Hệ nhị thấu kính (L_1) và (L_2) có tiêu cự (f_1) và (f_2) tương tự với một thấu kính L gồm tiêu cự f: 

(frac1f=frac1f_1+frac1f_2)

hay: (D=D_1+D_2)

Vật AB qua hệ cho hình ảnh như qua thấu kính L:

*


Gọi (l) là khoảng cách từ thấu kính (L_1) cho thấu kính (L_2)

Khoảng phương pháp từ hình ảnh (A_1"B_1")đến thấu kính (L_1):

 (d_1"=fracd_1f_1d_1-f_1)

Khoảng cách từ (A_1"B_1") (xem như là vật) mang đến thấu kính (L_2) : (d_2=l-d_1")

Khoảng phương pháp từ hình ảnh (A_2"B_2") mang lại thấu kính (L_2): 

(d_2"=fracd_2f_2d_2-f_2)

Số phóng đại hình ảnh sau cùng:

(eginarraylk = fracA_2"B_2"AB = fracA_2"B_2"A_1"B_1"fracA_1"B_1"AB\ Rightarrow k = k_1.k_2 = fracd_1"d_2"d_1d_2endarray)

Bài 1:

Hai thấu kính, một hội tụ ((f_1 = trăng tròn cm)), một phân kỳ ((f_2 = -10 cm)), gồm cùng trục chính. Khoảng cách hai quang trung tâm là l = 30 cm. Thiết bị AB vuông góc với trục chủ yếu được đặt mặt trái (L_1) và cách (L_1) một đoạn (d_1). 

a) Cho (d_1= trăng tròn cm), hãy xác xác định trí cùng tính số phóng đại hình ảnh cuối cùng cho do hệ hai thấu kính. Vẽ ảnh.

Bạn đang xem: Hệ thấu kính

b) Tính (d_1) để hình ảnh sau cùng là ảnh ảo và bởi hai lần vật.

Hướng dẫn giải: a. 

Sơ vật tạo ảnh qua hệ thấu kính:

*

Ta có: (d_1=20cm, f_1=20cm, l=30cm)

⇒ (d_1"=propto)

(d_2=l-d_1"=-propto)

⇒ (d_2"=f_2=-10cm)

Vẽ hình:

 

*

Từ hình vẽ ta thấy: 

Vì (A_1B_1) sinh sống vô cực đề nghị chùm tia sáng sủa từ AB tới qua chổ chính giữa O1 sẽ qua (A_1B_1) và là chùm tia song song .

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay (9 Mẫu)

Tương tự, chùm tia sáng sủa từ (A_1B_1) tới qua trọng tâm O2 sẽ qua (A_2B_2) thuộc là chùm tia tuy vậy song.

⇒ Tam giác (ABO_1)đồng dạng cùng với tam giác (A_2B_2O_2) suy ra:

(eginarraylk = fracA_2B_2AB = fracA_2O_2AO_1\ = fracd_1 = frac20 = frac12endarray)

b. 

Ảnh (A_2B_2) là ảnh ảo và bằng hai lần vật. Ta có:

(Rightarrow d"_1=fracd_1.f_1d_1-f_1=20.fracd_1d_1-20)

(d_2=1-d_1Rightarrow d_2=30)

(=20.fracd_1d_1-20=frac10(d_1-60)d_1-20)

(Rightarrow frac5(60-d_1)d_1-4060 cm)

Ảnh (A_2B_2) là ảnh ảo và bằng hai lần trang bị AB:

(eginarraylk = left( - fracd_1d_1 ight).left( - fracd_2d_2 ight) = fracd_1.d_2d_1.d_2\ = frac10d_1 - 40 = pm 2\ Rightarrow k = pm 2 = frac20d_1 - 60left( * ight)endarray)