả dụ phải minh chứng mệnh đề là đúng với đa số số tự nhiên và thoải mái n ³ p. (p là 1 số từ bỏ nhiên) thì:-ở bước 1, ta bình chọn mệnh đề đúng cùng với n = p-ở bước 2, ta mang thiết mệnh đề đúng với n = k ³ phường và phải minh chứng nó cũng đúng với n = k + 1.*Củng chũm - dặn dò:-Nắm chắc phương thức quy nạp toán học.-Xem lại những ví dụ.-BTVN 1 ->5T82-83.