Nội dung bài xích giảng ôn tập lại cục bộ tính chất hóa học của hai nhóm hóa học cơ phiên bản của chất hóa học vô cơ là Oxit và Axit. Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như vậy nào họ cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau:


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa chất của Oxit

1.2.Tính hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 5 chương 1 chất hóa học 9


*

Hình 1:Mối liên hệ giữa oxit axit với oxit bazơ

Các làm phản ứng minh họa đặc điểm hóa học của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(2) .CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2→ CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2:Tính hóa chất của Axit

Các phản nghịch ứng minh họa đặc điểm hóa học tập của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Hóa học lớp 9 bài 5

(2). 3H2SO4 + Fe2O3→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3→ FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2:Sơ đồ bốn duy bài xích luyện tập đặc thù hóa học của Oxit

*

Hình 3:Tính hóa chất của Axit


Bài 1:

Cho các chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho biết thêm những chất nào công dụng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. Những chất tác dung với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O →H2SO3

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

P2O5 +3H2O → 2H3PO4

b. đầy đủ chất chức năng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O

c. Phần đa chất tính năng với dd KOH: SO2, P2O5 .

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) chức năng vừa không còn với 100ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.

Viết phương trình chất hóa học xảy ra.Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.Tính trọng lượng chất kết tủa thu được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

b.(n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 →BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Khối lượng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập phương pháp hóa học tập của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30ml hỗn hợp HCl độ đậm đặc 14,6% thì tổng hợp hết 4,8g oxit đó.

Hướng dẫn:

Đặt bí quyết hóa học tập của sắt kẽm kim loại cần tra cứu là: RO.

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl:nHCl=30.14,6100.36,5= 0,12 mol

Số mol oxit :nRO= 0,12 : 2 = 0,06 mol

Khối lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử khối của oxit là RO = 80

Nguyên tử khối của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc.

Xem thêm: Xút Ăn Da Là Hiđroxit Của Kim Loại Nào Sau Đây ? Xút Ăn Da Là Hiđroxit Của Kim Loại Nào Sau Đây

Bài 4:

Cho 14,5 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Zn, Mg) tan không còn trong H2SO4 loãng , nhận được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A.Cô cạn hỗn hợp A nhận được m (gam) muối.

a) Tính m = ?

b) Tính V lít H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2sinh ra là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

áp dụng định nguyên tắc bảo toàn năng lượng điện ta có:

mhỗn hợp kim loại+ maxit= mmuối+ mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4đã cần sử dụng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))