định hướng về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong những góc chế tạo thành tất cả một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b tuy vậy song cùng với nhau.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng song song lớp 7

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường trực tiếp nào tuy nhiên song với nhau.

Xem giải mã


bài bác 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 24 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem giải thuật


bài 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a trải qua A và đường thẳng b trải qua B thế nào cho b tuy vậy song cùng với a...

Xem giải mã


bài bác 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bằng 120 độ. Hỏi con đường thẳng Ax, By có tuy nhiên song với nhau không? vì sao?

Xem giải mã


bài 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD làm thế nào để cho AD=BC và đường thẳng AD tuy nhiên song với đường thẳng BC.

Xem giải thuật


bài bác 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai tuyến đường thẳng xx", yy" làm sao cho xx" // yy".

Xem giải thuật


bài xích 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Cho góc nhọn xOy với một điểm O". Hãy vẽ một góc nhọn x"Oy" có O"x" // Ox với O"y" // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy với x"O"y" có bằng nhau hay không?

Xem giải mã


bài 30 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Đố. Quan sát xem hai tuyến đường thẳng m, n sống hình 20a, hai đường thẳng p, q nghỉ ngơi hình 20b, có song song với nhau không? khám nghiệm lại bởi dụng cụ.

Xem thêm: Cách Làm Phương Trình Tiếp Tuyến Lớp 11, Các Dạng Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.