Trong nhiều một số loại toán, fan ta thường suy nghĩ những đại lượng không nỗ lực đổi. Đối với bài toán tính tuổi thì đại lượng đó đó là hiệu số thân tuổi của hai người. Nhờ vào đại lượng này ta rất có thể giải được rất nhiều bài toán tính tuổi.Bạn đang xem: hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 50Bài toán 1 : hiện nay, tuổi tía gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bạn đã xem: bây giờ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi bé và tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50Phân tích : bài toán yêu ước tính số tuổi của hai tía con bây chừ nhưng chỉ mang lại biết:- Tỉ số tuổi của hai bố con sinh hoạt hai thời điểm khác nhau.- khoảng cách thời gian thân hai thời gian đó.Nhưng ta có thể dễ dàng phát hiện ra một điều kiện nữa của bài bác toán, đó là "hiệu số tuổi của hai cha con là ko đổi". Từ đó ta hoàn toàn có thể giải được bài toán như sau.Bạn vẫn xem: bây giờ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi bé và tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50Giải : hiện nay, nếu như tuổi con là một phần thì tuổi bố là 7 phần như thế. Ta bao gồm sơ đồ đầu tiên :


*

Hiệu số tuổi của hai bố con hiện thời là : 7 - 1 = 6 (phần)Hiện nay tỉ số giữa tuổi bé và hiệu số tuổi của hai cha con là 1 : 6 = 1/6Sau 10 năm nữa, giả dụ tuổi bé là một trong những phần thì tuổi ba là 3 phần như vậy (mỗi phần bây chừ có quý hiếm khác từng phần sống trên). Ta có sơ đồ lắp thêm hai :


*

Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai tía con là : 3 - 1 = 2 (phần)Sau 10 năm tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai cha con là một trong những : 2 = 50% Vì hiệu số tuổi của hai ba con không bao giờ thay đổi bắt buộc ta hoàn toàn có thể so sánh về tỉ số giữa tuổi con hiện nay và tuổi nhỏ sau 10 năm nữa.- Tuổi con hiện thời bằng 1/6 hiệu số tuổi của hai ba con.- Tuổi nhỏ sau 10 năm nữa bằng một nửa hay 3/6 hiệu số tuổi của hai cha con.Vậy tuổi con sau 10 năm nữa vội vàng 3 lần tuổi nhỏ hiện nay. Ta tất cả sơ vật dụng tuổi nhỏ ở hai thời gian :


*

Tuổi con hiện giờ là : 10 : 2 = 5 (tuổi)Tuổi bố bây chừ là : 5 x 7 = 35 (tuổi)Đáp số : con : 5 tuổi ; ba : 35 tuổiBài toán 2 : trước đó 4 năm tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số thân tuổi nhỏ và tuổi chị em là 3/8 Tính tuổi mọi người hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con là 50

Phân tích : bài toán này đề ra ba thời điểm khác nhau (Trước đây 4 năm, bây giờ và tiếp sau đây 4 năm). Nhưng chúng ta chỉ cần khai quật bài toán ở hai thời khắc : trước đó 4 năm và dưới đây 4 năm nữa. Ta bắt buộc tính được khoảng cách thời gian thân hai thời điểm này. Việc này có thể giải tương tự như như việc 1.Giải : trước đây 4 năm giả dụ tuổi con là một phần thì tuổi bà mẹ là 6 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai bà bầu con là : 6 - 1 = 5 (phần)Vậy tỉ số giữa tuổi nhỏ và hiệu số tuổi của hai người mẹ con là một trong : 5 = 1/5Sau 4 năm nữa, giả dụ tuổi bé được chia thành 3 phần cân nhau thì tuổi mẹ sẽ sở hữu 8 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai bà bầu con là : 8 - 3 = 5 (phần)Vậy sau 4 năm nữa tỉ số thân tuổi con và hiệu số tuổi của hai bà mẹ con là 3 : 5 = 3/5Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu con là không đổi khác nên ta có thể so sánh tuổi con trước đây 4 năm cùng tuổi con sau đây 4 năm. Ta gồm tuổi bé sau 4 năm nữa gấp 3 lần tuổi con trước đó 4 năm và tuổi bé sau 4 năm nữa rộng tuổi con trước đây 4 năm là : 4 + 4 = 8 (tuổi).Ta có sơ vật dụng tuổi nhỏ ở hai thời gian :


*

Tuổi con trước đó 4 năm là : 8 : (3 - 1) = 4 (tuổi)Tuổi mẹ trước đây 4 năm là : 4 x 6 = 24 (tuổi)Tuổi con hiện thời là : 4 + 4 = 8 (tuổi)Tuổi mẹ bây chừ là : 24 + 4 = 28 (tuổi)Đáp số : nhỏ : 8 tuổi ; mẹ : 28 tuổiChú ý : Để vận dụng giỏi thủ thuật giải toán này, những em cần nắm vững kiến thức về tỉ số và đại lượng ko đổi đối với bài toán tính tuổi. Các em có thể giải quyết được nhiều bài toán khó khăn của dạng toán tính tuổi bằng thủ thuật này đấy. Thử sức mình với những bài toán sau.Bài 1 : hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số thân tuổi anh cùng tuổi em là 5/4 Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 2 : trước đó 2 năm, tỉ số thân tuổi An với tuổi bố là 1/4. Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi cha và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.Bài 3 : trước đó 4 năm, tuổi tía gấp 7 lần tuổi bé và tuổi ông gấp gấp đôi tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số thân tuổi cháu và tuổi ông là 3/16. Tính tuổi mọi người hiện nay.

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI - TÍNH NGÀY

Bài 1: hiện giờ tổng số tuổi của 2 bạn bè là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi em hồi kia chỉ bởi nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay?Ta xem:Tuổi em hiện nay nay: |____________|Tuổi anh hiện nay: |____________|___|Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện tại nay, thì bây giờ tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.Tuổi em: |________|……|Tuổi anh: |________|____|……| …2 phần…Tuổi em hôm nay là 2 phần nên hiện giờ tuổi em là 3 phần.Tuổi em hiện tại nay: |____|____|____|Tuổi anh hiện nay nay: |____|____|____|____| 63 tuổiSơ đồ cho biết thêm tuổi anh gồm 4 phần tuổi em gồm 3 phần. Dịp tuổi anh có 3 phần thì tuổi em gồm 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay nay.Tổng số phần bởi nhau: 3 + 4 = 7 (phần)Tuổi của em hiện nay nay: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)Tuổi của anh ấy hiện nay: 63 – 27 = 36 (tuổi)Bài 2: hiện nay tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con. Tính tuổi 2 bà mẹ con hiện tại nay?Tuổi bé |___|…20 n...|Tuổi người mẹ |___|___|___|___|…20 n...|Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.Tuổi con hiện nay: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)Tuổi bà bầu hiện nay: 10 x 4 = 40 (tuổi)Bài 3: bây giờ tổng số tuổi An, Bình chi kém cô giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng cộng tuổi của ba bạn bởi cô giáo?Một năm thì mọi người tăng 1 tuổi đề xuất An, Bình và chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng 1 tuổi.Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô thầy giáo 3 – 1 = 2 (tuổi)Tổng số tuổi của 3 các bạn sẽ bằng tuổi gia sư sau: 12 : 2 = 6 năm.

Bài 4:Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Nghe biết khi tuổi em bằng tuổi anh hiện thời thì lúc đó toàn bô tuổi của hai bạn bè là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện tại nay.Hiện nayTuổi anh: |__________|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|Tuổi em bởi tuổi anh hiện tại nay:Tuổi anh: |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|__________|…2t…| Tổng 36 tuổiXem tuổi em hiện thời là một trong những phần thì bây giờ tuổi anh có 3 phần với 4 tuổi, tuổi em bao gồm 2 phần cùng 2 tuổi:Tổng số phần bởi nhau:3 + 2 = 5 (phần)Tuổi em hiện nay:(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)Tuổi anh hiện tại nay:6 x 2 + 2 = 14 (tuổi) Đáp số: 14 tuổi

Bài 5: (tính ngày) cho biết ngày 23 mon 4 năm trước đó là thứ Ba. Hãy cho thấy thêm ngày 01 mon 6 năm 2020 là đồ vật mấy?

Bài 8:Vào năm tuổi cháu bởi 1/6 tuổi cháu bây giờ thì ông của con cháu 60 tuổi. Biết tổng số tuổi của 2 ông cháu hiện giờ là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu hiện giờ ?Sơ đồ:Cháu: |---|---|---|---|---|---| tổng số tuổi của 2 ông cháu bởi 82Ông: |…….60|………….....|Tổng số phần đều nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông: 6 + 5 = 11 (phần)Giá trị từng phần: (82 - 60) : 11 = 2 (tuổi)Tuổi của cháu hiện giờ là: 2 x 6 = 12 (tuổi)Đáp số: 12 tuổi.

Bài 10: Tuổi của em tôi hiện nay bằng 4 lần tuổi của chính nó khi tuổi của anh ấy tôi bằng tuổi của em tôi hiện tại nay. Đến lúc tuổi của em tôi bởi tuổi của anh ý tôi hiện thời thì tổng cộng tuổi của hai đồng đội là 51. Hỏi hiện nay anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi?Hiệu số tuổi của hai bạn bè là một số trong những không đổi.Ta có sơ đồ màn biểu diễn số tuổi của hai anh em ở những thời điểm : trước đó (TĐ), hiện thời (HN), sau này (SN)Giá trị một trong những phần là:51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)Tuổi em bây chừ là:3 x 4 = 12 (tuổi)Tuổi anh bây chừ là:3 x 7 = 21 (tuổi)

Bài 11: Hùng hỏi Tuyết cùng Lan: “Năm nay cô giáo nhà nhiệm lớp các bạn bao nhiêu tuổi ?”Tuyết mỉm cười : “ quý phái năm tuổi cô đang gấp 3 lần tuổi mình!”Lan cũng cười cợt : “ từ thời điểm cách đó 5 năm , tuổi cô cấp 5 lần tuổi mình.” nếu Tuyết cùng Lan bằng tuổi nhau thì em hãy nói mang đến Toán biết tuổi của cô ý không ?Vẽ sơ thứ đoạn thẳng ta thấy : sang năm tuổi cô giáo có 6 phần đều bằng nhau , mỗi phần là 6 tuổi . Vậy tuổi cô bây chừ là : 6 x 6 - 1 = 35 tuổi.


*

Bài 12: Anh rộng em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 40 tuổi thì khi đó em từng nào tuổi?Anh rộng em 8 tuổi phải ở lúc nào thì cũng không nuốm đổi.Ta gồm sơ dồ:Tuổi anh: |--------------------|---8 tuổi--|Tuổi em: |--------------------| Tổng của 2 bạn bè 40 tuổi.Tuổi của em lúc đó là: (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)Đáp số: 16 tuổi.

Bài 13: Hải hỏi Dương : “Anh nên hơn 30 tuổi cần không ?”. Anh Dương nói : “Sao già cố kỉnh ! nếu tuổi của anh ấy nhân với 6 thì được số có bố chữ số, hai chữ số cuối đó là tuổi anh”. Chúng ta cùng Hải tính tuổi của anh ấy Dương nhé.Cách 1: Tuổi của anh ấy Dương không thật 30, lúc nhân với 6 vẫn là số gồm 3 chữ số. Vậy chữ số hàng trăm ngàn của tích là 1. Nhì chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương khi nhân cùng với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi. Ta tất cả sơ đồ:

Tuổi của anh ấy Dương là :100 : (6 - 1) = đôi mươi (tuổi)Cách 2:Gọi tuổi của Dương là số bao gồm 2 chữ số ab. Bởi ab không thật 30 với khi nhân với 6 sẽ được số có bố chữ số đề xuất chữ số hàng trăm là 1.Ta được: ab x 6 = 1ab=> ab x 5 + ab = 100 + ab=> ab x 5 = 100ab = 100 : 5 = 20Đáp số: 20

Bài 14: Hiện nay tuổi tía gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi tía gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

Bài 15: Tuổi của 3 tía con là 55 tuổi. Tuổi ba hơn tổng thể tuổi của hai bạn bè là 25 tuổi. Anh rộng em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?Tổng số tuổi của 2 bạn bè là: (55-25):2=15 (tuổi)Tuổi của em là: (15-5):2= 5 (tuổi)Đáp số: 5 tuổi

Bài 16: hiện giờ tuổi ba gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi .Vậy tuổi ba hiên nay là từng nào tuổi.Vì tuổi tía gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em phải để chia đông đảo cho số phần đều bằng nhau thì tuổi tía sẽ có: 3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng cùng với 4 tuổi vậy tuổi của cha là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.

Bài 17: bây chừ tổng số tuổi hai cha con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bô gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi 2 bố con hiện nayTổng số tuổi của 2 tía con 4 năm trước:68 – 4x2 = 60 (tuổi)Tổng số phần cân nhau (4 năm trước).3 + 1 = 4 (phần)Tuổi bé 4 năm ngoái là: 60 : 4 = 15 (tuổi)Tuổi nhỏ hiện nay: 15 + 4 = 19 (tuổi)Tuổi phụ thân hiện nay: 68 – 19 = 49 (tuổi)Đáp số: 49 tuổi ; 19 tuổi

Bài 18: hiện tại Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh cùng gấp 4 lần tuổi em . Biết anh rộng em 4 tuổi. Tính tuổi cha hiện nay.Tuổi bố: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|Tuổi anh: |--------------|Tuổi em: |----------| 4tTa thấy 3 x 4 = 12.Nếu tuổi ba có 12 phần đều nhau thì tuổi anh có:12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có:12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần bởi nhau;4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi.Tuổi của cha là;4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổiBài 19:Hiện nay tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con, 4 năm trước tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ hiện nay?

Bài 20: trong năm này tuổi ba gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước, tuổi tía gấp 7 lần tuổi con. Hỏi tuổi bây giờ của mỗi cá nhân ?

Bài 21: bây chừ tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ.4 năm trước, tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi người mẹ hiện nay?

Ta thấy : 1/3 = 2/6

Tuổi của con bao gồm 2 phần hiện giờ và trước đây.

Giả sử từng phần sút đi: 4: 2 = 2 (năm)

Ta tất cả sơ đồ:

…….…….. 5 phần…………………

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|--- 2n|--- 2n|

Ta có sơ thứ 4 năm nrước:

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|---|---|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|---|---|

1 phần trước đây 4 năm ứng với: 2 x 3 = 6 (năm)

Tuổi mẹ trước đó 4 năm là: 6 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi bà bầu hiện nay: 36 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi

Bài 22:

Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần .tuổi cháuMười năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lầntuổi cháu. Tính tuổi ông cùng tuổi cháu hiện nay.

Bài 23: trước đây 4 năm, tuổi của tía gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽ bằng 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mọi người hiện nay.

Bài 26: hiện thời tuổi chị em hơn 3 lần tuổi con là 6 tuổi. Tính tuổi bé hiện nay, biết hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 46 tuổi.

Tổng số phần bởi nhau: 1 + 3 = 4 (phần)

Tuổi con bây giờ là: (46 – 6): 4 = 10 (tuổi)

Bài 27: hiện thời tuổi bà bầu gấp bốn lần tuổi bé và tổng thể tuổi mẹ và tuổi nhỏ là 50. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi người mẹ sẽ nhiều hơn thế tuổi con một số bằng nhị lần tuổi bé ?

Tổng số phần bằng nhau: 1 + 4 = 5 (phần)

Tuổi bé hiện hiện là: 50 : 5 = 10 (tuổi)

Tuổi của bà mẹ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của bà mẹ hơn tuổi của con là: 40 – 10 = 30 (tuổi)

Tuổi mẹ nhiều hơn thế nữa tuổi nhỏ gấp gấp đôi tuổi bé khi con: 30: 2 = 15 (tuổi)

Số năm nữa để tuổi mẹ nhiều hơn thế nữa tuổi bé gấp gấp đôi tuổi nhỏ là: 15 – 10 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Bài 28: Cứ nửa tiếng thì đồng hồ chạy nhanh 2 phút. Cơ hội 6 giờ đồng hồ sáng người ta rước lại giờ dẫu vậy không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi cơ hội 16 giờ 40 phút thì lúc đó đồng hồ thời trang chỉ mấy giờ?

Thời gian từ bỏ 6 giờ mang đến 16 tiếng 40 phút là:

16 giờ đồng hồ 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 10 giờ 40 phút = 640 phút

640 phút thì vội vàng 60 phút tần số là: 640 : 60 = 23/2 (lần)

Số phút mà đồng hồ đeo tay chạy cấp tốc hơn. 2 x 23/2 = 23 (phút)

Đồng hồ nước chỉ thời điểm 16 giờ 40 phút là: 16 tiếng 40 phút + 23 phút = 17 giờ 3 phút.

Đáp số: 17 giờ 3 phút

Bài 29: (Hệ quả của bài bác 28)

Cứ 30 phút thì đồng hồ thời trang chạy nhanh 2 phút. Thời gian 6 tiếng sáng fan ta đem lại giờ dẫu vậy không chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ chỉ 16 tiếng 40 phút thì lúc sẽ là mấy giờ?

Thời gian mất 30 phút thì đồng hồ thời trang chạy được:

30 + 2 = 32 (phút)

Tỉ số thời gian giữa thật cùng lệch là 30/32 = 15/16.

Thời gian từ 6 giờ mang lại khi đồng hồ thời trang chỉ 16 tiếng 40 phút là:

16 giờ 40 phút – 6 giờ = 10 tiếng 40 phút = 640 phút

Thời gian thật là:

640 : 16 x 15 = 600 (phút)

600 phút = 10 giờ.

Thời điểm lúc đồng hồ đeo tay chỉ 16 tiếng 40 phút là:

6 giờ + 10 tiếng = 16 giờ

Đáp số: 16 giờ

Bài 30: hiện giờ tổng số tuổi của 2 người mẹ con là 85 tuổi. Trước đó khi tuổi bà mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mọi người hiện nay.

Ta tất cả sơ đồ:

Tuổi mẹ: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi con: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| Tổng = 85 tuổi

Khi tuổi bà mẹ bằng tuổi con hiện giờ thì tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Bây giờ tuổi người mẹ có 6 phần bằng nhau thì tuổi con có một phần. Nghìa là tuổi con hiện nay có 6 phần đều bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau: 6 – 1 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau bây chừ là: 6 x 2 + 5 = 17 (phần)

Giá trị từng phần là: 85 : 17 = 5 (tuổi)

Tuổi của con là: 5 x 6 = 30 (tuổi)

Tuổi của người mẹ là: 85 – 30 = 55 (tuổi)

Đáp số: 55 tuổi; 30 tuổi.

Bài 31: 4 năm ngoái tuổi cha gấp 6 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa, tuổi bố gấp đôi tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay.Ta bao gồm sơ đồ: hiện nay

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|..4..|…..20…...|

Tuổi bố: |----|..4..|…..20…...|

Khoảng thời hạn từ 4 năm ngoái đến 20 năm sau là: 4 + đôi mươi = 24 (năm)

24 năm ứng với số phần đều bằng nhau là: 6 – 1 – 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần bằng nhau là: 24: 4 = 6 (tuổi)

Tuổi của bố bây giờ là: 6 x 6 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

Bài 32: Hiện nay bà mẹ 38 tuổi , con lớn 12 tuổi, con nhỏ xíu 6 tuổi. Tính tuổi con lớn khi tuổi bà bầu bằng tổng thể tuổi hai con ?

Tổng số tuổi của 2 con hiện giờ là: 12 + 6 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ to hơn tổng số tuổi của 2 con bây chừ là: 38 – 18 = đôi mươi (tuổi)

Mỗi năm tổng tuổi của 2 con tăng thêm 2 tuổi, mẹ tạo thêm 1 tuổi.

Xem thêm: Extended Family Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ Cụ Thể Từ Vựng Chỉ Quan Hệ Gia Đình Trong Tiếng Anh

Mỗi năm tuổi của 2 con thêm nhiều hơn tuổi chị em là: 2 – 1 = 1 (tuổi)

Số năm nữa nhằm tuổi chị em bằng tổng thể tuổi 2 nhỏ là: 20 : 1 = trăng tròn (năm)

Tuổi của nhỏ lớn khi tuổi mẹ bằng toàn bô tuổi 2 nhỏ là: 12 + trăng tròn = 32 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi cha: |----|----|----|----|.10.|

Tuổi con: |----|.10.|

Mỗi phần cân nhau ứng cùng với 10 năm (10 tuổi)

Con hiện giờ 10 tuổi.

Bài 34: Biết 50% tuổi An phương pháp nay 6 năm bằng 01/05 tuổi An 6 năm tới. Hỏi bây chừ An từng nào tuổi?