Công thức tính đường chéo hình chữ nhật nhanh, chinh xác nhất

Hình chữ nhật học viên đã được gia công quen từ những năm học tiểu học tập với rất nhiều công thức đơn giản dễ dàng như phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình chữ nhật ….Lên lớp 8 học sinh tiếp tục nghiên cứu và phân tích các tính tính, các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, nghiên cứu và phân tích về đường chéo hình chữ nhật . Nội dung bài viết hôm nay, trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ giới thiệu thêm bí quyết tính đường chéo hình chữ nhật cấp tốc chóng, bao gồm xác. Các em tham khảo nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


Bài viết ngay gần đây

1. Hình chữ nhật là gì ?

Bạn đang xem: công thức tính đường chéo cánh hình chữ nhật nhanh, chinh xác nhất

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Bạn đang xem: Hai đường chéo của hình chữ nhật là


ABCD">ABCD là hình chữ nhật ⇔A^=B^=C^=D^=90∘">⇔ˆA=ˆB=ˆC=ˆD=90∘

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành cũng là một hình thang cân.

2. Đường chéo hình chữ nhật là gì?

*
*
*
*
*
(dm)

Bài 2: Đường chéo của hình chữ nhật dài bằng 13m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 7m. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật đó.

Giải

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật là a (a > 0, m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là a + 7 (m)

Vì đường chéo cánh hình chữ nhật bởi 13m nên theo áp dụng định lý Pitago có:

*

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 5m với chiều dài của hình chữ nhật là 12m.

Xem thêm: Hai Tiếng Bắt Vần Với Nhau Là Như Thế Nào ? Luyện Từ Và Câu: Luyện Tập Về Cấu Tạo Của Tiếng

Chu vi của hình chữ nhật kia là: (5 + 12).2 = 34m

Diện tích của hình chữ nhật kia là: 12.5 = 60m2

Bài 3: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 28cm, nhị cạnh của nó hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó

Giải

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (a > 0, m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là a + 2 (m)

Chu vi hình chữ nhật bằng 28cm đề xuất ta gồm (a + a + 2).2 = 28 => a = 6 (thỏa mãn)

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 6m cùng chiều dài của hình chữ nhật là 8m.

Gọi độ lâu năm đường chéo của hình chữ nhật là d. Lúc đó áp dụng định lý Pitago ta có:

*
m

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 32m và ăn diện tích bởi 60m2. Tính độ lâu năm đường chéo cánh của hình chữ nhật đó.’

Giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng 32 : 2 = 16 (m)

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật là a (0 2 nên ta có: 

*

Gọi độ nhiều năm đường chéo hình chữ nhật là d

Với a = 6 thì chiều rộng của hình chữ nhật là 6m cùng chiều lâu năm của hình chữ nhật là 10m. Áp dụng định lý Pitago có: 

*
(m)

Với a = 10 thì chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 10m cùng chiều dài của hình chữ nhật là 6m. Áp dụng định lý Pitago có: 

*
 (m)