*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hệ thức nào sau đây là định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt

Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*

Một lượng khí khẳng định ở áp suất (3 matm) có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí lúc nén đẳng nhiệt mang đến áp suất (6 matm)?


Khối lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là (1,43kg/m^3). Cân nặng oxi sống trong bình bí mật thể tích (6) lít, áp suất (150atm) nhiệt độ (0^0C) là:


Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng lên (5.10^5Pa) thì thể tích khí thay đổi (5l), giả dụ áp suất tạo thêm (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí biến hóa (3l). Biết thừa trình đổi khác trạng thái có ánh nắng mặt trời không đổi


Dùng một bơm tay để bơm không khí vào quả bóng thể tích 2 lít bao gồm áp suất bên phía trong là 1atm. Áp suất bên trong quả nhẵn là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết các lần bơm được 50cm3 không gian vào quả bóng. Coi quy trình bơm ánh nắng mặt trời là ko đổi
Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Tính Trọng Lượng Lớp 8, Công Thức Vật Lý Lớp 8

Một khối khí khi để ở điều kiện nhiệt độ không thay đổi thì gồm sự thay đổi thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có mức giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng:

*


 Dưới áp suất (10^5Pa) một lượng khí rất có thể tích là 10 lít. Nếu ánh nắng mặt trời được giữ lại không đổi với áp suất tạo thêm (1,25.10^5Pa) thì thể tích là