Nội dung bài bác giảng Phenol đặc điểm vật lý, áp dụng của phenol, định nghĩa, tác động qua lại giữa các nhóm nguyên tử vào phân tử, tính chất hoá học, pha chế phenol.

Bạn đang xem: Hóa 11 phenol


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Định nghĩa, phân loại

1.2.Phenol

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 41 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 41 Chương 8 hóa học 11


1.1.1. Định nghĩaPhenol là số đông hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.Nhóm –OH liên kết trực tiếp vưói nguyên tử cacbon của vòng benzen được call là đội –OH phenol.Ví dụ:

*

1.1.2. Phân nhiều loại (2 loại)Phenol 1-1 chức: phân tử có một đội nhóm –OH phenol.Ví dụ:
*

Phenol nhiều chức: phân tử tất cả hai hay nhiều nhóm –OH phenol.

Ví dụ:

*
​1,2-đihidroxi-3-metylbenzen


1.2.1. Cấu tạoCTPT: C6H6OCTCT:
*

*

Hình 1:Mô hình phân tử Phenol

a) Dạng đặc b) Dạng rỗng

1.2.2. Tính chất vật líPhenol là chất rắn, không màu, rét chảy làm việc 43oC.Khi để lâu trong ko khí, phenol chuyển thành màu hồng vị bị oxi hoá chậm rãi trong không khí.Phenol cực kỳ độc, gây bỏng da.Ít tung trong nước lạnh, tan những trong nước nóng.1.2.3. đặc điểm hóa học

a. Phản ứng núm nguyên tử H của tập thể nhóm –OH

Với sắt kẽm kim loại kiềm: C6H5-OH + mãng cầu →C6H5-ONa + 1/2H2.Với dung dịch bazơ: C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O.

→ phenol gồm tính axit yếu.

C6H5ONa + H2O + CO2 →C6H5OH + NaHCO3

b. Bội nghịch ứng cầm nguyên tử H của vòng benzen

*

2,4,6- tribromphenol

Video 1: Phenol làm mất màu hỗn hợp Brom

Nhận xét:​Nguyên tử H của vòng benzen vào phân tử phenol dễ bị sửa chữa thay thế hơn nguyên tử H của vòng benzen vào phân tử các hidrocacbon thơm. Đó là do ảnh hưởng của team -OH cho tới vòng benzen.1.2.4. Điều chế

*

Hoặc: C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

1.2.5. Ứng dụngDùng để tiếp tế nhựa phenolfomanđehit, nhựa urefomanđehit…Sản xuất phẩm nhuộm, dung dịch nổ, hóa học diệt cỏ…

*

Hình 2: Ứng dụng Phenol làm chất dẻo, dung dịch nhuộm, dung dịch nổ TNT, thuốc trừ cỏ 2,4-D


Bài 1:

Cho các phát biểu sau đúng tốt sai? giải thích tại sao?

(1) Phenol chảy vô hạn trong nước sinh hoạt 660C.

(2) Phenol gồm lực axit dạn dĩ hơn ancol etylic.

(3) làm phản ứng thay vào benzen dễ hơn phản ứng nỗ lực vào nhân thơm của phenol.

(4) Phenol tan tốt trong etanol.

(5) Phenol làm cho quí tím hóa đỏ.

(6) Phenol phản ứng được cùng với Brom ở điều kiện thường.

Hướng dẫn:

(1) Phenol rã vô hạn trong nước làm việc 660C.⇒ Đúng.

(2) Phenol tất cả lực axit mạnh khỏe hơn ancol etylic.⇒ Đúng.

(3) phản nghịch ứng thay vào benzen dễ hơn phản nghịch ứng cố gắng vào nhân thơm của phenol.⇒ Sai. Phản nghịch ứng vắt vào benzen khó khăn hơn.

(4) Phenol tan xuất sắc trong etanol.⇒ Đúng.

(5) Phenol làm quí tím hóa đỏ.⇒ Sai. Phenol ko làm đổi màu quỳ tím.

Xem thêm: Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc 2, Cách Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai

(6) Phenol phản nghịch ứng được với Brom ở đk thường.⇒ Đúng.

Bài 2:

Cho m gam hỗn hợp A gồm phenol (C6H5OH) cùng axit axetic chức năng vừa đủ với p gam dung dịch nước brom C%, sau phản ứng thu được dung dịch B cùng 33,1 gam kết tủa trắng. Để trung hòa trọn vẹn B đề nghị 144,144 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,11 g/ml). Quý giá của m là?

Hướng dẫn:

C6H5OH + 3Br2→ C6H2OH(Br)3+ 3HBr

⇒nkết tủa= nphenol= 0,1 mol

(n_NaOH = n_HBr + n_CH_3COOH Rightarrow n_CH_3COOH = 0,1 mol)

⇒m = 15,4g

Bài 3:

Cho m gam lếu láo hợp có phenol (C6H5OH) cùng rezoxinol (1,3-đihiđroxibenzen) tính năng vừa đủ với 400 ml dung dịch brom 1,5M (lượng tối đa) nhận được 67,48 gam kết tủa. Quý hiếm của m là?