*

(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)

*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) có ba đường phân giác giao nhau tại $I$. Khi đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: chứng tỏ hai đoạn thẳng bằng nhau, nhị góc bằng nhau

Phương pháp:

Sử dụng các tính chất:

+ Ta thực hiện định lý: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì phương pháp đều nhì cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai tuyến phố phân giác của nhị góc trong một tam giác nằm trê tuyến phố phân giác của góc thứ ba

+ Giao điểm những đường phân giác của tam giác bí quyết đều ba cạnh của tam giác.

Bạn đang xem: Giao điểm của 3 đường phân giác

Dạng 2: minh chứng hai góc bằng nhau


Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: Điểm nằm bên phía trong một góc và phương pháp đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Dạng 3: chứng minh tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta thực hiện một trong những cách sau:

- thực hiện định lý: Điểm nằm bên trong một góc và bí quyết đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Xem thêm: Các Cung Sư Tử (23/7 - Cung Sư Tử Sinh Tháng Mấy, Hợp Với Cung Nào

- thực hiện định nghĩa phân giác

- chứng minh hai góc đều bằng nhau nhờ nhì tam giác bởi nhau

Dạng 4: bài toán về mặt đường phân giác với những tam giác quan trọng đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta thực hiện định lý: vào một tam giác cân, mặt đường phân giác của góc ngơi nghỉ đỉnh mặt khác là con đường trung con đường của tam giác đó.

Dạng 5: những dạng toán khác


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài 4: giá chỉ trị hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy thừa của một vài hữu tỉ
bài 6: tỉ trọng thức
bài 7: đặc điểm cơ bạn dạng của hàng tỉ số bằng nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài 9: có tác dụng tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc nhì
bài xích 11: Số thực
bài 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ trọng nghịch
bài bác 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: khái niệm về biểu thức đại số
bài 2: cực hiếm của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài xích 6: cùng trừ nhiều thức
bài bác 7: Đa thức một thay đổi
bài 8: cộng trừ đa thức một biến
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một vươn lên là
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài xích 1: nhì góc đối đỉnh
bài bác 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài 3: các góc tạo vì một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài bác 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
bài 5: tự vuông góc đến song song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài 2: nhị tam giác đều bằng nhau
bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân
bài xích 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài 1: tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ giới tính giữa đường vuông góc và con đường xiên, con đường xiên và hình chiếu
bài xích 3: quan hệ nam nữ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: đặc thù ba con đường trung con đường của tam giác
bài 5: đặc điểm ba con đường phân giác
bài 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc điểm ba đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.