CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖIA. Hàm Left()Hàm Left() trong Excel là trong những hàm cơ phiên bản trong Excel dùng để làm xử lý chuỗi. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể về phương pháp và cách thực hiện của hàm Left trong Excel.Video hướng dẫn tự học tập Excel - bài 4 - Hàm giải pháp xử lý chuỗi Left Right Mid
Video hướng dẫn tự học tập Excel - bài bác 4 - Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid1. Tính năng của hàm Left() trong Excel
Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ phía trái của chuỗi (Text).
2. Cấu tạo của hàm Left trong ExcelLEFT(Chuỗi ,)Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự nên lấy ra.

Bạn đang xem: Hàm left/right: công thức, cách dùng trong excel

Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.Lưu ý:Số ký tự kéo ra phải lớn hơn hoặc bằng không.Nếu số ký tự kéo ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() đang trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự mang ra bỏ trống thì nó được gán quý hiếm mặc định là 1.3. Ví dụ như về hàm Left() trong ExcelVí dụ 1:LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = TinHàm Left() sẽ kéo ra 3 cam kết tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.B. Hàm Right()1. Chức năng của hàm Right() trong ExcelHàm Right() dùng để lấy ra n cam kết tự từ bỏ bên cần chuỗi (Text).2. Công thức của hàm Right() trong ExcelRIGHT (Chuỗi, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn phiên bản có chứa những ký tự nên lấy ra.Số ký tự: Là số ký kết tự muốn lấy ra từ bên buộc phải của Chuỗi đang cho.Lưu ý:Số ký tự kéo ra phải lớn rộng hoặc bằng không.Nếu số ký tự kéo ra lớn rộng độ dài của văn bản thì hàm Right() đang trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự kéo ra bỏ trống thì nó được gán cực hiếm mặc định là 1.3. Lấy ví dụ như về hàm Right() vào Excel
Ví dụ 1:RIGHT
(“Tin Hoc Van Phong”,4) = PhongHàm Right() sẽ kéo ra 4 cam kết tự từ bên cần chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: thực hiện Hàm Left() và Right()Cho bảng tài liệu sau. Hãy điền tác dụng vào cột Mã PBSố hiệu. Biết rằng:+ Mã PB là 3 ký kết tự đầu của Mã NV+ Số hiệu là 3 cam kết tự cuối của Mã NV

Ví dụ phương pháp của hàm Left() và Right() trong Excel

Kết quả áp dụng Công thức của hàm Left() cùng Right() trong Excel

Quảng cáo


C. Hàm Mid()1. Chức năng của hàm Mid() trong Excel
Hàm Mid() dùng để đưa ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định2. Cấu tạo của hàm Mid() trong ExcelMID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự đề xuất lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để mang n cam kết tự từ trong chuỗi đang choSố cam kết tự: Là số ký tự muốn kéo ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi vẫn cho.Lưu ý:Nếu vị trí bắt đầu lớn rộng độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về "" (văn bản trống).Nếu vị trí bắt đầu nhỏ rộng độ dài văn bản, mà lại vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.3. Ví dụ như về hàm Mid() trong ExcelVí dụ 1:Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = HocHàm Mid() sẽ kéo ra 3 ký kết tự tự vị trí bắt đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.D. Hàm Len()1. Chức năng của hàm Len() trong ExcelHàm Len() dùng để làm đếm chiều lâu năm (số ký tự) của chuỗi (Text)2. Cấu trúc của hàm Len() trong ExcelLEN(Chuỗi)Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự đề nghị đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.3. Lấy một ví dụ về hàm Len() trong ExcelVí dụ 1:Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17Hàm Len() đang đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: phối hợp sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len().

Xem thêm: Đơn Vị Độ Của Tần Số Dao Động Riêng Là, Ý Nghĩa Từ Tần Số Dao Động Riêng

Cho bảng dữ liệu sau. Hãy sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền hiệu quả vào các cột Loại, Mã Hàng cùng Công Suất. Biết rằng:+ Loại là một trong những ký trường đoản cú đầu của Mã SP+ Mã Hàng là những ký tự thiết bị 2, 3, 4 của Mã SP+ Công Suất là các ký tự từ sản phẩm 6 cho đến khi kết thúc của Mã SP
*

Kết đúng theo sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()Hướng dẫn
: phụ thuộc vào mô tả ta có:+ Cột Loại: là 1 ký trường đoản cú đầu của Mã SP. Bắt buộc lấy 1 ký tự nằm cạnh trái nên vận dụng hàm Left() trong Excel vào bí quyết tại ô B3 = Left(B3,1) => A+ Cột Mã Hàng: Là những ký tự sản phẩm 2, 3, 4 của Mã SP. Do đó ta đề xuất lấy các ký tự lắp thêm 2, 3, 4 nằm tại vị trí giữa trong Mã SP. Áp dụng hàm Mid() trong Excel vào công thức tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN+ Cột Công Suất: Là những ký từ bỏ từ lắp thêm 6 cho đến khi hết của Mã SP. Lấy những ký tự ở bên đề xuất nên vận dụng hàm Right() trong Excel. Nhưng vày chiều lâu năm của Mã SP sinh sống từng ô không giống nhau. Ví dụ: Ô A3 bao gồm chiều nhiều năm của chuỗi là 8, còn ô A4 lại có chiều lâu năm của chuỗi là 9. Cần phải vận dụng thêm hàm Len() kết hợp với hàm Right() để mang giá trị năng suất trong Mã SP. Công thức tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.Trong đó Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký tự của ô A3 (= 8) rồi kế tiếp trừ (- 5) 5 ký kết tự cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ được số cam kết tự yêu cầu lấy mang lại hàm Right() là 3.
*

Kết trái áp dụng những hàm trên vào bí quyết tại những ôVIDEO HƯỚNG DẪN HÀM XỬ LÝ CHUỖI
Chúc các bạn thành công!Tag: hàm cách xử lý chuỗi, đắm đuối xu ly chuoi, hàm left, ham mê left, hàm right, mê man right, hàm cách xử trí chuỗi trong excel, mê mệt xu ly chuoi trong excel, hàm left vào excel, hàm right trong excel, mê say left trong excel, đam mê right trong excel, hàm len, yêu thích len, hàm len trong excel, mê man len trong excel