(1) phần nhiều chất điện li táo tợn là những axit to gan như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ bạo phổi như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và phần đông các muối.

Bạn đang xem: H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối bột là hợp hóa học khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có công dụng dẫn điện tốt do nước có thể phân li ra ion H+ cùng OH-.

Số dìm xét đúng là?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.


Giải bỏ ra tiết:

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối điện li ra ion NH4+ không hẳn là ion kim loại.

Xem thêm: Muốn Tính Thời Gian Ta Làm Thế Nào, Công Thức Quãng Đường Vận Tốc Thời Gian

(4) sai, bởi vì nước đựng không dẫn điện

→ Vậy bao gồm 2 nhận xét đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát