Tóm tắt định hướng Hóa 11 bài xích 12: Phân bón hóa học ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học viên nắm vững kỹ năng trọng trọng tâm Hóa 11 bài 12.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 12 lý thuyết


Lý thuyết Hóa 11 bài xích 12: Phân bón hóa học

Bài giảng Hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

Phân bón hóa học là phần nhiều hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm cải thiện năng suất mùa màng.

Có 3 loại phân bón chất hóa học chính hay sử dụng là: phân đạm, phân lân cùng phân kali.

I. Phân đạm

- Phân đạm là phần đa hợp chất cung ứng nitơ cho cây cỏ dưới dạng ion nitrat cùng ion amoni .

- Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ trọng protein thực vật.

- Độ dinh dưỡng review bằng % về khối lượng của N vào phân.

1. Phân đạm amoni

- Là những muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

*

Hình 1: Đạm amoni sunfat

- Điều chế: mang đến amoniac chức năng với axit tương ứng.

Thí dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl

- sử dụng bón cho các loại đất ít chua.

2. Phân đạm nitrat

- Là các muối nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

*

Hình 2: Phân đạm NaNO3

- Điều chế: cho axit nitric tính năng với muối bột cacbonat.

Thí dụ:

CaCO3+2HNO3→Ca(NO3)2+CO2↑+H2O

- Amoni có môi trường axit, còn nitrat có môi trường thiên nhiên trung tính.

⇒ Vùng đất chua bón nitrat, vùng đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- cách làm phân tử: (NH2)2CO, chứa khoảng tầm 46%N.

*

Hình 3: Đạm urê

- Điều chế: CO2+2NH3→t°, p(NH2)2CO+H2O

- Đạm urê tan giỏi trong nước, dễ chảy nước do thấm hơi ẩm từ không khí.

- trong đất, nhờ tính năng của vi sinh vật, urê bị phân hủy mang đến thoát ra NH3 hoặc đưa dần thành muối hạt cacbonat khi chức năng với nước:

(NH2)2CO+2H2O→(NH4)2CO3

II. Phân kali

- cung ứng nguyên tố kali mang lại cây dưới dạng ion K+.

*

Hình 4: Phân kali đỏ (kali clorua)

- Tác dụng: can dự nhanh quy trình tạo ra chất đường, tăng cường sức kháng sâu bệnh, chống rét và chịu hạn của cây.

- Độ dinh dưỡng review bằng hàm vị % K2O.

III. Phân lân

- Phân lân cung cấp P bên dưới dạng ion photphat ().

- cần thiết cho cây sinh sống thời kỳ sinh trưởng, hệ trọng các quy trình sinh hóa, đàm phán chất và trao đổi năng lượng của cây.

- Độ dinh dưỡng đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho gồm trong nhân tố của nó.

- vật liệu sản xuất: quặng photphoric cùng apatit.

- Những nhiều loại phân lân thường xuyên dùng: supephotphat, phân lạm nung chảy,…

1. Superphotphat: 

Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

Có hai nhiều loại supephotphat: supephotphat đối kháng và supephotphat kép

a) Superphotphat đơn

*

Hình 5: Supephotphat đơn

- đựng 14-20% P2O5.

- Sản xuất bằng cách cho quặng photphorit hoặc apatit tính năng với axit sunfuric đặc:

Ca3(PO4)2+2H2SO4→2CaSO4↓+Ca(H2PO4)2.

b) Super photphat kép

*

Hình 6: Supephotphat kép

- cất 40-50% P2O5 vày chỉ có Ca(H2PO4)2.

- cấp dưỡng qua 2 giai đoạn:

Điều chế axit photphoric:

Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4↓+2H3PO4

Cho axit photphoric tác dụng với quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2

2. Phân lấn nung chảy:

*

Hình 7: một vài loại phân lân nung chảy

- Thành phần: các thành phần hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

- cất 12-14% P2O5.

- cung ứng phân lân nung chảy bằng cách nung tất cả hổn hợp bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần đó là magie silicat) với than ly ở ánh sáng trên 1000oC vào lò đứng.

*

Hình 8: nguyên liệu sản xuất phân lấn nung chảy

- Phân lân nung chảy ko tan trong nước, phù hợp cho lượng đất chua.

IV. Một số loại phân bón khác

1. Phân các thành phần hỗn hợp và phân phức hợp

- Là nhiều loại phân bón đựng đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố bồi bổ cơ bản.

+ Phân hỗn hợp: chứa cả 3 yếu tố N, P, K call là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

*

Hình 9: Phân bón NPK

+ Phân phức hợp: là láo hợp những chất được tạo nên đồng thời bằng thúc đẩy hóa học của những chất.

Ví dụ: Amophot là lếu láo hợp của các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được khi mang đến NH3 tác dụng cùng với H3PO4.

*

Hình 10: Phân bón phức hợp

2. Phân vi lượng

- Phân vi lượng cung ứng cho cây các nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … sinh hoạt dạng hợp chất.

*

Hình 11: một số loại phân bón vi lượng

- cây cỏ chỉ đề xuất một lượng nhỏ tuổi loại phân bón này để tăng năng lực kích thích quá trình sinh trưởng và trao đổi chất, quang đãng hợp,…

Trắc nghiệm Hóa 11 bài xích 12: Phân bón hóa học

Câu 1: Công thức làm sao sau đó là một loại phân đạm?

A. (NH2)2CO.

B. Ca3(PO4)2.

C. K2SO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp đến cây dưới dạng NO3− hoặc NH4+

(NH2)2CO là đạm urê.


Câu 2: Chọn câu đúng?

A. Phân đạm là đều hợp chất hỗ trợ N đến cây trồng.

B. Phân đạm là những hợp chất cung cấp P và N mang lại cây trồng.

C. Phân lấn là mọi hợp chất cung cấp K cho cây trồng.

D. Phân kali là đông đảo hợp chất cung ứng K và p. Cho cây trồng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: 

*


Câu 3: Trong những loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào bao gồm hàm lượng đạm cao nhất?

A. (NH2)2CO.

B. (NH4)2SO4.

C. NH4Cl.

D. NH4NO3.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Phân Urê (NH2)2CO có hàm lượng đạm cao nhất.

Hàm lượng đạm của phân đạm bằng hàm lượng %N vào phân.

(NH2)2CO (%N = 46,67%); (NH4)2SO4 (%N = 21,21%);

NH4Cl (%N = 26,17%); NH4NO3 (%N = 35%).


Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được reviews bằng hàm lượng xác suất của kali vào phân.

(2). Phân lân gồm hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên vật liệu để chế tạo phân lấn là quặng photphorit với đolomit.

(4). Bón những phân đạm amoni sẽ tạo cho đất chua.

(5). Thành phần thiết yếu của phân lân nung rã là láo hợp muối photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi tầm thường là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp mang đến cây dưới dạng ion nitrat ( NO3−) và ion amoni (NH4+).

(8). Amophot là lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phạt biểu đúng là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích: 

Các phát biểu đúng: 2, 4, 5, 6.

(1) sai vày độ bồi bổ của phân kali được review bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

(3) sai vì nguyên vật liệu để cấp dưỡng phân lạm là quặng photphorit với quặng apatit.

(7) sai bởi vì phân đạm cung ứng nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3−) và ion amoni (NH4+).

(8) sai do amophot là lếu láo hợp những muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.


Câu 5: Urê có phương pháp hóa học là (NH2)2CO, đây là một nhiều loại phân bón hóa học quan trọng đặc biệt và thông dụng trong nông nghiệp. Urê thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

A. phân đạm.

B. phân NPK.

C. phân lân.

D. phân kali.

Hiển thị lời giải

Câu 6: Thành phần chủ yếu của phân bón phức tạp amophot là:

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

C. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.

D. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4.

Hiển thị giải đáp

Câu 7: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất thường chỉ ứng cùng với 40% P2O5. Hàm lượng % của can xi đihiđrophotphat vào phân bón này là

A. 65,9%.

B. 69%.

C. 71,3%.

D. 73,1%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Giả sử bao gồm 100 gam phân bón

 →mP2O5=40 gam→nP2O5=40142≈0,2817 mol

Mà thành phần chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

Bảo toàn nguyên tố P ta có:

*


Câu 8: Các thừa nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho một số loại đất chua.

(b) Độ bồi bổ của phân lạm được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) người ta dùng loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng cường sức kháng bệnh, chống rét và chịu hạn đến cây.

(e) Tro thực đồ gia dụng cũng là 1 trong loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Nhận xét sai: b, c

+ Độ bồi bổ của phân lấn được review bằng tỷ lệ khối lượng P2O5.

+ Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2


Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt kẽm kim loại Al khử được Fe2O3.

(b) Điện phân rét chảy NaCl, thu được khí Cl2 ở anot.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(d) Đốt gai dây thép trong khí Cl2 xảy ra bào mòn điện hóa học.

Số phân phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Hiển thị lời giải

Câu 10: Độ bổ dưỡng của phân đạm được nhận xét theo tỉ lệ tỷ lệ về khối lượng của nguyên tố làm sao sau đây?

A. Nitơ. 

B. Photpho. 

C. Kali. 

D. Cacbon.

Xem thêm: Soạn Bài Nguyễn Đình Chiểu, Ngôi Sao Sáng Trong Văn Nghệ Của Dân Tộc Siêu Ngắn

 

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ xác suất về khối lượng của yếu tắc N.


Lý thuyết bài xích 13: Luyện tập: tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lý thuyết bài bác 15: Cacbon

Lý thuyết bài xích 16: Hợp chất của cacbon

Lý thuyết bài xích 17: Silic và hợp hóa học của silic

Lý thuyết bài 18: Công nghiệp silicat


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học tập 11 khác:

Đề thi hóa học 11Các dạng bài tập hóa học lớp 11Giải sbt hóa học 11Giải sgk chất hóa học 11