- Chọn bài xích -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: nhị tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp đều nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: nhì tam giác bằng nhau giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 110: đến hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Hãy cần sử dụng thước chia khoảng tầm và thước đo góc để chu chỉnh rằng bên trên hình đó ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 111: cho hình 61. A) nhị tam giác ABC với MNP có bởi nhau hay không (Các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bằng các kí hiệu kiểu như nhau) ?

Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó

b) Hãy tìm:

Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương xứng với góc N; cạnh tương xứng với cạnh AC

c) Điền vào nơi trống (…): ΔABC =…; AC = …; ∠B = ⋯

*

Lời giải

a)Hai tam giác cân nhau vì có những cạnh khớp ứng bằng nhau, những góc tương ứng bằng nhau

kí hiệu: ΔABC = ΔMNP

b)- Đỉnh khớp ứng với đỉnh A là đỉnh M

– góc tương ứng với góc N là góc B

-Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MP

c) ΔACB = ΔMPN;

AC = MP;

∠B = ∠N

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 111: mang lại ΔABC = ΔDEF (hình 62)

Tìm số đo góc D cùng độ nhiều năm cạnh BC

*

Lời giải

ΔABC = ΔDEF ⇒ góc D = góc A = 180o – 70o – 50o = 60o (hai góc tương ứng)

Và BC = EF ⇒ BC = 3 cm (hai cạnh tương ứng)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong những hình 63, 64 những tam giác đều bằng nhau (các cạnh cân nhau được ghi lại bởi phần đông kí hiệu kiểu như nhau). đề cập tên những đỉnh tương ứng của các tam giác đều nhau đó. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của các tam giác đó.

Bạn đang xem: Hai tam giác bằng nhau lớp 7


*


Lời giải:

– coi hình 63)

Ta có:

*

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

– xem hình 64)

ΔPQR có:

*

Và qh = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho tam giác ABC = tam giác HIK

a) tra cứu cạnh tương xứng với cạnh BC. Search góc khớp ứng với góc H

b) Tìm những cạnh bởi nhau, tìm các góc bằng nhau.

Lời giải:


*

a) vày tam giác ABC = tam giác HIK phải

– Cạnh tương ứng với cạnh BC là IK

– Góc tương ứng với góc H là góc A

b) – các cạnh đều bằng nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

– những góc bằng nhau là:

*

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): đến tam giác ABC = tam giác HIK, trong những số đó AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em có thể suy ra số đo của rất nhiều cạnh nào, gần như góc như thế nào của tam giác HIK.

Lời giải:

*

Ta tất cả ΔABC = ΔHIK

Theo định nghĩa hai tam giác bởi nhau

HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

góc I = góc B = 40º

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi từng tam giác nói trên hiểu được AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi từng tam giác là tổng độ dài bố cạnh của tam giác đó).

Xem thêm: Những Chi Tiết Về Vũ Khí Lớp Dmr Là Gì Mới Nhất 2022, Mẹo Sử Dụng Súng Dmr Trong Pubg Mobile Hiệu Quả

Lời giải:


*

Vì ΔABC = ΔDEF bắt buộc suy ra:

AB = DE = 4cm

BC = EF = 6cm

DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): đến hai tam giác bởi nhau: tam giác ABC (không tất cả hai góc nào bằng nhau, không tồn tại hai cạnh nào bởi nhau) và một tam giác có cha đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về việc bằng nhau của nhì tam giác kia biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải: