Nội dung bài học kinh nghiệm chủ yếu hèn đề cập mang lại tính hóa học hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, với với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ rã (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với hỗn hợp muối); tính chất riêng của bazơ ko tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bạn đang xem: Hóa 9 tính chất hóa học của bazơ


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Tác dụng với chất chỉ thị

1.2.Tác dụng với oxit axit (tạo muối và nước)

1.3.Tác dụng với axit (tạo muối với nước)

1.4.Bazơ ko tan bị sức nóng phân huỷ

1.5. Tổng kết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 7 chương 1 hóa học 9


Quỳ tím hóa xanh .Phenolphtalin ko màu thành đỏ.Các em chăm chú quan ngay cạnh hiện tượng xẩy ra trên miếng quỳ trong phân tách sau:

Video 1: Sự chuyển màu sắc của quỳ tím trong các môi trường thiên nhiên axit, bazơ và nước


Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo nên thành muối cùng nước.Thí nghiệm: Khí CO2tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Video 2:Khí CO2làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng:Khi sục khí CO2vào dung dịch nước vôi vào thấy kết tủa trắng.Giải thích:Do phản bội ứng CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3(kết tủa trắng) + H2OVí dụ khác:

Ca(OH)2+ SO2 →CaSO3 + H2O

6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O


Các em chăm chú quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng lạ phản ứng diễn ra:

Video 2:Phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và H2SO4

Hiện tượng:Cu(OH)2tan dần và sinh sản dung dịch color xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứngH2SO4l+Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2OVí dụ khác:

Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O


Các em chăm chú quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng lạ phản ứng diễn ra:

Video 3: phản nghịch ứng nhiệt phân Đồng (II) hidroxit

Hiện tượng:Cu(OH)2chất rắn blue color chuyển dần thành bột màu đenGiải thích:Do xẩy ra phản ứng

Cu(OH)2

*
CuO + H2O.

Xem thêm: Nội Dung Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất

Màu xanh màu đen

*

Hình 1:Sơ đồ tứ duy bài tính chất hóa học tập của bazơ


Bài 1:

Có mọi bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào: (viết PTHH minh họa nếu có)

a) chức năng được cùng với dd HCl?

b) Bị nhiệt độ phân hủy?

c) tính năng được với CO2?

d) Đổi color quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) chức năng được cùng với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd) + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd) + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)

*
CuO (r) + H2O (h)

c) chức năng được cùng với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu sắc quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,75M nhằm trung hoà 400ml hỗn hợp dung dịch axit bao gồm H2SO40,5M cùng HCl 1M.

Hướng dẫn:

Đổi 400ml thành 0,4 lít

Số mol mỗi axit là:

(eginarrayl n_H_2SO_4 = C_M.V = 0,4 imes 0,5 = 0,2(mol)\ n_HCl = C_M.V = 0,4 imes 1 = 0,4(mol) endarray)

Phương trình phản bội ứng:

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

0,2→ 0,4 (mol)

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

0,4→ 0,4 (mol)

Số ml hỗn hợp NaOH 0,75M yêu cầu để th-nc lượng axit trên là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,4 + 0,40,75 = 1,07(lit))