Theo kinh Dược Sư Như Lai bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư hay còn được gọi là “Dược Sư giữ Ly quang Như Lai” nhờ trong khi tu hành tình nhân tát đạo phạt 12 đại nguyện giải trừ không còn thảy dịch khổ cho việc đó sanh, khiến họ không thiếu căn lành và hướng tới giải thoát nên lúc thành Phật, Ngài trụ ở trái đất Tịnh lưu lại ly, nghiêm túc như trái đất Cực lạc, cùng rất 2 vị Đại bồ tát là Nhật Quang biến Chiếu với Nguyệt Quang phát triển thành Chiếu làm quyến thuộc nhằm giáo hóa bọn chúng sanh.

Bổn nguyện của Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh dịch phiền não vè thân và trung tâm của bọn chúng sanh, cứu giúp độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai tất cả bổn nguyện thanh tịnh do đó nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu giữ ly vô không tự tin hiển hiện nay trên thân của Ngài, với quốc độ của Ngài cũng như vậy nên được gọi là Dược Sư lưu Ly Quang. orsini-gotha.com xin chia sẻ bộ tuyển tập hình Phật Dược Sư thuộc quý các bạn đọc, hãy share vì mục đích lợi sinh nhé. Nam mô Dược Sư lưu lại Ly Phật!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Bạn đang xem: Hình phật dược sư

Prev Article
Next Article
Leave a Reply Cancel Reply


XEM NHIỀU


DANH MỤC


MP3 THUYẾT PHÁP

MP3 THUYẾT PHÁP


Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp3105Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm389Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3274Thích Pháp Hoà2160Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích quang quẻ Thạnh114Thích tâm Đức197Thích trung khu Nguyên26Thích trọng điểm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiên Ân1Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Minh1Thích Viên Trí40
Kho ảnh đẹp – Ảnh Phật – Mp3 thuyết pháp

ABOUT US


Website tổng vừa lòng Ảnh Đẹp quality cao, chia sẻ các thủ thuật sản phẩm tính, cai quản trị mạng, webmasters, các bài giảng mp3 thuyết pháp, kinh nghiệm tay nghề trồng trọt, nông nghiệp,...


Xem thêm: Chọn Phát Biểu Sai Về Định Luật 2 Newton ? Phát Biểu Định Luật Ii Newton

THÔNG TIN HỮU ÍCH


Ad Blocker Detected

Our trang web is made possible by displaying online advertisements to lớn our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.