giao an dai so 8 ca phái mạnh the o dinh huong phat trien nang luc hsgiao an tháng toan 8 theo dinh huong phat trien nang lucday hoc mon toan 8 soan theo dinh huong phat tring nang lucdạy học môn toán 8 theo định mùi hương s cải tiến và phát triển năng lựcgiáo án môn toán 8 theo triết lý phát triển năng lượng Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ Tuần máu 07 Giáo án Đại số Ngày soạn: / / 2019 Ngày dạy: 8A: / / 2019; 8B: / /2019 §5 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp theo) I phương châm Kiến thức: - H/s gắng đẳng thức: Tổng lập phương, hiệu lập phương, riêng biệt khác quan niệm " Tổng lập phương", "Hiệu lập phương" với quan niệm "lập phương tổng", "lập phương hiệu" Kỹ năng: - HS biết vận dụng đẳng thức "Tổng lập phương, hiệu lập phương" vào giải tập Thái độ: - giáo dục tính cẩn thận, rèn tâm trí Định hướng phát triển lực: - năng lực chung: lực hòa hợp tác, giải vấn đề, tính tốn, sáng chế - năng lượng chun biệt: tính tốn, trường đoản cú đưa đánh giá thân, sử dụng hình thức diễn đạt phù hợp, links chuyển cài kiến thức, vận dụng kiến thức II chuẩn bị Giáo viên: Đồ cần sử dụng : Bảng phụ , phiếu học hành Học sinh: Sgk, ghi, bt III quy trình dạy học tập Ổn định lớp (1") bài dạy hoạt động giáo viên vận động học sinh câu chữ ghi bảng hoạt động 1: khám nghiệm cũ (7") năng lực tự học, vận dụng kỹ năng và kiến thức - GV chuyển đề KT bảng phụ - hs lên bảng Đáp án biểu điểm + HS1: Tính a) (3x- Hs 1: làm cho tập a, (3x - 2y)2 = 27x3 - 54x2y + 2y)3 ; b) (2x +)3 36xy2 - 8y3 (5đ) + HS2: Viết đẳng b, (2x +) = 8x3 +4x2 +x thức lập phương tổng, Hs 2: Viết đt + (5đ) lập phương hiệu phát tuyên bố thành lời 27 biểu thành lời? chuyển động 2: Tổng nhị lập phương (14") năng lực hợp tác tính tốn, sd vẻ ngoài diễn đạt phù hợp, liên kết vận dụng kiến thức - Nêu ?1 , yêu mong HS thực - HS thực ?1 cho biết kết Tổng nhị lập phương: quả: - trường đoản cú ta rút a3 + b3 = ? (a + b)(a2 – ab + b2) = … = a3 cùng với A B biểu thức - cùng với A B biểu thức + b3 tuỳ ý ta có: 3 3 2 tuỳ ý ta có: A +B =? A +B = (A+B)(A -AB+B ) A3+B3= (A+B)(A2-AB+B2) Qui ước: điện thoại tư vấn A2 – AB + B2 - Yêu cầu HS tuyên bố lời - HS tuyên bố lời … bình phương thiếu thốn hiệu đẳng thức A–B - GV tuyên bố chốt lại - HS nghe nhắc lại - Ghi bảng toán áp dụng, - hai HS lên bảng có tác dụng , Áp dụng: hotline hai hs làm lớp làm vào a) x3+8 = (x+2)(x2- 2x+ 4) - GV hotline HS thừa nhận xét trả - Hs dìm xét các bạn b) (x+1)(x2 –x+1) = x3 + chỉnh chuyển động 3: Hiệu nhì lập phương (14") gia sư Nguyễn Công chiến hạ Năm học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thụ giáo án Đại số chuyển động giáo viên hoạt động học sinh văn bản ghi bảng năng lượng hợp tác tính tốn, sd vẻ ngoài diễn đạt phù hợp, links vận dụng kỹ năng - Nêu ?3 , yêu cầu HS thực -HS thực ?3 cho biết thêm kết Hiệu hai lập phương: quả: - tự ta rút a3 - b3 = ? (a -b)(a2 + ab + b2) = … = a3 - với A B biểu thức b3 tuỳ ý ta có: 3 2 - với A B biểu thức A -B = (A-B)(A +AB+B ) A3- B3= (A - B)(A2 + AB + 3 tuỳ ý ta bao gồm A -B =? B2) Qui ước: hotline A2 + AB + B2 - Nói ghi bảng qui ước, yêu - HS tuyên bố lời … bình phương thiếu thốn tổng mong HS tuyên bố lời Hđt A+ B - GV phát biểu chốt lại - HS nghe kể lại - Treo bảng phụ (bài toán áp - ba HS làm bảng (mỗi em dụng), hotline 3HS lên bảng làm cho bài), lại có tác dụng vào Áp dụng a, (x - 1)(x2 + x + 1) = x3 - - điện thoại tư vấn hs thừa nhận xét bạn - Hs dấn xét b, 8x3 - y3 - nhấn xét, mang đến điểm = (2x - y)(4x2 + 2xy + y2) x + = ( x + 2)( x − x + 4) c, chuyển động 4: Củng chũm (8") năng lượng liên kết vận dụng kỹ năng và kiến thức - Gv cho tổ thi thi - Hs nghe gv trả lời thể * Bảy đẳng thức xứng đáng tiếp sức: mỗi thành viên lệ thi thi vòng nhớ: tổ viết hđt học tập phút (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 chuyền tay cho bạn khác (Làm vào bảng nhóm) (A - B)2 = A2 –2AB+ B2 viết Tổ viết nhanh A2 – B2 = (A+B)(A –B) nhiều (A+B)3= A3+3A2B+3AB2+B3 chiến thắng (A - B)3= A3-3A2B +3AB2 -B3 - Gv thu tổ treo - chăm chú nghe giảng A3 + B3= (A+B)(A2- AB + B2) bảng phụ hđt học để so A3- B3= (A - B)(A2 + AB + B2) sánh dìm xét 1) chứng minh rằng: - áp dụng hđt học tập Hs bàn thảo nhóm làm a) 20053 - M2004 có tác dụng bt sau (Thảo luận nhóm) Ta có: 1) minh chứng rằng: 20053 - a) 20053 - M2004 ; = (2005 - 1)(20052 +2005+1) b) x + x + M1 =2004 M Gv gợi ý cho đội (20052+2005+ 1)2004 - Đại diện đội trình b) x6 + x2 + M1 bày Ta có: Hs ý x6 + 1=(x2)3+(12)3 Gv thừa nhận xét chốt = (x2+1)(x4- Mx2+1) x2 + hoạt động 5: chỉ dẫn nhà (1") - học tập thuộc HĐT đáng nhớ - Biết áp dụng vào tốn tra cứu x, toán rút gọn nhiều thức - có tác dụng tập 30, 31, 32 sgk * Rút kinh nghiệm tay nghề sau ngày tiết dạy: Tuần huyết 08 thầy giáo Nguyễn Công win Ngày soạn: / / 2019 Ngày dạy: 8A: / / 2019; 8B: / /2019 Năm học 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn thọ giáo án Đại số LUYỆN TẬP I mục tiêu Kiến thức: - HS củng cố gắng ghi nhớ biện pháp có hệ thống đẳng thức học tập Kỹ năng: - Kỹ áp dụng đẳng thức vào trị tập Thái độ: - tập luyện tính cẩn thận, u mơn học Định hướng phát triển lực: - năng lực chung: lực thích hợp tác, giải vấn đề, tính tốn, trí tuệ sáng tạo - năng lượng chun biệt: tính tốn, tự đưa đánh giá thân, sử dụng vẻ ngoài diễn đạt phù hợp, links chuyển download kiến thức, vận dụng kỹ năng và kiến thức II chuẩn bị Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu học sinh: chuẩn bị tốt tập bên III tiến trình dạy học tập Ổn định lớp (1") bài xích dạy vận động giáo viên chuyển động học sinh ngôn từ ghi bảng chuyển động 1: khám nghiệm cũ (7") năng lực tự học, tái kiến thức, thống kê giám sát - Treo bảng phụ chuyển đề kiểm - Một HS lên bảng, lại 1/ Viết cơng thức lập phương tra điện thoại tư vấn HS làm vào giấy tổng, lập phương a) 8x3 – 1=(2x-1)(4x2+2x+1) hiệu, tổng hai lập b)27+64y3 phương, hiệu nhì lập phương =(3+4y)(9-12y+16y) (5đ) - Thu kiểm giấy vài em - HS điện thoại tư vấn nộp giấy có tác dụng 2/ Viết biểu thức sau - mang lại HS nhấn xét dạng tích: (5đ) - Sửa sai đánh giá cho điểm - dấn xét làm cho bảng a) 8x3 – b) 27 + 64y3 Hoạt đông 2: chữa trị tập bên (5") năng lượng tự học, giải vấn đề, sử dụng vẻ ngoài diễn đạt phù hợp, tái kỹ năng - Treo bp bt 31 lên bảng , cho - HS lên bảng trình diễn lời bài xích 31 trang 16 Sgk HS lên bảng trình diễn lời giải, lại trình làm a)VP: (a + b)3 – 3ab(a + b) giải, GV kiểm làm HS trước mặt = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3–3a2b – - mang lại HS nhấn xét giải mã - HS dấn xét làm 3ab2 = a3 + b3 bạn, thay thế sai sót chốt bảng Vậy :a3 + b3 = (a+b)3lại sự việc (về giải pháp giải - HS nghe ghi để hiểu 3ab(a+b) chứng minh đẳng thức) hướng giải toán cm đẳng b) (a – b)3 + 3ab(a-b) = a3 – thức 3a2b +3ab2 – b2 = a3- b3 hoạt động 3: luyện tập (24") năng lực hợp tác, từ bỏ học, giải vấn đề, sử dụng vẻ ngoài diễn đạt phù hợp, tính tốn - Gv u mong hs làm bt 33sgk - HS có tác dụng việc cá nhân , bài xích 33 trang 16 Sgk -Treo bảng phụ.Gọi HS lên HS làm cho bảng bảng (mỗi em câu), yêu ước a) (2+xy)2 = + 4xy + x2y2 a) (2+xy)2 = + 4xy + x2y2 lớp làm b) (5-3x)2 = 25 - 30x + 9x2 b) (5 -3x)2 = 25 - 30x + 9x2 c) (5 – x2)(5+ x2) = 25 – x4 c)(5 – x2)(5+ x2) = 25 – x4 3 d) (5x –1) =125x – d) (5x –1)3 75x2+15x–1 = 125x3– 75x2 + 15x –1 giáo viên Nguyễn Công chiến hạ Năm học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn Thụ vận động giáo viên Giáo án Đại số hoạt động học sinh e)(x -2y)(x2 +2xy + 4y2)= x38y3 f) (x+3)(x2-3x+9) = x3 + 27 - đến vài HS trình bày kết quả, - trình bày kết lớp nhận xét – lớp thừa nhận xét, sửa không nên - Treo bp 34 lên bảng, cho - HS làm tập theo team HS làm việc theo nhóm nhỏ dại nhỏ bàn phút - Gọi đại diện vài nhóm - Đại diện nêu giải pháp làm nêu kết quả, cách làm cho biết thêm đáp số câu - GV ghi bảng khám nghiệm kết - Sửa không nên vào (nếu có) - Treo bp 35 lên bảng - HS ghi đề vào - Hỏi: dìm xét xem phép - HS quan tâm đến trả lời tính có đặc điểm gì? (câu a) tất cả dạng bình phương a? câu b?) tổng b) Bình phương hiệu - Hãy cho thấy đáp số - HS làm việc cá thể nêu kết phép tính - GV trình bày lại - Treo bp 37 lên bảng, mang đến - HS làm tập theo nhóm HS thao tác theo nhóm nhỏ dại nhỏ bàn phút - Gọi đại diện thay mặt vài đội - Đại diện nêu cách làm nêu kết quả, biện pháp làm cho thấy thêm đáp số câu - GV ghi bảng kiểm tra kết - Sửa sai vào (nếu gồm Nội dung ghi bảng e) (x -2y)(x2 +2xy + 4y2)=x38y3 f) (x+3)(x2-3x+9) = x3 + 27 bài bác 34 trang 17 Sgk a) (a+b)2 – (a-b)2 = … = 4ab b) (a+b)3-(a-b)3-2b3 =…= 6a2b c) (x+y+z)2–2(x+y+z)(x+y)+ (x+y)2 = … = z2 bài 35 trang 17 Sgk a) 342 + 662 + 68.66 = 342 + 662 + 2.34.66 = (34 + 66)2 = 1002 = 10.000 b)742 + 242 – 48.74 = 742 + 242 – 2.24.74 = (74 – 24)2 = 502 = 2500 bài 36 trang 17 Sgk a, x + x + = ( x + ) = ( + 98 ) = 1002 = 10000 b, x + x + x + = ( x + 1) = ( 99 + 1) 3 = 1003 = 1000000 hoạt động 4: Củng cụ (8") năng lượng tính tốn, tái kiến thức và kỹ năng G mang lại tập (Bảng phụ) - HS phân tách nhóm làm 1/ Rút gọn (x+1)3-(x-1)3 ta - chia nhóm hoạt động, thời được: gian (3’) a) 2x2+2 b)2x3+6x2 - GV quan liêu sát thông báo HS c) 4x2+2 d)Kết khác không tập trung - Câu b 2/Phân tích 4x4+8x2+4 thành - Sau gọi thay mặt nhóm - Câu d tích trình bày - Câu b a)(4x+1)2 b) (x+2)2 c)(2x+1)2 d) (2x+2)2 - Yêu cầu nhóm thừa nhận xét -Cử thay mặt đại diện nhận xét 3/ Xét (2x2 +3y)3=4x3 + ax4y lẫn team khác + 18x2y2 +by3 Hỏi a,b ? - Gv dìm xét, kết luận a/ a=27 b=9 b)a=18 b=27 c/ a=48 b=27 d)a=36 b=27 vận động 5: lí giải nhà (1") - học tập lại đẳng thức gia sư Nguyễn Công win Năm học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thụ giáo án Đại số vận động giáo viên vận động học sinh - bài xích tập 37 trang 17 Sgk - bài tập 38 trang 17 Sgk - coi lại tính chất phép nhân triển lẵm phép cộng văn bản ghi bảng * Rút kinh nghiệm tay nghề sau huyết dạy: Tuần huyết 09 gia sư Nguyễn Công thắng Ngày soạn: / / 2019 Ngày dạy: 8A: / / 2019; 8B: / /2019 Năm học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thụ giáo án Đại số §6 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ bình thường I Mục tiêu: kỹ năng và kiến thức : HS đọc phân tích đa thức thành nhân tử gồm nghĩa chuyển đổi đa thức các kết quả đa thức HS biết phân tích nhiều thức thành nhân tử cách thức đặt nhân tử tầm thường Kỹ : Biết kiếm tìm nhân tử thông thường đặt nhân tử thông thường đa thức ko hạng tử thái độ : Cẩn thận, xác Định hướng cách tân và phát triển lực: - năng lượng chung: lực phù hợp tác, giải vấn đề, tính tốn, sáng tạo - năng lực chun biệt: tính tốn, trường đoản cú đưa review thân, sử dụng hiệ tượng diễn đạt phù hợp, links chuyển cài đặt kiến thức, vận dụng kiến thức II chuẩn bị: Gv: Bảng phụ, phấn color HS: Ôn lại đẳng thức đáng nhớ III quy trình dạy học tập Ổn định lớp (1") bài xích dạy chuyển động giáo viên vận động học sinh nội dung ghi bảng hoạt động 1: kiểm soát cũ (7") năng lượng tái kỹ năng cũ - Treo bảng phụ hotline HS - Một HS lên bảng viết công - Viết hđt xứng đáng nhớ: (7đ) lên bảng thức có tác dụng (x+y)2 = - kiểm soát tập công ty - Cả lớp có tác dụng vào tập (x -y)2 = HS x2 – y2 = (x+y)3 = - cho HS nhấn xét bảng dấn xét, reviews làm (x –y)3 = chúng ta bảng x3 +y3 = - GV đánh giá cho điểm x3 – y3 = vận động 2: Đặt sự việc (1") năng lượng liên kết gửi tải kiến thức và kỹ năng - bọn họ biết phép nhân nhiều thức ví dụ: (x +1)(y - 1)=xy–x+y– thực tế ta thay đổi vế trái thành vế đề xuất Ngược lại, chuyển đổi vế buộc phải thành vế trái? hoạt động 3: ví dụ (15") năng lượng hợp tác, tự học, liên kết chuyển tải kỹ năng và kiến thức - Nêu ghi bảng ví dụ 1/ lấy ví dụ như : - Đơn thức 2x2 4x có hệ số Hs: 2x2 = 2x x ví dụ như 1: trở nên giống ? 4x = 2x - GV chốt lại ghi bảng - HS ghi vào tập Hãy phân tích đa thức 2x2– 4x Nói:Việc biến hóa thành tích nhiều thức điện thoại tư vấn phân tích nhiều thức thành 2x2-4x = 2x.x-2x.2 = 2x(x-2) nhân tử - Vậy phân tích đa thức thành - Phân tích nhiều thức thành - Phân tích đa thức thành nhân tử gì? nhân tử thay đổi đa thức nhân tử biến hóa đa thức thành tích đa kết quả - cách làm trên… call thức nhiều thức gia sư Nguyễn Công thắng Năm học 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ chuyển động giáo viên phương pháp đặt nhân tử tầm thường - Nêu ví dụ như 2, hỏi: đa thức tất cả hạng tử? Nhân tử tầm thường gì? - Hãy so sánh thành nhân tử? - GV chốt lại ghi bảng giải Giáo án Đại số chuyển động học sinh - HS nghe đọc - HS suy nghĩ trả lời: + Có bố hạng tử là… + Nhân tử bình thường 5x - HS phân tích nơi … - HS ghi ngôn từ ghi bảng lấy ví dụ như 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 15x3 - 5x2 +10x Giải: 15x3 - 5x2 +10x = 5x.3x2 - 5x.x + 5x.2 = 5x.(3x2 – x +2) vận động 4: Áp dụng (15") năng lượng hợp tác, từ học, sử dụng hiệ tượng diễn đạt tương xứng - Treo bp ngôn từ ?1 lên bảng 2/ Áp dụng : - Yêu cầu HS tuân theo - HS làm ?1 theo nhóm nhỏ dại ?1 team nhỏ, thời hạn làm bàn 5’ - u cầu đại diện thay mặt nhóm trình - Đại diện nhóm làm bảng bày team Sau trình diễn lên a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x-1) bảng b) 5x2(x –2y) – 15x(x –2y) a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x-1) = 5x.x(x-2y) – 5x.3(x-2y) b) 5x2(x –2y) – 15x(x –2y) = 5x(x-2y)(x-3) = 5x.x(x-2y) – 5x.3(x-2y) c) 3(x - y) –5x(y - x) = 5x(x-2y)(x-3) = 3(x - y) + 5x(x - y) c) 3(x - y) – 5x(y - x) = (x - y)(3 + 5x) = 3(x - y) + 5x(x - y) = (x - y)(3 + 5x) - những nhóm nhấn xét lẫn - Cả lớp dấn xét, góp ý để ý : A = - (- A) - GV sửa vị trí sai xem xét cách - HS quan sát và theo dõi ghi nhớ giải pháp đổi vết hạng tử để sở hữu nhân tử đổi dấu hạng tử bình thường - Ghi bảng văn bản ?2 - Ghi vào đề ?2 ?2 * Gợi ý: ước ao tìm x, phân - Nghe gợi ý, thực phép tích đa thức 3x2 –6x thành tính trả lời nhân tử 3x2 – 6x = - điện thoại tư vấn hs trình diễn - Một HS trình diễn bảng ⇒ 3x.(x –2) = 3x – 6x = ⇒ 3x = x –2 = ⇒ 3x (x –2) = ⇒ x = x = - mang lại lớp thừa nhận xét chốt ⇒ 3x = x –2 = lại ⇒ x = x = - Cả lớp nhấn xét, từ bỏ sửa sai vận động 5: Củng nạm (5") năng lượng tính tốn, liên kết chuyển tải, tái kỹ năng - Phân tích nhiều thức thành bài tập 39a,d / 19 SGK nhân tử có tác dụng nào? phải - Hs đứng chỗ vấn đáp ý điều thực hiện? - điện thoại tư vấn hs lên bảng làm bt - Hs lên bảng làm bài, lớp 39a,d Cả lớp làm vào làm vào - gọi hs thừa nhận xét mang đến điểm - nhận xét các bạn Giáo viên Nguyễn Công thắng Năm học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn Thụ hoạt động giáo viên gia sư Nguyễn Công win Giáo án Đại số vận động học sinh nội dung ghi bảng a) 3x-6y=3(x-2y) Năm học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ chuyển động giáo viên Giáo án Đại số hoạt động học sinh ngôn từ ghi bảng x( y thầy giáo Nguyễn Công win Năm học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn Thụ chuyển động giáo viên Giáo án Đại số hoạt động học sinh ngôn từ ghi bảng d) cô giáo Nguyễn Công win Năm 10 học 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ hoạt động giáo viên Giáo án Đại số vận động học sinh câu chữ ghi bảng x   x +  giáo viên Nguyễn Công win Năm266 học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ hoạt động giáo viên Giáo án Đại số vận động học sinh nội dung ghi bảng a)  x + x + 1  1− x2 − 3x2  = ÷ ÷:   x +   1− x   2x + 1  1− x2  = ÷. 2÷  x +   1− 4x  = gia sư Nguyễn Công chiến thắng (2x + 1)(1+ x)(1− x) 1− x = (x + 1)(1+ 2x)(1− 2x) 1− 2x Năm267 học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn Thụ chuyển động giáo viên Giáo án Đại số vận động học sinh văn bản ghi bảng (x −  x + 1− (x − 1) − (x2 − 1)  = (x2 − 1). ÷ (x − 1)(x + 1)    x + 1− x + 1− x2 + 1 = (x2 − 1). ÷ (x2 − 1)   gia sư Nguyễn Công win 3− x2 = = 3− x2 Năm268 học 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ vận động giáo viên - Y/c hs làm 51b Sgk - Nêu thiết bị tự thực phép tính biểu thức? - Để tính ngoặc ta làm cho ntn? - Sau ta làm gì? - gọi HS lên bảng có tác dụng Giáo án Đại số chuyển động học sinh câu chữ ghi bảng - HS hiểu đề bài xích 51 trang 58 SGK - Tính ngoặc trước =>   1 1  b, − + ÷:  ÷ chia  x + 4x + x − 4x +   x + x −  - Ta bắt buộc qui đồng mẫu mã hai phân thức  (x2 − 4x + 4) − (x2 + 4x + 4)  - Sau ta áp dụng qui tắc = ÷ 2  (x − 4x + 4)(x + 4x + 4)  phép cộng, trừ nhị phân thức - HS lên bảng làm, lớp có tác dụng  x − + x +  : ÷ vào  (x + 2)(x − 2)  −8x (x + 2)(x − 2) 2 2x (x − 2) (x + 2) −4 = (x + 2)(x − 2) = - đến HS khác nhận xét - GV hoàn chỉnh làm - HS khác dìm xét - HS sửa vào tập - Treo bảng phụ ghi đề - cho HS nêu bí quyết làm - HS phát âm đề - Phân tích mẫu mã thành nhân tử sau cho mẫu thức không giống giải - HS lên bảng làm a) 2x2 – 6x = 2x(x – 3) Phân thức có giá trị xác định 2x(x – 3) ≠ => x≠ vaø x≠ - HS lên bảng làm bài bác 54 trang 58 SGK Tìm cực hiếm x để phân thức sau có mức giá trị xác định 3x + 2x2 − 6x a) a) 2x – 6x = 2x(x – 3) Phân thức có mức giá trị xác định 2x(x – 3) ≠ => x≠ vaø x≠ b) x −3 - mang lại HS khác dìm xét - GV hoàn chỉnh làm thầy giáo Nguyễn Công chiến hạ Năm269 học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ vận động giáo viên Giáo án Đại số hoạt động học sinh nội dung ghi bảng (x− x2 – = x2 – = Phân thức có giá trị khẳng định Phân thức có mức giá trị xác định khi (x − 3)(x + 3) (x − 3)(x + 3) ≠0 ≠0 => x≠ vaø => x≠ vaø x≠ x≠ - HS khác thừa nhận xét - HS sửa vào tập chuyển động 3: Dặn dò - xem xét lại tập giải nắm rõ cách thay đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - nắm rõ cách tìm đk biến để gt phân thức khẳng định - làm tập 52, 53, 55, 56 Sgk - máu sau ôn tập học tập kì Tuần 18 Ngày soạn: tiết 37 Ngày dạy: 8A ÔN TẬP HỌC KÌ I thầy giáo Nguyễn Cơng chiến thắng Năm270 học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thụ giáo án Đại số I Mục tiêu: con kiến thức: Củng cố lại kiến thức về: Nhân solo thức với nhiều thức, nhiều thức với nhiều thức, chia đa thức cho đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử Kĩ năng: bao gồm kĩ vận dụng kiến thức và kỹ năng học thực nhuần nhuyễn dạng tập theo kiến thức và kỹ năng Thái độ: Thấy ý nghĩa quan trọng tiết ôn tập II chuẩn bị GV HS: GV: Bảng phụ ghi tập theo dạng, phấn màu, laptop bỏ túi HS: Ôn tập kiến thức và kỹ năng về: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với nhiều thức; phân chia đa thức cho solo thức, phân tích đa thức thành nhân tử, máy vi tính bỏ túi III quá trình dạy học Ổn định lớp bài dạy hoạt động giáo viên vận động học sinh văn bản ghi bảng vận động 1: chất vấn cũ - Gv treo bảng phụ ghi đề - Hs ý hiểu đề làm bài tập: Thực phép tính tập, điện thoại tư vấn hs lên bảng có tác dụng - 1hs lên bảng có tác dụng bài, lớp sau: bài, lớp có tác dụng vào làm cho ( x2 − x + )  14 x − ÷ Giải: (x - call hs nhấn xét các bạn - Gv kết luận, cho điểm - dấn xét cảu các bạn 1  − 4x + 4)  x − ÷ 4  x − x − x + 24 x + x − 24 = x − x + 25 x − 24 = chuyển động 2: Thực phép tính - Treo bảng phụ tập - Đọc yêu mong toán bài xích 1: Thực phép tính: ? ý muốn nhân đơn thức - nói lại quy tắc học a) x ( 3x − x + ) với đa thức ta làm cho = 15 x − 35 x + 10 x nào? ? ý muốn nhân đa thức với -Nhắc lại luật lệ học nhiều thức ta có tác dụng b) ( x − x ) ( x − x + 1) nào? -Tích hai số dấu -Tích nhì số lốt = 10 x − x3 + x − 15 x3 + x − 3x kết vệt gì? kết vệt ‘‘ + ‘‘ -Tích hai số khác dấu -Tích hai số khác vệt = 10 x − 19 x + x − x kết vết gì? kết dấu ‘‘ - ‘‘ m n -Với x x = ? -Với xm xn = xm + n - Gv kết luận yêu ước hs -Hai học sinh thực chấm dứt lời giải tốn bảng -Sửa hồn chỉnh giải mã -Lắng nghe ghi hoạt động giáo viên vận động học sinh văn bản ghi bảng vận động 3: có tác dụng tính phân tách Giáo viên Nguyễn Cơng thắng Năm271 học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ -Treo bảng phụ tập2 -Muốn chia đa thức cho đơn thức ta làm nào? -Với ym : yn = ? cần đk gì? - Gv tóm lại gọi hs xong lời giải tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải Giáo án Đại số -Đọc yêu cầu toán bài bác 2: Thực phép tính: -Phát biểu quy tắc phân chia a ) ( −2 x + x − x ) : x đa thức cho solo thức học = − x3 − x + m≥n b) ( x y + x y − 12 xy ) : xy = xy + xy − a ) 3x − 3xy + x − y = ( 3x − 3xy ) + ( x − y ) = 3x ( x − y ) + ( x − y ) = ( x − y ) ( 3x + 5) b) x + x + − y = ( x + x + 1) − y -Với ym : yn = ym – n ; = ( x + 1) − y 2 = ( x +1+ y) ( x +1− y ) - Hai học viên thực bảng -Lắng nghe ghi hoạt động 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử -Treo bảng phụ tập -Đọc yêu ước tốn bài bác 3: Phân tích nhiều thức -Có phương pháp -Có ba phương pháp phân sau thành nhân tử: phân tích nhiều thức thành nhân tích đa thức thành nhân tử: tử? Đó cách thức nào? Đặt nhân tử chung, sử dụng - Gv tóm lại HĐT, nhóm hạng tử -Câu a) ta thực hiện phương -Câu a) ta sử dụng cách thức để phân tích? pháp đội hạng tử đặt nhân tử thông thường để so sánh -Câu b) ta thực hiện phương -Câu b) ta sử dụng phương thức để phân tích? pháp team hạng tử dùng đẳng thức nhằm phân tích - Gv kết luận gọi hs -Hai học sinh thực kết thúc lời giải tốn bảng -Sửa hồn chỉnh giải thuật -Lắng nghe ghi chuyển động 5: tìm x -Treo bảng phụ tập -Đọc yêu ước toán bài xích tập 4: kiếm tìm x, biết: -Đối với dạng tập ta -Đối cùng với dạng tập ta đề nghị thực nào? phải phân tích vế trái thành nhân tử mang đến thừa số thầy giáo Nguyễn Cơng chiến thắng Năm272 học 2018 - 2019 Trường thcs Hồng Văn thọ giáo án Đại số sau giải search x -Câu a) ta áp dụng phương -Câu a) ta sử dụng cách thức để phân tích? pháp đặt nhân tử chung-Câu -Câu b) ta vận dụng phương b) ta sử dụng phương pháp pháp nhằm phân tích? cần sử dụng đẳng thức -Hãy đàm đạo nhóm để hồn -Thảo luận trình bày lời thàn giải bảng - Gv hoàn hảo -Lắng nghe ghi gia sư Nguyễn Công thắng Năm273 học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thọ giáo án Đại số ba) x ⇔ x⇔= x−x( giáo viên Nguyễn Công win Năm274 học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn thọ giáo án Đại số vận động 6: Củng cố -Hãy phát biểu quy tắc nhân đối chọi thức với đa thức -Hãy phát biểu quy tắc nhân nhiều thức với đa thức -Hãy nêu phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử -Nếu a b = a = ? b = ? chuyển động 7: Dặn dò -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập kiến thức rút gọn phân thức, quy đồng mẫu mã phân thức; cộng, trừ phân thức tiết sau ơn tập học tập kì I (tt) Tuần 18 Ngày soạn: huyết 38 Ngày dạy: 8A ƠN TẬP HỌC KÌ I (tt) ⇔x I Mục tiêu: con kiến thức: Củng nuốm lại kỹ năng và kiến thức về: Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu phân thức, cộng, trừ phân thức Kĩ năng: có kĩ thực thạo dạng tập theo kiến thức Thái độ: để ý học tập, thấy ý nghĩa sâu sắc tiết ôn tập II sẵn sàng GV HS: GV: Bảng phụ ghi tập theo dạng, phấn màu, máy tính bỏ túi HS: Ơn tập kỹ năng rút gọn gàng phân thức, quy đồng chủng loại phân thức, cộng, trừ phân thức, laptop bỏ túi III quá trình dạy học: Ổn định lớp bài dạy vận động giáo viên hoạt động học sinh ngôn từ ghi bảng vận động 1: đánh giá cũ - Gv treo bảng phụ ghi đề - Hs ý đọc đề làm bài tập: Thực phép tập, điện thoại tư vấn hs lên bảng làm cho - 2hs lên bảng làm cho bài, lớp tính sau: HS1: bài, lớp làm cho vào có tác dụng + HS1: ( x + 2) ( x2 − x + 4) ( x + 2) ( x2 − 2x + 4) + Hs2: ( 5x - gọi hs dấn xét chúng ta - Gv kết luận, đến điểm = x3 + ( 5x y − 10 x y + 15 xy ) : xy HS2: y − 10 x y + 15 xy ) : xy = xy − x + - dìm xét cảu bạn vận động 2: Rút gọn gàng phân thức -Treo bảng phụ tập -Đọc yêu cầu toán bài xích 1: Rút gọn gàng phân -Muốn rút gọn phân thức -Muốn rút gọn phân thức thức sau: ta có tác dụng nào? ta có thể: +Phân tích tử chủng loại thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung; +Chia tử mẫu mang lại nhân gia sư Nguyễn Công chiến hạ Năm275 học tập 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hoàng Văn thọ giáo án Đại số tử tầm thường -Có phương thức -Có ba cách thức phân phân tích nhiều thức thành nhân tích đa thức thành nhân tử: tử? Đó phương thức nào? Đặt nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng tử -Hãy hồn thành giải thuật -Hai học sinh thực tốn bảng -Sửa hồn chỉnh lời giải -Lắng nghe ghi a) = 10 xy ( x + y ) 2y 3( x + y ) b) = 15 xy ( x + y ) x + 14 x + 3x + 3x ( x + x + 1) x ( x + 1) ( x + 1) ( x + 1) = = 3x ( x + 1) 3x ngôn từ ghi bảng hoạt động giáo viên chuyển động học sinh chuyển động 3: Quy đồng mẫu mã phân thức -Treo bảng phụ tập -Đọc yêu ước toán bài 2: Quy đồng mẫu mã -Muốn quy đồng mẫu mã -Muốn quy đồng mẫu mã thức phân thức sau: 3x x+3 phân thức ta làm nhiều phân thức ta có tác dụng a) ; nào? sau: 2x + x − +Phân tích chủng loại thức thành nhân tử tìm mẫu mã Ta có: thức chung; 2x + = ( x + 2) +Tìm nhân tử phụ x2 − = ( x + 2) ( x − 2) chủng loại thức; MTC = ( x + ) ( x − ) +Nhân tử mẫu mã phân thức với nhân tử phụ khớp ứng 3x x ( x − 32x) = = -Câu a) ta vận dụng phương -Câu a) ta áp dụng phương x2+( x4 + 22) ( x + − 2) pháp để phân tích? pháp đặt nhân tử tầm thường dùng đẳng thức nhằm phân x+3 x+3 -Câu b) ta vận dụng phương tích = x − ( x + 2) ( x − 2) pháp nhằm phân tích? -Câu b) ta sử dụng phương thức dùng đẳng thức ( x + 3) = -Muốn search nhân tử phụ ta đặt nhân tử thông thường để phân ( x + 2) ( x − 2) làm nào? tích -Muốn tìm nhân tử phụ ta x+5 x -Hãy bàn bạc nhóm để hồn phân tách MTC mang đến mẫu b) ; x + x + 3x + thành giải mã toán phân thức -Sửa hoàn hảo lời giải -Thảo luận trình diễn lời Ta có: giải bảng x2 + x + = ( x + ) -Lắng nghe ghi 3x + = ( x + ) MTC = ( x + ) thầy giáo Nguyễn Công chiến hạ Năm276 học 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thọ giáo án Đại số x x+ xx + x ( 3x(+x 2+) ) = = == x 3+x4+x6+ ( x( x++22) ) ( 3x(+x2+) 22 ) 2 vận động 4: Thực phép tính -Treo bảng phụ nội tập -Đọc yêu ước toán bài 3: Thực phép tính; x +1 2x + -Để cùng hai phân thức -Phát biểu quy tắc cùng hai a) + mẫu (không mẫu) ta phân thức mẫu mã (không x + x + 3x làm nào? mẫu) học tập x +1 2x + = + -Muốn trừ nhị phân thức ta ( x + ) x ( x + 3) có tác dụng nào? -Hãy bàn luận nhóm nhằm hồn thành giải thuật tốn -Sửa hồn chỉnh giải thuật = = x ( x + 1) + ( x + 3) x ( x + 3) x + x + ( x + ) ( x + 3) = x ( x + 3) x ( x + 3) b) giáo viên Nguyễn Công win x−6 − = x + 2x + x x Năm277 học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thụ giáo án Đại số A C − B D giáo viên Nguyễn Công thắng Năm278 học tập 2018 - 2019 Trường thcs Hoàng Văn thọ giáo án Đại số -Phát biểu luật lệ trừ nhì phân thức: -Thảo luận trình bày lời giải bảng -Lắng nghe ghi chuyển động 5: Dặn dò -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập kỹ năng chương I chương II huyết sau chất vấn học kì I (phần Đại số) * Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tuần 19 tiết 39 + 40 Ngày soạn: KIỂM TRA HỌC KÌ I I mục tiêu Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội loài kiến thức học viên học kì I Kĩ năng: học viên có kĩ giải toán, dạng tập Thái độ: Cẩn thận, xác II sẵn sàng Giáo viên: chuẩn bị đề khám nghiệm Học sinh: Bút, thước, ôn tập kỹ năng và kiến thức III Nội dung kiểm tra Giáo viên Nguyễn Cơng win Năm279 học 2018 - 2019 Trường trung học cơ sở Hồng Văn Thụ thầy giáo Nguyễn Công chiến thắng Giáo án Đại số Năm280 học 2018 - 2019 ... (15 .64+36 .15 )+(25 .10 0+ 60 .10 0 60 .10 0) = 15 (64+36) +25 .10 0+ = 15 (64+36) + 10 0(25+60) - GV ghi bảng chốt lại 60 .10 0 =15 .10 0 +10 0 .85 =10 0 (15 +85 ) giải pháp làm = 15 .10 0 + 25 .10 0 + 60 .10 0 = 10 0 .10 0 = 10 000 = 10 0 (15 +... ?2 - Đứng chỗ nêu phương pháp tính 10 52 – 25 = 10 52 – 52 cấp tốc = (10 5+5) (10 5-5) = 11 0 .10 0 - HS lên bảng trình bày = 11 000 2 10 5 – 25 = 10 5 – = (10 5+5) (10 5-5) = 11 0 .10 0 = 11 000 - cho HS khác nhận xét... +36 .15 + 60 .10 0 - mang đến HS khác thừa nhận xét kết - HS khác dấn xét kết Giải quả, nêu phương pháp làm không giống nêu biện pháp làm khác (nếu có) : 15 .64+25 .10 0+36 .15 +60 .10 0 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 + = (15 .64+36 .15 )+(25 .10 0+