Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại ngôi trường là chủng loại giấy ghi nhận được lập ra để ghi nhận về việc học sinh đang gia nhập học tại trường. Mẫu mã giấy ghi nhận nêu rõ học sinh được triệu chứng nhận… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và sở hữu về trên đây.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận học sinh

1. Mẫu đơn xác thực học sinh học sinh đang học tại trường số 1

*

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Hiệu Trưởng trường T…………. Xác nhận:

Học sinh: ……………………………………………………………………Lớp:………

Ngày sinh:……….……………..Nơi sinh:………………………Năm học:…………………

Nội dung xác nhận:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày ….. Tháng ….. Năm ….

HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu mã đơn xác thực học sinh học sinh đang học tại trường số 2

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc———————–

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………..

XÁC NHẬN

Họ và tên học tập sinh: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………… Giới tính: ……………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mức Học Phí Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, Học Phí Nguyễn Tất Thành 2021

Hiện đang là học sinh lớp ….. Năm học tập ………….. Tại trường ……………………

Đã tải BHYT năm ….- Mã số thẻ BHYT học tập sinh: ……………………………

…………….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện và đào tạo trong mục biểu mẫu mã nhé.