Câu 8990: Hòa tan hết một lượng mãng cầu vào dung dịch HCl 10% chiếm được 46,88 gam dung dịch gồm NaCl với NaOH cùng 1,568 lít H2 (đktc). Nồng độ tỷ lệ của NaCl trong dung dịch thu được là

A.

Bạn đang xem: Hoà tan hết một lượng na vào dd hcl 10

15,38

B. 12,68

C. 14,97

D. 12,48


Giải chi tiết:

bảo toan e suy ra số mol nH2 = 1/2 n Na. Suy ra n Na=0,14 

Bảo toàn khối lượng, ta có:

kl na + kl dd HCl = kldd (NaOH + NaCl)+kl H2

Suy ra cân nặng dd HCl là = 43,8g.

Xem thêm: Hình Học 7 Bài 6: Tam Giác Cân Lớp 7 Bài 6: Tam Giác Cân, Giải Toán 7 Bài 6: Tam Giác Cân

=> kl HCl = 4,38g.

suy ra số mol HCl =0,12mol 

kl NaCl = 0,12.(23+35,5) = 7,02g.

=> C% NaCl = 14,97%

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát