Trong chương trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Do vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà các em yêu cầu nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài xích tập hóa 11 chương 1 cụ thể và rất đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Hf điện li mạnh hay yếu

Bạn vẫn xem: Hf là chất điện li mạnh hay yếu

I. Bài bác tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ mọi chất tung trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được gọi là hồ hết chất điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.

+ hóa học điện li to gan lớn mật là chất khi rã trong nước, những phân tử hoà tan đông đảo phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu hết các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→).

+ chất điện li yếu hèn là hóa học khi rã trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

các axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của hóa học điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định hiện tượng bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta tất cả bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cố gắng thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài xích tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một các loại cation với một một số loại anion. Các loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo thành 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào tạo nên ít muối tan độc nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ sản xuất kết tủa cùng với CO32- và SO42- buộc phải muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tác kết tủa cùng với CO32- nên muối tan đang là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định giải pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định chế độ bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Xem thêm: Ý Nghĩa 12 Số Cccd Mới Cực Dễ Cho Người Hay Quên, Mã Tỉnh/Thành Phố Của Số Căn Cước Công Dân (Cccd)

Áp dụng định pháp luật bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*