Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số đường tính (LinearAlgebra)Xác suất thốngkêPhương pháp Toán Lý (PT Đạo hàm riêng với PBĐLaplace)Thảo luậnThảo luận về giảitíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks


Bạn đang xem: Hàm số ngược

Shortlink: http://wp.me/P8gtr-106

I. Các khái niệm cơ bản:

1. Định nghĩa hàm hàng đầu biến:

Cho

*
Do kia hàm ngược của y = sinx là
*
Do kia hàm ngược của y = cosx là
*
(y là cung mà lại cosin bằng x)

Vậy:

*

– Miền xác định: D:

*
" class="latex" />

– Miền giá chỉ trị:

*
" class="latex" />

– Hàm nghịch biến hóa trên <-1;1>

Tính chất:

*

*

*

Ví dụ:

Vd1.

*

Ta có:

*

Nên:

*

Vd2.

*

Ta cần xác minh arccos0.4. Đặt y = arccos0.4 ,

*
.

Suy ra cosy = cos(arccos0.4) = 0.4

Khi đó:

*
(do
*
đề xuất
*
)

Vậy:

*

3. Hàm số y = arctanx

Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Hàm ngược y = arctanx bao gồm miền xác minh

*

*

*

*

4. Hàm số y = arccotgx

Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx.

Xem thêm: Cách Tính Công Sai Của Cấp Số Cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Cấp Số Cộng, Công Sai Là Gì

Hàm ngược y = arccotgx gồm miền xác minh

*

*

*

*

5. Một số trong những tính hóa học của hàm vị giác ngược: