Lý thuyết Hóa 10 bài xích 2. Phân tử nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton sở hữu điện tích 1+

- ví như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích hạt nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hóa học 10 bài 2

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi tất cả 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện: số proton bằng số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ có số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ có 7 proton với 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bởi tổng của tổng số hạt proton (Z) với tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: phân tử nhân nguyên tử Liti có 3 proton với 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ phiên bản cho phân tử nhân với nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học tất cả những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (Z) cơ mà khác số khối (A).

- Ví dụ: toàn bộ các nguyên tử có Z=6 đều trực thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều sở hữu 6 proton và 6 electron.

⇒ Những nguyên tử tất cả cùng điện tích hạt nhân thì tất cả cùng đặc thù hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của một yếu tắc được call là số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là gần như nguyên tử tất cả cùng số proton dẫu vậy khác số nơtron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro gồm 3 đồng vị là: 

*

+ Clo có 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: đến biết cân nặng của nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần solo vị khối lượng nguyên tử.

- Do khối lượng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như thông qua số khối A.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 1 Đại Số 11 Violet, 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương I

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối trung bình (A¯)

- do một thành phần thường có tương đối nhiều đồng vị đề xuất nguyên tử khối của yếu tố này là nguyên tử khối trung bình của những đồng vị đó.