- Glycerol tốt glyxerol, glycerin, glyxerin hồ hết là tên gọi của thuộc một nhiều loại ancol nhiều chức, tất cả 3 team -OH thêm vào gốc hyđrocacbon C3H5

- công thức hóa học là C3H5(OH)3

- tính chất hoá học của Glixerol

+ công dụng với sắt kẽm kim loại Na tạo nên thành muối cùng giải phóng khí hidro

+ công dụng với axit HNO3 gồm axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác tạo nên thành muối Glycerin trinitrat

+ công dụng với axit HCl sinh sản thành muối

+ chức năng với axit hữu cơ

+ công dụng với Cu(OH)2 

*

Sau đây, mời bạn bạn đọc cùng với đứng đầu lời giải đọc thêm về Glixerol qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức glixerol và tính chất hóa học của glixerol?

1. Glixerol là gì?

Glixerol tất cả công thức hóa học là C3H8O3 hay C3H5(OH)3 là hợp hóa học hữu cơ, là 1 phần nguyên liệu đặc trưng tạo buộc phải thuốc nổ, chất béo…

Đặc trưng của công thức Glixerol là thể hiện đặc điểm của hòa hợp chất có 3 team OH. Do đó phản ứng đặc trưng của hợp hóa học này đó là chức năng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch có màu xanh lá cây trong suốt.

Glixerol còn được nhận ra đó là rượu đa chức bao hàm liên kết C3H5 kết phù hợp với 3 team OH. Vì vậy nó mang tính chất đặc thù của rượu nhiều chức có nhóm OH giáp nhau. Thông qua dịch mật cùng enzim Lipaza glixerol rất có thể chuyển hóa thành glixerin.

2. đặc điểm vật lý


Glixerol là chất lỏng sánh ko màu không mùi tan những trong nước gồm vị ngọt.

ánh sáng sôi là 290oC nhiệt độ nóng tung là 17,8oC và khối lượng riêng là 1,261g/cm3

3. đặc điểm hoá học

Hợp hóa học glixerol là ancol nhiều chức vì thế nó diễn tả các tính chất hóa học đặc trưng như sau:

+ những dụng với kim loại Na chế tác thành muối với giải phóng khí hidro

Phương trình phản nghịch ứng

2C3H5(OH)3 + 6Na ——-> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

+ chức năng với axit HNO3 bao gồm axit H2SO4 sệt làm hóa học xúc tác tạo thành muối bột Glycerin trinitrat

Phương trình làm phản ứng

C3H5(OH)3 + HNO3 ——-> C3H5(ONO2)3 + 3H2O

+ công dụng với axit HCl tạo thành muối

Phương trình phản ứng

C3H5(OH)3 + 3HCl ——-> C3H5(OCl)3 + 3H2O

+ tác dụng với axit hữu cơ

Phương trình bội nghịch ứng

C3H5(OH)3 + 3CH3COOH ——-> C3H5(CH3COO)3 + 3H2

+ tác dụng với Cu(OH)2 

Glixerol công dụng với đồng II hidroxit sinh sản thành dung dịch đồng II glixerat màu xanh da trời lam vào suốt. Đây là bội phản ứng sệt trưng dùng để làm nhận biết hỗn hợp glixerol và các ancol nhiều chức. Cũng chính vì vậy chúng ta có thể nhận biết glixerol bằng thuốc thử hỗn hợp Cu(OH)2.

Phương trình phản nghịch ứng

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ——-> C3H5(OH)2O)2Cu + 2H2O

4. Phương thức điều chế

vào công nghiệp, glixerin được điều chế bằng cách đun lạnh dầu thực đồ hoặc mỡ động vật với hỗn hợp kiềm.

Thủy phân trong môi trường kiềm: khi đun chất mập với dung dịch kiềm, hóa học béo cũng trở nên thủy phân hiện ra muối của các axit béo và glixerol.

hiện nay nay, glixerin còn được tổng vừa lòng từ propilen mang từ khí crackinh dầu mỏ.

Glixerol được điều chế như sau: Propilen tính năng với clo nghỉ ngơi 450 độ C chiếm được 3−clopropilen; đến 3− clopropan chức năng với clo vào nước chiếm được 1,3− điclopropan−2−ol; thủy phân 1,3−điclopropan−2−ol bằng dung dịch axit chiếm được glixerol. 

CH3CH=CH2+Cl2→CCH2ClCH=CH2+HCl 

CH2Cl-CH=CH2+Cl2+H2O→CH2Cl-CHOH-CH2Cl 

CH2Cl-CHOH-CH2Cl+2NaOH→CH2OH-CHOH-CH2OH+2NaCl

5. Ứng dụng của glixerin

Ứng dụng quan trọng nhất của glixerin là nhằm điều chế dung dịch nổ glixerin trinitrat.

Glixerin còn được sử dụng nhiều vào công nghiệp dệt, thuộc da do có tác dụng giữ nước làm cho mềm da, vải.....

nếm nếm thêm glixerin vào mực in, mực viết, kem tiến công răng… sẽ giúp đỡ cho các thành phầm đó chậm bị khô.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán 7 Mới, Phân Phối Chương Trình Toán 7 Năm 2020

6. Bài bác tập về glixerin

Bài tập 1: Etilenglicol cùng glixerol là:

A. Ancol bậc hai cùng ancol bậc ba

B. Hai ancol nhiều chức

C. Hai ancol đồng đẳng

D. Nhị ancol tạp chức

Bài tập 2: Công thức phân tử của glixerol là cách làm nào?

A. C3H8O3

B. C2H4O2

C. C3H8O

D. C2H6O

Bài tập 3: Glixerol thuộc nhiều loại chất nào?

A. Ancol đối chọi chức

B. Ancol đa chức

C. Este

D. Gluxit

Bài tập 4: Công thức nào sau đó là công thức cấu tạo của glixerol?

A. CH2OH-CHOH-CH2OH

B. CH3-CHOH-CHOH-CH2OH

C. CH2OH-CH2OH

D. CH2OH-CH2OH-CH3

Bài tập 5: Trong công nghiệp, flixerin được sản xuất theo sơ đồ?

A. Propan → propanol → glixerol

B. Propen → anlyl clorua → 1,3-điclopropanol-2 → glixerol

C. Butan → axit butylic → glixerol

D. Metan → etan → propan → glixerol

Bài tập 6. Nhỏ dại vài giọt quỳ tím vào hỗn hợp glixerol, quỳ tím gửi sang màu gì?

A. Xanh

B. Tím

C. đỏ

D. Không màu

Bài tập 7. đặc điểm đặc trưng của glixerol là:

(1) chất lỏng, (2) màu xanh da trời lam, (3) có vị ngọt. (4) tan những trong nước.

Tác dụng được với:

(5) kim loại kiềm, (6) trùng hợp, (7) phản nghịch ứng với axit,

(8) phản nghịch ứng cùng với đồng (II) hiđroxit, (9) phản bội ứng cùng với NaOH

Những đặc thù nào đúng?

A. 2, 6, 9

B. 1, 2, 3, 4, 6, 8

C. 9, 7, 5, 4, 1

D. 1, 3, 4, 5, 7, 8

Bài tập 8.Trong công nghiệp, glixerol điều chế bằng phương pháp nào?

A. Nấu nóng dẫn xuất halogen (ClCH2-CHCl-CH2Cl) với hỗn hợp kiềm

B. Cùng nước vào anken tương xứng với xúc tác axit

C. đun cho nóng dầu thực đồ hoặc mỡ động vật với dung dịch kiềm

D. Hiđro hóa anđehit tương ứng với xúc tác Ni

Bài tập 9. Đun 9,2 gam glixerol cùng 9 gam CH3COOH gồm xúc tác được m gam thành phầm hữu cơ E cất 1 nhiều loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng = 60%. M có giá trị là bao nhiêu?

A. 8,76

B. 9,64

C. 7,54

D. 6,54

Bài tập 10. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no không biết cần 2,5 mol O2. Công thức kết cấu thu gọn của ancol no kia là công thức nào?

A. C2H4(OH)2

B. C2H5OH

C. C3H5(OH)3

D. C3H6(OH)2

Bài tập 11. Ứng dụng quan trọng nhất của glixerol là gì?

A. điều chế thuốc nổ glixerol tristearat

B. Có tác dụng mềm vải, da trong công nghiệp dệt

C. Dung môi mang đến mực in, mực viết, kem đánh răng

D. Dung môi cung cấp kem phòng nẻ

Bài tập 12. Một ancol no (đơn hoặc đa chức) gồm phân tử khối = 92 đvC. Khi mang đến 4,6 gam ancol trên bội nghịch ứng với Na tạo ra 1,68 lít H2 (ở đktc). Vậy số nhóm -OH vào phân tử ancol bên trên là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài tập 13. Để rõ ràng glixerol cùng ancol etylic đựng trong hai lọ không tồn tại nhãn, ta cần sử dụng thuốc thử nào?

A. Dung dịch NaOH

B. Na

C. Cu(OH)2

D. Nước brom

Bài tập 14. Glixerol được điều chế bằng phương pháp đun rét dầu thực vật hoặc mỡ động vật hoang dã với dung dịch NaOH. Sau làm phản ứng thu được 2,3 gam glixerol. Hãy mang đến biết cân nặng NaOH cần dùng khi hiệu suất phản ứng là 50%:

A. 3 gam

B. 6 gam

C. 12 gam

D. 4,6 gam

Bài tập 15.Cho những chất sau: HOCH2-CH2OH (1); HOCH2-CH2-CH2OH (2); HOCH2-CHOH-CH2OH (3); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (4) cùng CH3-CHOH-CH2OH (5)

Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 là chất nào?

A. (1), (2), (3), (5)

B. (2), (4), (5), (1)

C. (1), (3), (4)

D. (1), (3), (5)

Bài tập 16. 4,6 gam ancol no, nhiều chức (A) tính năng với mãng cầu (dư) hình thành 1,68 lít H2 (ở đktc). Biết ancol (A) có phân tử khối ≤ 92 đvC. Công thức phân tử của (A) là ở câu trả lời nào sau đây?

A. C2H4(OH)2

B. C3H5(OH)3

C. C3H6(OH)2

D. C4H8(OH)2

Bài tập 17. Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một ancol no, solo chức bội nghịch ứng với mãng cầu (dư) bay ra 8,96 lít khí (ở đktc). Thuộc lượng tất cả hổn hợp trên chỉ hòa tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Bí quyết phân tử của ancol chưa biết là cách làm nào?

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C2H7OH

D. C4H9OH

Bài tập 18. Để hòa hợp Cu(OH)2 người ta sử dụng glixerol. Vậy để hòa tan 9,8 gam Cu(OH)2 cần bao nhiêu gam glixerol?

A. 4,6 gam

B. 18,4 gam

C. 46 gam

D. 23 gam

Bài tập 19. Cho các hợp chất sau: HOCH2-CH2OH; HOCH2-CH2-CH2OH; CH3-CHOH-CH2OH; HOCH2-CHOH-CH2OH