toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chiếu tia nắng từ bầu không khí vào môi trường thiên nhiên có chiết suất n = 3 . Tính góc tới, biết góc tạo vì chưng tia tới với tia khúc xạ là 30 ∘ .Bạn sẽ xem: Góc hợp bởi vì tia khúc xạ với tia tới

A. 60 ∘

B. 45 ∘

C. 30 ∘

D. 25 ∘

Chiếu tia nắng từ bầu không khí vào môi trường có tách suất n = 3 . Tính góc tới, biết góc tạo bởi tia tới và tia khúc xạ là 30 0 .

Bạn đang xem: Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới

A. 60 0

B. 45 0

C. 30 0

D. 25 0


*

Chiếu một tia sáng từ bầu không khí vào một môi trường có phân tách suất n = 3 làm sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản bội xạ. Coi tốc độ ánh sáng trong bầu không khí là c = 3 . 10 8 m/s. Hãy tính:

a) vận tốc của ánh sáng khi truyền trong môi trường xung quanh này.

b) Góc tới và góc khúc xạ.

Hãy tính phân tách suất của môi trường trong suốt trong các trường hợp sau:

Chiếu một tia sáng đắm đuối đi từ không khí vào một chất lỏng có chiết suất n, thì góc hợp bởi vì tia tới và tia khúc xạ của tia sáng sủa khi lấn sân vào chất lỏng là 60 ° và tia khúc xạ hợp với mặt thoáng 1 góc 30 ° .

A. 2

B. 3

C. 1,5

D. 1,6

Hãy tính chiết suất của môi trường thiên nhiên trong suốt trong các trường đúng theo sau:

A. 2

B. 3

C. 1,5

D. 1,6

Một tia sáng sủa chiếu từ bầu không khí vào một môi trường trong suốt gồm chiết suất n. Biết góc tới (60^o), góc khúc xạ bằng (30^o). Biết vận tốc truyền của ánh sáng trong chân ko là c = (3.10^8) m/s. Tính tốc độ truyền của ánh nắng trong môi trường.

(sin i=nsin rRightarrow n=dfracsin60^0sin30^0=sqrt3)

(n=dfraccvRightarrow v=dfrac3.10^8sqrt3left(m/s ight))

Chiếu một tia sáng từ bầu không khí vào nước cùng với góc cho tới 30 ∘ . Cho thấy chiết suất của nước là n = 4/3 cùng coi tốc độ ánh sáng sủa trong bầu không khí là c = 3 . 10 8 m/s. Hãy tính:

a) gia tốc của ánh nắng khi truyền vào nước.

b) Góc khúc xạ.

c) Góc lệch D (góc thân tia tới cùng tia khúc xạ).

Xem thêm: Top 17 Vẽ Lọ Hoa Và Quả Lớp 7 Đơn Giản, Vẽ Tranh Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả Vẽ Màu

Ánh sáng sủa truyền từ bầu không khí vào môi trường xung quanh có phân tách suất căn 3 cùng với góc cho tới 60°. Hãy search góc khúc xạ cùng góc lệch giữa tia tới với tia khúc xạ?

1/ lúc góc cho tới i = 45 ° thì thấy góc hợp do tia khúc xạ với tia bức xạ là 105 ° . Hãy tính chiết suất của n của môi trường thiên nhiên trong trong cả nói trên.

A. 2

B. 3

C. 1,5

D. 1,6

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những khối chất có chiết suất n = 2 cùng với góc cho tới i = 45 ° . Coi tốc độ ánh sáng khi truyền trong ko khí là c = 3.10 8 m/s