L xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" __expr-val-dir="ltr" dir="ltr">BaiViet - DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP...

Bạn đang xem: Hiệp định cứu giúp tư pháp giữa nước ta và trung quốc
Bạn đang xem: Hiệp định tương trợ tư pháp việt nam trung quốc

*

Trang chủGiới thiệu
Thủ tục hành chính
Thủ tục lãnh sự trực tuyến
Thông tin đi lại
Tin tức
Visa Exemption to Vietnam
Visa Application Form
Giới thiệu chung
Cơ quan liêu lãnh sự vào nước
Cơ quan lãnh sự ngoại trừ nước
Hệ thống Văn bạn dạng Pháp quy
Quỹ bảo hộ công dân
\Phí cùng lệ tổn phí lãnh sự")" style="border-style:none;font-size:1em;">Phí cùng lệ mức giá lãnh sự
Thông tin liên hệ


Xem thêm: Công Nghệ 10 Bài 33: Ứng Dụng Công Nghệ Vi Sinh Để Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi


Các Đại sứ tiệm Việt Nam
Các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam
Các Lãnh sự tiệm Việt Nam
Các ban ngành khác thực hiện chức năng lãnh sự
Hộ chiếu ngoại giao, công vụ
Công hàm xin thị thực
Giấy miễn thị thực
\Hợp pháp hóa, ghi nhận lãnh sự")" style="border-style:none;font-size:1em;">Hợp pháp hóa, ghi nhận lãnh sự
Trang kê khai thị thực trực tuyến
Thông tin về Giấy miễn thị thực
Đăng ký cấp chứng từ miễn thị thực
In lại tờ khai Giấy miễn thị thực
Thủ tục, hồ sơ
Thủ tục hồ sơ
Tờ khai CNLS/HPHLS
In lại tờ khai CNLS/HPHLS
Tra cứu vớt trạng thái hồ nước sơ
Tra cứu vớt tem online
Danh mục miễn HPH-CNLS
Xin thị thực các nước
Xử lý sự nắm khi làm việc nước ngoài
\Thông tin về công tác di cư")" style="border-style:none;font-size:1em;">Thông tin về công tác làm việc di cư
Thông tin từ viên Lãnh sự
Mất hộ chiếu ở nước ngoài
Nạn nhân của sắm sửa phụ nữ, con trẻ em
Nạn nhân của các tội phạm khác
Ốm nhức hoặc tai nạn ngoài ý muốn ở nước ngoài
Xử lý công dân chết ở nước ngoài
Bị bắt, giam, giữ, bị tù làm việc nước ngoài

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày gồm hiệu lực

1

Anh

Hiệp định chuyển giao người bị phán quyết phạt tù

2

Hàn Quốc(EN - VN)

Hiệp định về bàn giao người bị phán quyết phạt tù

3

Ô-xtơ-rây-li-a(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị phán quyết phạt tù

4

Thái Lan(EN - VN)

Hiệp định về chuyển nhượng bàn giao người bị phán quyết phạt tầy và bắt tay hợp tác thi hành án hình sự

5

Hung-ga-ri

Hiệp định bàn giao người bị kết án phạt tù

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày bao gồm hiệu lực

1

An-giê-ri

Hiệp định về dẫn độ

Chưa gồm hiệu lực

2

Ấn Độ

Hiệp định về dẫn độ

 

 

3

Hàn Quốc(EN - VN)

Hiệp định về dẫn độ

4

In-đô-nê-xi-a

Hiệp định về dẫn độ

5

Hung-ga-ri

Hiệp định về dẫn độ

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày gồm hiệu lực

1

Ấn Độ

Hiệp định về cứu giúp tư pháp về hình sự

2

An-giê-ri

Hiệp định tương hỗ tư pháp về hình sự

Chưa tất cả hiệu lực

3

An-giê-ri(VN - FR - AR)

Hiệp định tương trợ tư pháp trong nghành dân sự và thương mại

4

Anh(EN - VN)

Hiệp định về cứu giúp tư pháp về hình sự

5

Ba Lan

Hiệp định cứu giúp tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

6

Bê-la-rút(RU - VN)

Hiệp định cứu giúp tư pháp và pháp lý về những vấn đề dân sự, gia đình, lao rượu cồn và hình sự

7

Bun-ga-ri

Hiệp định tương hỗ tư pháp về những vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

Đang bao gồm hiệu lực

8

Ca-dắc-xtan(EN - VN)

Hiệp định tương hỗ tư pháp về những vấn đề dân sự

Căm-pu-chia

Hiệp định tương trợ tư pháp về những vấn đề dân sự

Cu Ba

Hiệp định cứu giúp tư pháp về những vấn đề dân sự, gia đình, lao cồn và hình sự

Đang tất cả hiệu lực

11

Đài Loan Trung Quốc

Thỏa thuận cứu giúp tư pháp trong nghành nghề dân sự với thương mại

12

Hàn Quốc

Hiệp định về cứu giúp tư pháp về hình sự

13

Hung-ga-ri

Hiệp định cứu giúp tư pháp về những vấn đề dân sự, mái ấm gia đình và hình sự

Đang có hiệu lực

14

In-đô-nê-xi-a

Hiệp định cứu giúp tư pháp về dân sự và hình sự

Lào

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự với hình sự

 16

Liên Xô (Nga kế thừa)(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về những vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

 17

Mông Cổ

Hiệp định tương hỗ tư pháp về những vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

 18

Nga(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp luật về những vấn đề dân sự và hình sự

19

Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương hỗ tư pháp về và pháp luật về những vấn đề dân sự với hình sự