Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân nặng


Bạn đang xem: Hình bình hành toán 8

Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân nặng
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời thắc mắc 1 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Những cạnh đối của tứ giác ABCD bên trên hình 66 tất cả gì đặc biệt ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Mang đến hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện đặc điểm về cạnh, về góc, về đường chéo cánh của hình bình hành đó.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong những tứ giác sống hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? bởi sao ?

Xem giải thuật


bài bác 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên chứng từ kẻ ô vuông sống hình 71 có là hình bình hành hay không ?

Xem giải thuật


bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Call E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Xem giải thuật


bài xích 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D giảm AB làm việc E, tia phân giác của góc B

Xem giải thuật


bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng tuyệt sai ?

Xem giải mã


bài xích 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo thiết bị tự là trung điểm của những cạnh

Xem giải mã


bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Call I, K theo sản phẩm tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, ông xã theo thiết bị tự làm việc M và N.

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số chín - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 9 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Ở Việt Nam Hiện Nay, Chủ Đề: Mối Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.