Cho tía vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều không giống vec tơ (overrightarrow0). Những khẳng định sau đây đúng giỏi sai?


Nếu nhị vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Hình học 10 bài 1

Phương pháp giải:

+) nhị vecto được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) hai vecto thuộc phương thì chúng chỉ rất có thể cùng phía hoặc ngược hướng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi theo thiết bị tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video gợi ý giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để chứng minh hai vecto ngược hướng ta chứng tỏ chúng cùng phương và có hướng ngược nhau

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi theo vật dụng tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược hướng với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược hướng với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo khái niệm hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Khi Vật Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều Thì : A, Lý Thuyết Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.