Bài 9 Hóa 8 – Giải những bài tập: bài xích 1, 2 trang 33; bài 3, 4 trang 34 SGK hóa lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 1,2,3,4 trang 33, 34 hóa lớp 8: công thức hóa học

Bài 1. Hãy chép các câu dưới đây với vừa đủ các cụm từ ưng ý hợp

Đơn chất làm cho tử một thành phần hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm, một kí hiệu hóa học.

Còn hợp chất tạo nên từ hai, bố nguyên tố hóa học đề xuất công thức hóa học tất cả hai, bố kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi sống chân kí hiệu hóa học, ngay số nguyên tử có trong một phân tử .

Bài 2. Cho công/thức hóahọc của những chất sau :

a) Khí clo Cl2 ;

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2

d) Axit sulfuric H2SO4

Hãy nêu phần đa gì biết được về từng chất.

HD: a) Khí clo Cl2: là đơn chất thể khí tạo nên bởi nguyên.tố clo: Phân.tử có hai nguyên tử liên kết với nhau.


Quảng cáo


Phân/tử khối bởi : 35,5 x 2 = 71 đvC.

b) Khí metan CH4 : là hợp hóa học thể khí vì chưng hai nguyên.tố C với H chế tác ra.

Phân/tử khối bằng 12 + 4 = 16 đvC

c) Kẽm clorua : ZnCl2 : là hợp chất vì chưng hai nguyên.tố là Zn cùng Cl tạo thành .

Trong một ph.tử có một Zn cùng 2 Cl.

Phân/tử khối bởi 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC.


Quảng cáo


d) Axit sunfuric H2SO4: là hợp chất do bố nguyên tố là H, S cùng O sản xuất nên. Trong một ph.tử có 2 H, 1S và 4 O

Phân-tử-khối bằng : 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC.

Bài 3. Viết công/thức hóa/học với tính phân/tử-khối của các hợp chất:

a) Caxi oxit (vôi sống), biết trong ph.tử có một Ca và 1 O.

b) Ammoniac,l biết trong ph.tử có một N với 3 H.

c) Đồng sunfat, biết vào ph.tử có một Cu, 1 S cùng 4 O.

HD: a) CTHH : CaO.

Phân-tử khối CaO = 40 + 16 = 56 đvC.

b) CTHH : NH3

Phân-tử-khối NH3 = 14 + 3 = 17 đvC.

c) CTHH: Cu2SO4

Phân.tử.khối CuSO4 = 64 + 32 + 16. 4 = 160 đvC.

Bài 4. a) các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Cu; 2 NaCl; 3 CaCO3;

b) cần sử dụng chữ số cùng côngthức hóahọc để mô tả những ý sau: cha ph.tử oxi, sáu ph.tử can xi oxit, năm ph.tử đồng sunfat.

HD. a) Ta có; năm nguyên tử đồng (Cu), hai ph.tử muối NaCl và bố ph.tử can xi cacbonat (CaCO3).

b) Ta có: 3 O2, 6 CaO, 5 CuSO4

Tiếp theo: Giải bài xích tập Hóa trị bài bác 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38


Chủ đề:
Bài trướcBài 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK hóa học lớp 8: Bài rèn luyện 1 chương 1
Bài tiếp theoBài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 Hóa lớp 8: Hóa trị
Đề 45 phút Chương 1 – Chất, Nguyên tử, Phân tử Hóa 8: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là thích hợp chất?
Kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chất, Nguyên tử, Phân tử hóa học 8: phân tử nhân nguyên tử cấu trúc bởi
Đề kiểm soát 15 phút chương 1 Hóa lớp 8 năm 2015
Bài rèn luyện 2 chương 1 hóa 8: bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 Hóa lớp 8: Hóa trị
Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK chất hóa học lớp 8: Bài rèn luyện 1 chương 1
Mới cập nhật
*

orsini-gotha.com - website chuyên về đề thi, bình chọn và giải bài bác tập từ lớp 1 tới trường 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, gia sư và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm: Phú Xuân Thi Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Xuân, Công Ty Cp Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Xuân


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK new 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.