TB SỐ 2 V/v: chào làng điểm rèn luyện thỏa thuận HK II/NH 2019-2020

December 13, 2020,

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: chào làng điểm rèn luyện xác định HK II/NH 2019–2020 Theo tinh thần thông tin số 65/ĐHQT-CTSV về việc ra mắt điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên năng khiếu nại và..
Bạn đang xem: Củ sạc hoco hk2 chính hãng 3

*
Posted in Behavior Point System,IU Announcement
*

TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

November 26, 2020,

Phòng công tác làm việc Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên trường ĐH nước ngoài về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2019-2020 như sau: Điểm được tính trong tầm thờ..


*
Posted in Behavior Point System,IU Announcement
*

TB v/v bổ sung cập nhật đánh giá điểm tập luyện HK2 NH2019-2020

June 2, 2020,
*
Posted in Behavior Point System,IU Announcement

TB SỐ 2 V/v: chào làng điểm rèn luyện đồng ý HK II/NH 2019-2020

November 6, 2019,

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v:công tía điểm rèn luyện chính thức HK II/NH 2018–2019 Theo tinh thần thông tin số 94/ĐHQT-CTSV về việc chào làng điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên năng khiếu nại v�..


TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

October 28, 2019,

Phòng công tác làm việc Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sv trường ĐH Quốc tế từ năm 2 trở lên trên về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2018-2019 như sau: Điểm được tí..


TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện bằng lòng HK2 2017-2018

December 5, 2018,

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chấp thuận học kỳ 2 năm học 2016-2017

November 8, 2017,

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

October 26, 2017,

Phòng công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sv IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2016-2017 như sau: sinh viên (SV) có thể vào hệ thống điểm rèn luy..
Xem thêm: Bài Viết Số 5 Lớp 7 Đề 4: Chứng Minh Đời Sống Tổn Hại Nếu Không Bảo Vệ Môi Trường

THÔNG BÁO SỐ 1 – Điểm tập luyện SV HK2 2015-2016

October 6, 2016,

Phòng công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2015-2016 như sau: sv thể vào hệ thống điểm rèn luyện th�..


THÔNG BÁO SỐ 1 – Điểm tập luyện SV HK2 2014-2015

October 19, 2015,

Phòng công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2014-2015 như..