Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ reviews đến những em định nghĩa và tính chất củaHai con đường thẳng vuông góccùng với phần nhiều dạng bài xích tập liên quan. Ngoài ra là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em cố kỉnh được phương pháp giải các bài toán liên quan đề hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 7


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hai tuyến phố thẳng vuông góc

1.2. Tính chất

1.3. Đường trung trực của đoạn thẳng

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 2 Chương 1 Hình học 7

3.1. Trắc nghiệm hai tuyến đường thẳng vuông góc

3.2. Bài bác tập SGK hai tuyến phố thẳng vuông góc

4. Hỏi đáp bài 2 Chương 1 Hình học tập 7


Hai con đường thẳng giảm nhau sinh sản thành số đông góc vuông là hai tuyến phố thẳng trực tiếp vuông góc.

Kí hiệu: (xx" ot yy").

*


Đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng cùng vuông góc với đoạn thẳng được call là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Ví dụ 1:

Cho AOM có số đo bởi (120^0). Vẽ các tia OB, OC phía bên trong góc AOM thế nào cho (OB ot OA,OC ot OM.) Tính số đo góc BOC.

Hướng dẫn giải:

*

OB nằm trong lòng OA, OM mà:

(eginarraylwidehat AOB = 90^0\widehat AOM = 120^0endarray).

Vậy (widehat BOM = 120^0 - 90^0 = 30^0).

(eginarraylwidehat MOB = 30^0\widehat MOC = 90^0endarray).

Vậy OB nằm giữa OM, OC

(widehat BOC = 90^0 - 30^0 = 60^0).

Ví dụ 2:

Cho góc xOy tù, làm việc miền trong góc ấy dựng những tia Oz và Ot làm thế nào cho Oz vuông góc với Ox, Ot vuông góc Oy. Tính tổng thể đo của hai góc xOy với zOt.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Ox vuông góc với Oz buộc phải (widehat xOz = 90^0)

Ot vuông góc với Oy phải (widehat tOy = 90^0)

Nên:

(widehat xOy + widehat zOt = widehat tOy + widehat xOt + widehat zOt)

( = widehat tOy + widehat xOz = 180^0).

Ví dụ 3:

Cho góc aOb có số đo bởi (100^0). Dựng ở không tính góc ấy nhị tia Oc và Od theo vật dụng tự vuông góc với Oa với Ob. Hotline Ox là tia phân giác của góc aOb với Oy là tia phân giác của góc cOd.

a. Chứng tỏ rằng hai tia Ox với Oy đối nhau.

b. Search số đo các góc xOc và bOy.

Hướng dẫn giải:

Ta có: (widehat aOb = 100^0,,,widehat aOc = 90^0,widehat bOd = 90^0)

(eginarrayl Rightarrow widehat cOd = 360^0 - (widehat aOb + widehat aOc + widehat bOd)\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,360^0, - (100^0 + 90^0 + 90^0) = 360^0 - 280^0 = 80^0.endarray)

Ox là tia phân giác của (widehat aOb) nên (widehat xOa = frac12widehat aOb = frac12.100^0 = 50^0)

Oy là tia phân giác của (widehat cOy) yêu cầu (widehat cOy = frac12widehat cOd = frac12.80^0 = 40^0)

Do đó (widehat xOy = widehat xOa + widehat aOc + widehat cOy)

( = 50^0 + 90^0 + 40^0)

Hay (widehat xOy = 180^0)

Suy ra Ox cùng Oy là hai tia đối nhau.

b. Ta có:

(widehat xOc = widehat xOa + widehat aOc = 50^0 + 90^0 = 140^0).

(widehat bOy = widehat bOd + widehat dOy = 90^0 + 40^0 = 130^0).


Bài 1:

Chứng tỏ rằng nhị tia phân giác của nhị góc kề bù vuông góc cùng với nhau.

Hướng dẫn giải:

Gọi 2 góc kề bù là xOy cùng yOz, gồm 2 tia phân giác thứu tự là Om với On.

Phải chứng minh (Om ot On.)

Ta có:

(eginarraylwidehat mOy = frac12widehat xOy,,,(gt)\widehat yOn = frac12widehat yOz,,(gt)endarray)

Vì Oy nằm trong lòng 2 tia Om, On nên

(widehat mOn = widehat mOy + widehat yOn = frac12widehat xOy + frac12widehat yOz = frac12(widehat xOy + widehat yOz))

( = frac12.180^0 = 90^0) (2 góc kề bù)

Suy ra (Om ot On.)

Bài 2:

Cho góc tội nhân AOB. Trong đo dựng những tia OC, OD theo máy tự vuông góc với OA, OB.

Xem thêm: Đề Ôn Tập Học Kì 2 Toán 7 Chọn Lọc, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7 Chọn Lọc

a. So sánh các góc (widehat AOD) cùng (widehat BOC).

b. điện thoại tư vấn OM là tia phân giác của góc COD. Xét coi tia OM có phải là tia phân giác của góc AOB giỏi không?

Hướng dẫn giải:

a. Ta có: (OC ot OA) phải (widehat AOC = 90^0)

(OD ot OB) bắt buộc (widehat BOD = 90^0) những tia OC, OD nghỉ ngơi trong góc AOB nên:

(eginarraylwidehat AOD = widehat AOB - widehat BOD = widehat AOB - 90^0\widehat BOC = widehat AOB - widehat AOC = widehat AOB - 90^0\ Rightarrow widehat AOD = widehat BOCendarray)